Глосарій

Реалізм - теорія міжнародних відносин, основними допущеннями якої є етатизм (головними гравцями на міжнародній арені є національні держави), виживання (природа міжнародних відносин анархічна, отже міжнародна політика - це боротьба за владу між державами, заснована на пріоритеті національних інтересів), баланс сил ( суперники па міжнародній арені розуміють лише мову сили, і тільки сильна держава може відчувати себе в безпеці) і світове панування (стан гармонії інтересів може бути досягнуто тільки завдяки найсильнішим державам, які прагнуть нав'язати іншим світовий порядок, який їх влаштовує).

Неореалізм (структурний реалізм) - теорія міжнародних відносин, яка робить акцент на впливі (анархічної) структури міжнародних відносин па зовнішньополітичну поведінку держав, на противагу більш традиційного акценту на природі самої людини з його жадобою влади.

Неокласичний реалізм - теорія міжнародних відносин, фокусуються увагу на внутрішньополітичних факторах, що детермінують поведінку держав на світовій арені. Йдеться про такі об'єкти дослідження, як національна ідентичність, культура, ідеологія, характер політичних режимів і систем, політичні інститути, політична економія держави, а також представлення і сприйняття навколишнього світу у свідомості політичних лідерів.

Ліберальний ідеалізм - теорія міжнародних відносин, основний посил якої полягає в тому, що держава повинна зробити свою внутрішньополітичну систему цінностей орієнтиром у своїй зовнішній політиці, тобто експортувати і затверджувати власну політичну систему в сусідніх і (або) змагаються державах. В області міжнародних відносин лібералізм асоціюється з опорою на міжнародні інститути і владою закону, на противагу влади сили. Ще одним умовиводом в даної теорії є те, що загальна вигода досяжна за умови кооперації та взаємозалежності.

Неолібералізм (ліберальний інституціоналізм) - теорія міжнародних відносин, яка концентрує увагу на ролі недержавних акторів, що просувають ідеї глобальної кооперації, миру і процвітання. Неоліберали вважають, що країни світу спроможні діяти разом, особливо за сприяння міжнародних інститутів (МВФ, Світовий Банк, СОТ).

Конструктивізм - теорія міжнародних відносин, що ставить під сумніви ідеї неореалістів і неолібералів. У той час як реалізм має справу в основному з безпекою і матеріальною силою, а лібералізм більше звертається до економічної взаємозалежності і факторам внутрішньої політики держав, конструктивізм більше зосереджений на аналізі ролі ідей в системі міжнародних відносин. Конструктивізм пропонує соціологічний підхід до розуміння природи світової політики, який визнає значимість норм та ідентичностей а також взаємно конституюють відносин між агентами і структурами.

Зовнішньополітичний аналіз - наукова дисципліна, яка знаходиться на перетині соціальних наук, прикладних політичних досліджень, що мають відношення до міжнародних справ. Він наводить мости між суміжними науковими дисциплінами, між експертно політичною спільнотою м більш широким полем теорії міжнародних відносин. Зовнішньополітичний аналіз як самостійне відгалуження ТМО вивчає специфічний аспект даної проблематики, акцентуючи увагу на процесах, за допомогою яких конкретні міжнародні актори (головним чином, державні інститути і лідери) формують свою зовнішню політику.

Актороцентрічний підхід - дослідницький підхід, який спирається на припущення, згідно з яким все, що має місце на державному та міждержавному рівнях, являє собою результат дій осіб, що приймають рішення (ОПР), діючих індивідуально або колективно. Надає методологічне підґрунтя для конкретно-політичних, прикладних досліджень міжнародних відносин.

Порівняльний зовнішньополітичний аналіз - підхід, орієнтований на створення крос-національної та багаторівневої теорії зовнішньої політики, тестованої строго емпіричними статистичними дослідженнями. Передбачає збір емпіричних даних але безлічі можливих пояснювальних факторів та формулювання моделей, що встановлюють кореляцію між безліччю незалежних змінних і зовнішньополітичним поведінкою.

Групова динаміка предмет досліджень, присвячених тому, як лідери, групи і коаліції акторів впливають на процеси формулювання зовнішньополітичних проблем, оцінки варіантів рішень, здійснення осмисленого вибору між ними, і, нарешті, імплементації прийнятих рішень.

Операціональні код - предмет досліджень, присвячених виявленню основоположних політичних переконань лідера з приводу природи і характеру конфлікту в сучасному світі, його суб'єктивних оцінок своїх можливостей змінити хід подій, а також уявлення про бажаних засоби і способи досягнення цілей.

 
< Попер   ЗМІСТ