Редагування презентації в Microsoft PowerPoint

Інструменти редагування презентації

При створенні порожньої презентації користувач самостійно вибирає і (або) створює всі се елементи - кількість слайдів, шаблон кожного слайда, види розмітки і колірного оформлення слайда, стильове оформлення тексту і мультимедійних компонентів слайда, послідовність пред'явлення слайдів в ході презентації, форми переходу між слайдами і т.д.

Робота по створенню нової (порожній) презентації починається з вибору типу перший (початкового слайда), який задасть вигляд і спосіб розміщення об'єктів для представленої на цьому слайді інформації. Користувачеві пропонується на вибір 24 типу розмітки слайда (макетів слайда), наприклад "Титульний слайд", слайди "Організаційна діаграма", "Графіка і текст", "Тільки заголовок" та ін. (Рис. 15.7).

Вид робочого вікна програми створення презентацій PowerPoint з діалоговим вікном вибору типу розмітки (макета) слайда

Рис. 15.7. Вид робочого вікна програми створення презентацій PowerPoint з діалоговим вікном вибору типу розмітки (макета) слайда

Кожен із запропонованих користувачеві макетів розмітки має своє особливе композиційне будова для представлення інформації, що відповідає призначенню слайда. Макет передбачає, що в кожній зоні слайда буде розташовуватися певний вид інформації. Межі зони (рамка зони) позначені на макеті слайду пунктирними лініями, при цьому розташування, розмір і формат всіх пунктирних рамок можна змінювати за допомогою дій, аналогічних тим, які використовуються для зміни кордонів і переміщення графічних елементів (картинок) в документі Word.

Для введення тексту в позначене пунктирною рамкою простір або для завантаження в неї будь-якого об'єкта мультимедіа (картинки, діаграми, анімаційного ролика або відеоролика) необхідно помістити курсор всередину поля рамки і клацнути лівою клавішею миші. При цьому при введенні тексту в поле рамки з'являється миготливий курсор, який функціонально ідентичний курсору введення тексту в програмі MS Word. При приміщенні на слайд мультимедійного об'єкта необхідно активізувати відповідну рамку на макеті розмітки слайда і за допомогою розділу меню Вставка помістити в неї вибраний файл або вставити цей об'єкт з якої-небудь іншої програми, наприклад використовуючи буфер обміну (через розділ меню Правка - Вставити). При активізації рамки пунктирні лінії змінюють свій вигляд, що дозволяє користувачеві працювати тільки з даною галуззю редагованого слайда (рис. 15.8).

Введення тексту в одну із зон макета Титульний слайд

Рис. 15.8. Введення тексту в одну із зон макета Титульний слайд

Для того щоб змінити розмітку слайда (макет) вже створеного слайда, достатньо скористатися командою текстового меню Формат, в якому необхідно вибрати опцію Розмітка слайду або натиснути кнопку Розмітка слайду на панелі інструментів, потім вибрати нову розмітку із запропонованих схем розмітки. При зміні макета слайда відсутність потрібних рамок в новій розмітці не приведе до втрати розміщених на слайді даних.

Вибір режиму перегляду при редагуванні презентації в MS PowerPoint

Програма PowerPoint дозволяє додавати в презентацію нові слайди і розміщувати на них відповідну інформацію. Всі створені слайди можна неодноразово редагувати, змінюючи як їх структуру і формат оформлення, так і зміст усіх об'єктів слайда. Для кожного слайда можна поміняти його місце розташування в заданій послідовності слайдів презентації, а для анімованих компонентів слайда і розміщених на ньому мультимедійних об'єктів визначити час і вид застосованого до них анімаційного ефекту.

Для більш ефективного використання можливостей програми PowerPoint при створенні комп'ютерної презентації рекомендується вибирати один з п'яти надаються програмою режимів перегляду. У PowerPoint доступні наступні режими:

  • 1) звичайний;
  • 2) сортувальника слайдів;
  • 3) показу слайдів;
  • 4) сторінок заміток;
  • 5) зразка слайдів.

Для перемикання між режимами призначені кнопки, розташовані в лівому нижньому кутку вікна програми, а також команди, які можна вибрати в розділі текстового меню Вид.

Кожен режим призначений для виконання певних видів операцій, наприклад: для введення тексту, перегляду і зміни структури презентації, створення замітки до слайда, вставки в слайд графічного об'єкта і т.д. Так, звичайний режим дозволяє виконати такі операції, як додавання нових слайдів, редагування тексту і введення приміток, а також переміщення по презентації при се редагуванні. У режимі сортувальника слайдів відображаються мініатюри всіх слайдів презентації з текстом і графікою. У цьому режимі можливо переглянути всі слайди у встановленій послідовності, додати, видалити і перемістити слайди, а також встановити час показу слайдів в ході демонстрації і задати анімаційні переходи при зміні слайдів. Однак потрібно мати на увазі, що в цьому режимі не можна редагувати текст або вбудовувати об'єкти.

Режим показу слайдів використовується для перегляду створених слайдів так, як вони будуть проектуватися проектором на екрані. При натисканні клавіші Esc або Enter, здійснюється повернення в попередній режим.

Режим заміток сторінок використовується, коли потрібно створити до слайда певні нотатки або примітки, для того щоб під час презентації було легше орієнтуватися в наборі слайдів, а також для приміщення коментаря до кожного слайда. У вікно нотаток сторінок можна увійти, вибравши відповідну команду текстового меню Вид - Сторінка нотаток.

Режим зразка слайдів дозволяє управляти повторюваними елементами презентації та базовими параметрами макета слайда. У режим зразків слайдів можна увійти, вибравши відповідну команду текстового меню Вид - команда Майстер - Зразок - Зразок слайдів. У зразок слайдів поміщають текст і графіку, які повинні бути на кожному слайді презентації. Зразки слайдів зазвичай використовуються для забезпечення однаковості презентації.

Подання презентації в різних режимах перегляду показано на рис. 15.9.

Режими перегляду презентації та MS PowerPoint

Рис. 15.9. Режими перегляду презентації та MS PowerPoint:

а - звичайний режим; б - режим сортувальника слайдів; про - режим показу слайдів; г - режим заміток; д - режим зразка слайдів

(закінчення)

Рис. 15.9. (Закінчення)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >