ФІНАНСОВІ ОСНОВИ діяльності некомерційних організацій

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • фінансово-економічні передумови розвитку некомерційних організацій в Росії;
 • • специфіку фінансових відносин некомерційних організацій;

вміти

 • • використати історичний досвід розвитку некомерційних організацій в сучасній російській практиці;
 • • аналізувати нормативні правові акти, що регулюють фінансові відносини некомерційних організацій;

володіти

 • • інформацією про історію діяльності некомерційних організацій в Росії;
 • • навичками збору, обробки та аналізу інформації про фінансові ресурси некомерційних організацій.

Історія розвитку некомерційних організацій в Росії

Передумови виникнення некомерційних організацій

Передумовами виникнення є соціально-економічні та політичні процеси, результатом яких в тому числі стають зміни потреб суспільства у мирному вирішенні конфліктів, охорони здоров'я, навколишнього середовища, реалізації духовних потреб, захисту соціальних прав, розвитку громадянського суспільства та ін. Некомерційні організації (далі по тексту - НКО) формуються з метою задоволення мінливих потреб в суспільних благах, і їх роль у процесі розвитку суспільства зростає.

Здійснюючи перерозподіл на користь товариства фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні окремих його членів, як в рамках сімейних, родинних, дружніх зв'язків і відносин, так і з метою фінансування духовних та інших потреб - благодійних, релігійних, національно-общинних, політичних, багато некомерційні організації сприяють формуванню та зміцненню суспільної солідарності. Саме за допомогою НКО держава, комерційні структури та громадяни виявляються пов'язаними системою тристоронніх відносин, що дозволяє шляхом досягнення домовленостей спільно вирішувати питання відтворення.

Некомерційний сектор в західних країнах відомий як суспільний інститут, сформований в останнє сторіччя для вирівнювання конфліктів, мінімізації втрат і відновлення справедливості між виробничою та соціальною сферами. Це сектор, де здійснюється недержавний і некомерційний соціальне відтворення і утворюється велика кількість некомерційних організацій різних організаційно-правових форм, спочатку визначався методом виключення - він нс був ні державним, ні комерційним.

У світовій практиці некомерційний сектор також називають: незалежним, громадським, філантропічним, добровольчим (Великобританія); додатковим (Індія); цивільними структурами (Єгипет); благодійними ініціативами, неурядовим, третім і звільненим від податків (США); сектором асоціацій (Німеччина); сектором громадянського суспільства (Бразилія); соціальним господарством (Франція); соціальними корпораціями (Японія); третій системою (Італія).

До завданням, виконуваних некомерційним сектором, прийнято відносити:

 • - Справедливу мобілізацію і розподіл ресурсів;
 • - Оперативне вплив на перерозподіл ресурсів;
 • - Оперативне вплив па перерозподіл коштів відповідно до актуальних соціальними проблемами;
 • - Апробацію новаторських соціальних програм, які ще не мають загальновизнаного статусу і загальної підтримки;
 • - Розвиток і вдосконалення системи і якості соціального відтворення за рахунок власних ресурсів і використання наявної інфраструктури та інші.

Виконання даних завдань некомерційним сектором, сприяє гармонізації відносин між виробничою та соціальною сферами, гнучкості системи соціального відтворення до мінливих умов, вирівнюванню надмірної поляризації рівня життя різних груп населення, а також досягненню суспільної злагоди.

У західній практиці до некомерційному сектору прийнято відносити незалежні від держави громадські неурядові об'єднання різних форм, які створюються громадянами для реалізації ініціатив некомерційного характеру, у тому числі для досягнення соціально значущих для суспільства змін.

Згідно підходу, прийнятому ООН до некомерційному сектору як сегменту громадянського суспільства, відносяться організації, які [1]:[1]

 • - Мають юридичний статус;
 • - Не мають на меті отримання прибутку і не розподіляють прибуток між засновниками, членами та учасниками;
 • - Самостійні по відношенню до органів державної влади;
 • - Є добровільними і самоврядними.

У Росії некомерційний сектор розглядається набагато ширше, включаючи бюджетні та казенні установи, державні компанії та корпорації, де засновником виступають органи державної влади та місцевого самоврядування. Процеси комерціалізації НКО, а також взаємодія підприємницьких і соціальних цілей, часто стирають межі між некомерційним і комерційним секторами. Причому приналежність деяких НКО до некомерційному сектору не є очевидною (наприклад, у випадку споживчих кооперативів і ТСЖ).

Разом з тим для організації некомерційного сектора як у Росії, так і за кордоном, характерні спільні риси: вони не націлені на отримання прибутку з метою його розподілу між засновниками, членами та учасниками. Крім того, організація належить до некомерційному сектору, якщо її правовий статус служить загальному благу і користь.

Загальні ознаки НКО:

 • - Призначення організації - служити загальному благу;
 • - Метою є не прибуток, а задоволення суспільства в соціальних послугах;
 • - Велика частка внесків, пожертвувань, грантів в складі джерел фінансування НКО;
 • - Специфіка оподаткування - пільги, спрощена система, звільнення та інше.

Некомерційний сектор, представлений широким спектром організацій, охоплює всі форми громадянської активності та добровольчі ініціативи. У Росії довгий час поняття "громадська організація" асоціювалося з добровільним самоврядним об'єднанням громадян, створеним з метою реалізації їх особистих немайнових (духовних, творчих, наукових, професійних, спортивних, культурних та ін.) Інтересів.

Така організація, існуюча без цілей отримання і розподілу прибутку, була головним аналогом міжнародного поняття "некомерційна організація".

 • [1] URL: opec.ru/1320628.html.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >