Історія створення політичних партій в Росії

Політичні партії та спілки, які відіграють роль посередника між державою і громадянським суспільством в політичній системі суспільства, також є некомерційними організаціями. Термін "партія" [1] у значенні групи осіб, що відстоює інтереси частини населення, вживався ще в античній Греції і Римі. Сучасні партії виникли в Європі та Америці в XIX ст. Їхній появі сприяло розширення ролі парламенту та інших представницьких органів влади; введення загального виборчого права і розширення можливості громадян впливати па хід і результати виборів; зростання диференціації соціальної структури суспільства і соціальних протиріч і необхідність представництва інтересів певних соціальних верств у структурах влади.

Історія основних російських партійних організацій як виду НКО в Росії до 1917 р включає розвиток Єдиної російської соціал-демократичної робітничої партії, Партії соціал-революціонерів, Конституційно-демократичних партії та ін.

Єдина російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП)

Перша соціалістична партія Росії - РСДРП - була заснована в березні 1898 З'їзд проголосив створення Марксистської робочої партії і прийняв рішення назвати се Російської соціал-демократичної робітничою партією, тобто партією пролетаріату всіх національностей Росії. Після з'їзду був випущений "Маніфест Російської соціал-демократичної робітничої партії".

Другий з'їзд РСДРП відбувся в липні-серпні 1903 в Брюсселі, потім в Лондоні. Головним його завданням було прийняття програми і статуту партії. У цей час "активного партійного будівництва" удосконалювалася партійна організація; оформилося поділ на праві, ліві, центристські партії. Одночасно виникали і розвивалися партії змовницького і революційного типів - від російських народників і народовольців до російських соціал-демократів, соціалістів-революціонерів, анархістів та ін. Третій з'їзд відбувся 12-27 квітня (25 квітня - 10 травня) 1905 в Лондоні в умовах початку революції в Росії, в якій соціал-демократи брали активну участь. Було прийнято рішення про створення газети "Пролетар". Після Жовтневої революції РСДРП (більшовиків) в 1918 р була перейменована в Російську комуністичну партію (більшовиків) (РКП (б)), яка згодом стала Всесоюзною комуністичною партією (більшовиків) (ВКП (б)) і далі КПРС - Комуністичною партією Радянського Союзу .

Джерела фінансування РСДРП (б) в дореволюційний період були самими різними. Незначні за обсягами кошти, що надходять від членських внесків, практично повністю використовувалися на потреби місцевих комітетів або переправлялися за кордон для підтримки видавництва газети "Іскра". Крім членських внесків джерелами коштів РСДРП (б) були благодійні вечори на користь революції, окремі заможні громадяни (великі адвокати, інженери, лікарі, директори банків та державні чиновники) щомісяця виплачували в касу партії від 5 до 25 руб. Навіть такий відомий фабрикант і меценат, як С. Т. Морозов, виділив велику на ті часи суму (24 тис. Руб.) Для потреб партії. Гроші були потрібні партії на видання газет і літератури, їх перевезення, зберігання, на оренду складів і приміщень, на підставні підприємства, на пагони, на переправлення людей через кордон, на озброєння бойових груп і робочих дружин [2].[2]

  • [1] Від лат. Pars, partis - частка, частина чого-небудь.
  • [2] Тулін В .. Шварц В. Заповідано революції // Факел - 1989. Історико-революційний альманах. М., 1989.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >