Політичний аналіз і прогнозування

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Введення Політичний аналіз і прогнозування в системі політико-управлінських дисциплін Основні поняття і категорії, предметні кордону, рівні виміри політичного аналізу Методологічна специфіка політичного аналізу Визначення політичного аналізуГлосарій Зародження та розвиток політичного аналізу та прогнозування Історичні та інтелектуальні передумови формування політико-управлінського знання Становлення і розвиток політико-управлінських наук. Набуття професійної самосвідомості Особливості національних шкіл політичного аналізу. Політичний аналіз в РосіїГлосарій Процес прийняття політичних рішень як предмет політико-управлінських наук Природа і основні компоненти процесу вироблення і прийняття політичних рішень Основні теоретичні підходи в аналізі та моделюванні процесу прийняття політичних рішень Комплексний підхід до моделювання процесу прийняття політичних рішеньГлосарій Політичний аналіз і прогнозування в процесі прийняття рішень Місце і роль аналізу та прогнозування в процесі вироблення, прийняття та реалізації політичного рішення Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень Етика професійного політичного консультуванняГлосарій Дескриптивне політичне дослідження: методи опису проблемних ситуацій Концептуалізація і операціоналізація проблеми: формулювання програми прикладного дослідження Формулювання проблеми в політичному аналізі: теорія і практика Збір та аналіз даних: статистичні та соціологічні методи в політичному аналізі Універсальні методи дескриптивного політичного аналізуГлосарій Моделювання політичних ситуацій: теоретичні та математичні моделі Теоретичне моделювання в політичному аналізі Математичне моделюванняГлосарій Політичне прогнозування: теоретико-методологічні підстави Політичне прогнозування як підстава прескриптивних аналізу політики Політичний аналіз, прогнозування і політичне планування Військово-політичний аналіз, прогнозування і плануванняГлосарій Методи політичного прогнозування Типологія методів прогнозування Об'єктивні методи прогнозування Суб'єктивні (інтуїтивні) методи прогнозуванняГлосарій Прогнозування і оцінка державних політик Цілі, завдання, критерії оцінки альтернативних варіантів рішень Методи порівняльної оцінки альтернативних варіантів рішень Оцінка державних політик: основні види і області застосування Процес оцінки політичних програм: зміст і основні етапиГлосарій Проектування та імплементація політичних рішень Стратегії підвищення прохідності політичного рішення Проектування політичного рішення: стратегії імплементації Рекомендація як продукт аналітичного процесу. Комунікативні та стильові елементи рекомендаціїГлосарій Зовнішньополітичний аналіз і прогнозування Теорія міжнародних відносин - базис зовнішньополітичного аналізу та прогнозування Теоретико-методологічні аспекти зовнішньополітичного аналізу Основні теоретичні підходи та моделі у зовнішньополітичному аналізіГлосарій
 
Наст >