Робота з графікою в текстовому процесорі Word for Windows

Загальні принципи роботи з графічними зображеннями в Word

Роботу з графічними зображеннями слід починати тільки після того, як буде в основному відредагований і відформатовано текст. Для роботи з графічними елементами документа використовується режим Розмітка сторінки. У програмі можна самому створювати і редагувати створені малюнки; вставляти малюнки з файлу (або з буфера обміну) або картинки з галереї малюнків MS Office •, розміщувати діаграми і графіки, отримані з інших програм інтегрованого пакету Microsoft Office (наприклад, створені в електронних таблицях Excel) або створені за допомогою зовнішніх пристроїв - сканера, відеокамери; поміщати в текст автофігури та об'єкти WordArt (художні написи), самостійно створювати написи, малювати на основі вбудованих в програму графічних примітивів (автофигур) прості і складні багатокомпонентні схеми і т.д.

Всі види поміщаються в текст документа графічних об'єктів представлені в розділі текстового меню Вставка - Малюнок. Графічні об'єкти, що поміщаються в текст документа, показані в документі у вигляді прямокутної області, межа якої відзначена маркерами (білими або чорними квадратиками). Активізація цієї прямокутної області дозволяє міняти (трансформувати як із збереженням пропорцій, так і з їх зміною) і вільно переміщувати у просторі документа обраний графічний об'єкт. Крім зміни розмірів і форми графічного об'єкта за допомогою миші, існує також можливість більш точного визначення трансформацій вибраного об'єкту. Для цього після виділення графічного об'єкта необхідно в текстовому меню Формат відкрити опцію Малюнок і далі у відкривається меню використовувати закладки Малюнок, Кольори і лінії, Розмір, Положення. Це ж меню доступно при натисканні правої клавіші миші в поле виділеного графічного об'єкта.

Розмір і положення графічного об'єкта

Закладка Розмір в меню Формат малюнка дозволяє визначити (задати) висоту і ширину малюнка. Вона має три групи параметрів: Розмір і поворот, Масштаб і Вихідні розміри. Опція Поворот відкрита тільки для таких графічних об'єктів, яким поворот дозволений: це автофігури, художні написи (об'єкти WordArt), деякі картинки. Для фотографій і зображень, отриманих з файлу (або з буфера обміну), ця функція не працює (не активна). Поворот можливий на будь-яке число цілих градусів як за годинниковою стрілкою (позитивні градуси), так і проти годинникової стрілки (негативні градуси). Опція Масштаб також дозволяє міняти розміри редагованого графічного об'єкта, в цьому випадку зміни визначаються у відсотках до вихідного розміру окремо по висоті і по ширині (у випадку, якщо не встановлено обмеження у вигляді вимоги Зберегти пропорції).

Закладка Положення визначає те, як вставлений графічний об'єкт буде взаємодіяти з навколишнім текстом: чи буде він вважатися елементом тексту або він перебуватиме за (перед) текстом, чи буде цей об'єкт мати рамку, що відокремлює текст, або текст буде безпосередньо обтікати контур вставленого малюнка. У цій закладці також можна задати параметри горизонтального вирівнювання малюнка і деякі додаткові параметри його розташування (зокрема, відстань між навколишнім малюнок текстом і межами малюнка). Наприклад, варіант обтікання У тексті означає, що програма починає вважати графічний об'єкт простим текстовим символом і його розміщення в документі буде еквівалентно вставці текстового символу між іншими символами тексту. При цьому малюнок стає вже не зовсім графічним об'єктом (про це сигналізує зміна виду маркерів по периметру графічного об'єкта, які з білих гуртків змінюються на чорні квадрати). Хоча такий об'єкт ще має деякі властивості графічного об'єкта, доступними через команду контекстного меню Формат об'єкта, але кількість їх істотно менше.

Досить часто для включення графічних елементів в документах Word використовується варіант обтікання Навколо рамки; в цьому випадку текст буде розташовуватися навколо малюнка, не заходячи за кордону рамки, заданої користувачем для цього малюнка. Після вибору способу взаємодії графічного об'єкта і тексту можна виробляти більш точне вирівнювання малюнка за допомогою варіантів опції Горизонтальне вирівнювання (по лівому краю, центру, правому краю або інше). Найчастіше для малюнка вибирається такий вид обтікання, коли текст розташовується зверху і знизу від малюнка.

Опція Додатково відкриває вікно контекстного меню Додаткова розмітка, в якому є дві закладки: обтікання текстом і положення малюнка. Закладка обтікання текстом дозволяє більш точно розташувати графічний об'єкт па сторінці по відношенню до що знаходиться навколо нього тексту. Закладка Положення малюнка дозволяє також більш детально визначити місце розташування графічного об'єкта по вертикалі і по горизонталі по відношенню до основних структурних компонентів поля тексту, а також задати параметри зв'язування тексту і графіки. У підрозділі Параметри па закладці Положення малюнка є можливість встановити прив'язку графічного об'єкта до якогось текстового фрагменту, яка дозволить малюнку автоматично випливати за будь-якими переміщеннями пов'язаного з ним тексту.

Кольори і лінії

Закладка Кольори і лінії в меню Формат малюнка має три групи параметрів: Заливка, Лінії і Стрілки. Якщо в якості графічного об'єкта виступають кольорові і напівтонові малюнки і фотографії, то до них не застосовні Заливка і Стрілки. Ці групи параметрів важливі для автофігур і написів. Вони дозволяють задати колір заповнення автофігури і ступінь його насиченості (наприклад, зробити кольорову автофигуру напівпрозорої), а також визначити колір, тип і товщину ліній, які використані при малюванні автофігури. Для стрілок передбачена можливість вибрати, крім кольору, типу і товщини стрілки, також форму і напрям стрілки.

При використанні групи параметрів Кордони і заливка (текстове меню Формат - опція Межі і заливка) для кольорових і напівтонових малюнків і фотографій можна створювати навколо них рамки потрібного кольору, виду і товщини. Для вибору кольору лінії рамки в цьому випадку використовується список, що розкривається меню Колір, вид лінії задається в списку, що розкривається меню Тип, товщина рамки визначається в пунктах у відповідному вікні Ширина.

Тонова корекція зображення, обрізка малюнка

На відміну від спеціалізованих програм графічних редакторів (наприклад, програми Photoshop) в текстовому процесорі Word можлива тільки загальна тонова корекція всього вставляється в текст зображення. Для проведення цієї операції використовується підрозділ Зображення в меню Формат малюнка. Він дозволяє перетворити кольорове зображення в чорно-біле, в напівтонове (відтінки сірого та ін.) Або зробити його придатним для використання в якості підкладки сторінки. Найбільш часто проводиться операція перекладу зображення з кольорового в напівтонове (режим Відтінки сірого), так як вона дозволяє скорегувати недоліки друку документа на некольоровими принтері. Шкали зміни контрастності і яскравості дозволяють маніпулювати цими параметрами всього зображення в цілому для досягнення максимально можливої якості зображення.

Підрозділ Обрізка в меню Формат малюнка дозволяє обрізати прямокутне зображення як в одному (ліворуч, праворуч, зверху, знизу), так і відразу в двох напрямках.

Створення

багатокомпонентних (складових) графічних зображень

При створенні і редагуванні графічних зображень в програмі Word може виникнути необхідність об'єднати в одному малюнку кілька різних графічних об'єктів, наприклад зробити написи на картинці, створити складну багатокомпонентну блок-схему і т.д. Для цього відповідно до вихідним задумом використовують всі надані програмою можливості для малювання: створення автофігури (з набору графічних примітивів), розміщення написів, об'єктів WordArt, елементів блок-схеми, малювання фігурних стрілок, вставка картинок, малювання винесень і т.д. При роботі з автофігурами корисно знати, що для малювання квадрата використовують автофигуру Прямокутник разом з натисканням клавіші Shift, а для малювання кола - автофигуру Овал також разом з натисканням клавіші Shift. Далі все об'єднуються графічні об'єкти необхідно послідовно виділити за допомогою миші, утримуючи клавішу Shift. Для об'єднання декількох графічних об'єктів в одному складеному малюнку використовується команда Угруповання.

Висновки

Текстовий процесор MS Word (Word 2010) є одним з найпотужніших прикладних програмних засобів створення та обробки, насамперед, текстових документів, які можуть разом з тим включати в себе і деякі види мультимедійної - в першу чергу графічної і гіпертекстової - інформації. Він дозволяє управляти всіма основними стандартними елементами та тексту: набором шрифтів і спеціальними символами, форматувати текст всередині абзаців відповідно до прийнятих стандартів, смисловий завданням і стильовим приналежністю текстового документа, визначати параметри сторінки та її вид, формувати розділи всередині документа і відповідним чином оформляти їх . У процесі роботи щодо створення та оформлення текстового документа користувач може оптимізувати свою діяльність за допомогою багатого інструментарію управління текстовими стилями і шаблонами документа, вставними об'єктами (у тому числі таблицями, графікою і об'єктами WordArt), створювати нумеровані і ненумеровані списки, вставляти в документ звичайні та кінцеві виноски, закладки та примітки, оформляти колонтитули, змісту і покажчики, формувати гіперпосилання і використовувати в тексті деякі математичні формули. У програму також вбудовані деякі найпростіші інструменти для створення малюнків, блок-схем та інших об'єктів. Таким чином, в текстовому процесорі Word передбачені всі необхідні можливості для створення, форматування і редагування текстових матеріалів у відповідності з прийнятими стандартами документообігу, він також дозволяє вести коректуру, редагування і коментування документів, а також зберегти створені документи в різних файлових форматах для використання їх у різних областях (у тому числі для публікації в Інтернеті) і правильно підготувати їх до друку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >