Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Філософія arrow Філософія. В 2 т. Т.1

Філософія. В 2 т. Т.1

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Ввідне слово Предмет філософії та її місце в системі наукового знання Філософія і світоглядФілософія як теоретичне ядро світоглядуПро ціннісних орієнтаціях Про віруПро ідеали Про переконаннях Розділ I. Історія філософії АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ Від міфу до Логосу Мілетська школа: Фалес. Анаксимандр і Анаксимен Про сім мудреців Піфагор і його школа Геракліт Елейськая школа: Ксенофан, Парменід, Зенон Емпедокл Анаксагор Атомізм Левкіппа - Демокріта Софісти і софістика: Протагор, Горгій та Продик Сократ ПлатонКосмос. Про ставлення ідей до речейІдея душіПро пізнання і діалектиці Про категорії Погляди на суспільство і державуЕтичні погляди АристотельМатерія і форма (ейдос). Потенція і актКатегорії філософії Бог як перводвигатель, абсолютний початок всіх початків Ідея душі Теорія пізнання і логікаЕтичні погляди Про суспільство і державу Киникі і скептики Епікур і епікурейці Стоїцизм Неоплатонізм: Плотін та інші неоплатоники ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Блаженний АвгустинПро буття Бог, світ і людина Вічність і час Добро і зло - теодіцея [1]Про свободу і божественне приречення Вчення про душу, волі й пізнанні Арабська, середньоазіатська і єврейська філософія П. Абеляр Фома АквінськийПро буттяПро людину і його душі Про пізнання Про етику Про суспільство і державу Р. Бекон І. Дуні Худоба У. Оккам Про Універсал ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ М. Монтень Дж. Піко делла Мірандола Микола Кузанський Я. Беме Дж. Бруно Західноєвропейська філософія XVII-XVIII СТОЛІТЬ Ф. Бекон Т. Гоббс Р. Декарт Б. Паскаль Б. Спіноза Дж. Локк Г. В. Лейбніц Дж. Берклі Д. Юм ФІЛОСОФІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ Вольтер Ж.-Ж. Руссо Д. Дідро П. Гольбах Німецька класична філософія І. КантПро буття і пізнанніПро людину Моральне вчення і проблема релігіїІдея права і державиПро кінець всього сущого І. Г. Фіхте Ф. ШеллінгНатурфілософія Трансцендентальний ідеалізм Філософія тотожності Г. ГегельСвітовий розум і абсолютна діалектика Розум в історії Л. Фейєрбах ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ КІНЦЯ XIX-XX СТОЛІТТЯ А. Шопенгауер С. К'єркегор Ф. Ніцше А. Бергсон Ч. Пірс У. Джеймс Дж. Дьюї Е. Гуссерль Представники герменевтики Філософська антропологія. М. Шелер П. Тейяр де Шарден Екзистенціалізм М. Хайдеггера К. Ясперс Ж.-П. Сартр Позитивізм О. Конта Неопозитивісти Б. Рассел Л. Вітгенштейн Структуралізм К. Леві-Стросса Критичний раціоналізм К. Поппера РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ М. В. Ломоносов А. Н. Радищев П. Я. Чаадаєв Слов'янофіли Західники Л. М. Толстой Ф. М. Достоєвський Н. Ф. Федоров, К. Н. Леонтьєв, В. В. Розанов В. С. Соловйов Про філософію XX століттяРозділ II. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ Вчення про буття БуттяБуття як всеохоплююча реальність Історичне усвідомлення категорії буттяОб'єктивне буття і "Я-буття" Буття як абсурдПро метафізику Онтологія християнства Ієрархія типів реальності Буття як проблема МатеріяМатерія і субстанція Історія атомізму Сучасна наука в пошуках єдності матеріального світу РухРух як атрибут сущого Буття руху Походження руху Ієрархія рівнів руху і неспроможність редукціонізмуПро особистісному переживанні змін Простір і часЗагальне поняття про простір і час Взаємовідношення простору і часу Просторово-часові виміри Реляційна і субстанциональная концепції простору і часу Простір-час в теорії відносності Про розмірності простору Різноманітна сутність часу Біологічний час Особистісний переживання часу Астрономічний часЧас людського буттяЧас в соціально-історичному процесі і в мистецтві Минуле, сьогодення і прийдешнє Час є вічне сьогодення Множинність світів і проблема приречення Ідея вічності Кінцеве і нескінченне Переживання людиною безодні світобудови і тлінність свого буття Категоріальний лад філософського розуму: система категорійЗагальне поняття про філософських категоріях Зв'язок і взаємодія Ідея розвитку і принцип історизму Принцип причинності і об'єктивна доцільність Можливість, дійсність і вірогідність Явище і сутність Якість. Кількість і міраІдея системи і системний підхід Заперечення і протиріччяФілософія гармонії ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ У СВІТІ Загальне поняття про людину Про багатовимірності людиниПро чотири вимірах сутності людини Співвідношення біологічного і соціального в людині Історичний характер ставлення людини і суспільства Людина в променях Всесвіту Людина і людство Особистість і "Я"Індивід як особлива одинична цінність Ідея особистості Що таке "Я" Ідея особистісної унікальності ДУША, СВІДОМІСТЬ І РОЗУМ Загальне уявлення про душу Душа і тілоДуша і тілесність Душа як єдино-цілісний феномен Душа і проблема єдності духовно-ідеального і матеріального Що таке свідомістьВизначення свідомості Проблема активності, творчої сили свідомості Структура свідомості Свідомість, самосвідомість і рефлексія Свідомість і сфера несвідомогоРівні ясності свідомості Про несвідомому Глибинні пласти несвідомого: історія поглядів Про психіці тваринІнформація та подразливість Чутливість, психіка Про інстинкт Про розумі і розумі, розумі і мудростіРозум і розумРозум і мудрість Свідомість, мова, спілкуванняМова як засіб спілкування і взаємного розуміння людей Магія словаЄдність мови і свідомості Знакові системи ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ Сутність і сенс пізнання Проблема пізнаваності світу і філософський скептицизм Види пізнанняРізноманіття видів пізнанняЖитейське знання Наукові знання Практичне знання Художнє пізнання Співвідношення знання і віри Суб'єкт і об'єкт пізнання Пізнання, практика, досвід Ідеальні спонукальні сили пізнання Що є істинаКраса і цінність істини Істина, помилка, оману і брехня Відносність та історичність істини. Істина як процесАбсолютна істина і абсолютне в істині Конкретність істини і догматизм Про критерії істинності знання Чуттєве, емпіричне і теоретичне пізнанняВідчуття і сприйняття Пам'ять, уявлення і уява Спостереження, експеримент і опис Науковий факт Мислення: його сутність і основні формиЩо таке мислення? Основні форми мислення Методи і прийоми дослідженняПоняття методології, методу і методики Порівняння і порівняльно-історичний метод Аналіз і синтез Абстрагування, ідеалізація, узагальнення та обмеженняАбстрактне і конкретне Аналогія Моделювання Формалізація Історичне і логічне Індукція і дедукція Про відкриття і винахідПро творчої активності розумуВідкриття як розв'язання суперечностей Дотепність і інтуїція як способи і форми пізнання і творчостіПро роль дотепності у творчості Про інтуїцію у творчості Доказ і спростування

  • [1] Теодіцея (франц. Theodicee - виправдання Бога, від грец. Theos - Бог і dike - справедливість) - загальне позначення релігійно-філософських доктрин, прагнучих узгодити ідею благого і всемогутнього Бога з наявністю світового зла. Термін введений Г. В. Лейбніцем (+1710).
 
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук