Методика навчання російської мови і літературного читання

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваРозділ 1. Загальні питання методики навчання російській мові в початкових класах Методика навчання російській мові як наука Предмет і завдання методики навчання російській мовіФункції методики навчання російської мови як науки Зв'язок методики навчання російській мові з іншими науками Методи дослідження в методиці навчання російській мові Російська мова як навчальний предмет у школі Історія становлення навчального предмета "Російська мова"Становлення шкільного предмета "Російська мова" в XIX ст. Спеціальні та загальнопредметних мети навчання російській мовіВимоги до постановки цілей Ієрархічна драбина цілей Зміст і структура початкового курсу російської мови Принципи визначення складу початкового курсу російської мовиПринцип розвиваючого навчання Принцип виховує навчання Зміст і структура програми з російської мови Засоби навчання російській мові Підручник як провідний засіб навчання російській мові Додаткові кошти навчання російській мовіФункції додаткових засобів навчання Організація процесу навчання російській мові Планування навчального процесу вивчення російської мови Урок російської мовиРозділ 2. Методика навчання грамоті, орфографії, граматики, пунктуації Методика навчання грамоті Історія методів навчання грамоті Сучасна система навчання грамотіСтруктура періоду навчання грамоті Знайомство з першими лінгвістичними поняттями на підготовчому етапі навчання грамоті Формування каліграфічних навичок на уроці письма Методика навчання фонетиці Знайомство з фонетичною системою російської мовиМоделювання в період навчання грамотіЛингвометодические характеристика понять "склад", "наголос", "звуки мови" Способи формування фонетичних умінь Методика проведення фонетичного розбору Методика навчання російській графіці Знайомство з графічною системою російської мови Вивчення способів позначення на письмі твердості (м'якості) приголосних звуків, звуки [й], голосних після шиплячих Вивчення алфавіту і звукового складу російської мови Методика проведення фонетико-графічного розбору Навчання початкового читання та початкового письма Навчання орфографії в початковій школі Основні поняття методики орфографіїПринципи російської орфографії як основа її викладання Сутність поняття "орфограмма"Аналіз поглядів вчителів на сутність поняття "орфограмма" Знайомство першокласників з поняттям "орфограмма" Навчання постановки та вирішення орфографічної завдання Види орфографічних вправДиктанти Методика вивчення морфемного складу слова Значення, завдання і зміст вивчення морфемного складу слова Лингвометодические основи методики вивчення морфемного складу слова Помилки в розборі слів за складом та шляхи їх подолання Методика вивчення морфології Вчення про частини мови як розрядах слів Процес формування граматичних понять Особливості вивчення частин мови в початковій школі Загальні питання вивчення морфології в початковій школі Методика вивчення імені іменника Система вивчення імені прикметника Методика вивчення дієслова Вивчення морфології в умовах полікультурного середовища Вивчення елементів синтаксису та пунктуації Вивчення словосполучення і речення: мовний аспектМісце синтаксису в курсі російської мови Зміст роботи над пропозицією Формування пунктуаційних умінь молодших школярівРозділ 3. Методика навчання літературному читання Методи навчання читання в історії російської школи Становлення методу пояснювального читанняЕтапи становлення методу пояснювального читання в практиці початкового навчання Методика виховного читання Метод літературно-художнього читання Метод творчого читання Сучасна система навчання літературному читання Основні напрямки процесу навчання читання "Літературне читання" як навчальний предметЛітературне читання є однією з основних дисциплін початкової освіти Склад і структура програми по літературному читанняОсновні розділи програми по літературному читання Методика формування навички читання Навичка читання, його якості та етапи становлення у початківця читця Методика роботи над правильністю та побіжністю читання Методика роботи над усвідомленістю і виразністю читання Методика читання та аналізу художнього твору Літературознавчі та психологічні основи методики аналізу художнього твору Процес роботи над художнім твором Особливості роботи над творами різних родів і жанрів Організація роботи з дитячою книгою Теорія становлення особистості дитини засобами читання-спілкування Дитяча книга як навчальний матеріал Система формування читацької самостійності школярівРозділ 4. Методика вдосконалення мовної діяльності учнів Психолінгвістичні та лінгвістичні основи методики навчання сприйняттю і створенню висловлювань Мовленнєва діяльність як базове поняття методики розвитку мовлення Функціональна стилістика як основа мовної роботи в школіСтилістика як наука Теорія тексту як основа методики розвитку мовлення Культура мови як база оволодіння нормами літературної мови Удосконалення звукової сторони мови Звукова сторона мови і произносительная культура Удосконалення техніки мови Засвоєння норм орфоепії Удосконалення інтонаційних умінь учнів Робота над словом як одиницею мови Загальні питання збагачення словника молодших школярів Завдання і основні напрямки роботи над словом Навчання роботі з лінгвістичними словниками Розвиток синтаксичного ладу мовлення учнів Загальні питання розвитку мови на синтаксичному рівні Робота над словосполученням: речовий аспект Робота над пропозицією як одиницею мови Навчання усному спілкуванню (розвиток усно-мовленнєвої діяльності) Методика навчання слуханню як виду мовленнєвої діяльностіСтан проблеми навчання слуханню в практиці Навчання говорінню як виду мовної діяльності Навчання невербальному спілкуваннюЗначення навчання невербальному спілкуванню Міжкультурна невербальна комунікація Сучасні стратегії та прийоми навчання невербальне спілкування Навчання мовному етикету Навчання письмово-мовленнєвої діяльності Особливості навчання викладуВизначення понять "виклад", "переказ" Методика навчання шкільного творуРозділ 5. Позаурочна діяльність учнів в предметної області "філологія" Сутність поняття "позаурочна діяльність", завдання та форми її здійснення Поняття "позаурочна діяльність", її цілі, завдання, принципи Зміст і форми позаурочної діяльності в галузі філології Позаурочна діяльність в курсі "російська мова" Мовні дидактичні ігри Куточок російської мови Навчальне дослідження в галузі російської мови Позаурочна діяльність з російської мови в полікультурному школі Проектна діяльність в курсі "літературне читання" Основи проектної діяльності в початковій школіРоль проектної діяльності учнів в початковій освітіСтруктура проектної діяльності Принципи і завдання проектної діяльності за курсом "Літературне читання" в початковій школі Зміст і організація проектної діяльності в курсі "Літературне читання" в початковій школі Факультатив "дитяча риторика" Риторика як навчальний предмет у початковій школі Факультативні заняття з риторики в початкових класах Прийоми навчання риториці Гурток "дитяча журналістика" Основи гурткової роботи з журналістики Принципи і завдання гурткової роботи з журналістики Організація і програма гуртка "Дитяча журналістика" Зміст і прийоми проведення гурткових занять Гурток "шкільний театр" Театр як складова системи освіти Основи театральної педагогікиДитячий театр як ігрова технологія Формування культури мовного спілкування в театральній діяльності Організація та напрямки роботи гуртка "Шкільний театр"Значення гуртка "Шкільний театр" Орієнтовна структура заняття театрального гурткаУмови хорошої гри юного актора
 
Наст >