Особливості банкрутства кредитних організацій

Питання банкрутства кредитної організації регулюються низкою нормативних актів:

 • 1) Федеральним законом від 10 липня 2002 № 86-ФЗ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)";
 • 2) Федеральним законом від 25 лютого 1999 № 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій";
 • 3) Федеральним законом від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)".

Згідно з Федеральним законом "Про Центральному Банку Російської Федерації", цілями діяльності Банку Росії є, зокрема, розвиток і зміцнення банківської системи РФ, а також здійснення нагляду за діяльністю кредитних організацій, здійснення моніторингу їх фінансового стану і виявлення проблемних банків.

Фінансовий стан кредитних організацій ЦБ РФ відстежує на підставі системи показників-нормативів. У ст. 74 Федерального закону від 10 липня 2002 № 86-ФЗ перераховуються заходи, які ЦБ може в рамках нагляду застосовувати стосовно допускають порушення кредитним організаціям. До даних заходам, зокрема, відносяться:

 • 1) стягнення з кредитної організації штраф у розмірі до 1% розміру сплаченого статутного капіталу, але не більше 1% мінімального розміру статутного капіталу;
 • 2) здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації, в тому числі зміни структури її активів;
 • 3) заміна керівників кредитної організації, перелік посад яких зазначений у ст. 60 Федерального закону від 25 лютого 1999 № 40-ФЗ;
 • 4) реорганізація кредитної організації;
 • 5) зміна на строк до шести місяців встановлених для кредитної організації обов'язкових нормативів;
 • 6) введення заборони на здійснення кредитною організацією окремих банківських операцій, передбачених виданої їй ліцензією на строк до одного року, а також на відкриття нею філій на строк до одного року;
 • 7) призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією на строк до шести місяців;
 • 8) введення заборони на здійснення реорганізації кредитної організації, якщо в результаті її проведення виникнуть підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства кредитної організації, передбачені законодавством.

Кредитна організація вважається нездатною задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні обов'язки не виконані нею протягом чотирнадцяти днів з дня настання дати їх виконання і (або) якщо після відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій вартість її майна (активів) недостатня для виконання зобов'язань кредитної організації перед її кредиторами і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів.

Особливістю банкрутства кредитних організацій є те, що до застосування власне процедури банкрутства (конкурсного виробництва) закон про банкрутство передбачає ряд заходів, спрямованих на попередження банкрутства кредитних організацій. До таких заходів належать:

 • 1) фінансове оздоровлення кредитної організації;
 • 2) призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією;
 • 3) реорганізація кредитної організації.

Функції тимчасової адміністрації:

 • 1) проведення обстеження кредитної організації;
 • 2) визначення наявності підстав для відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій, передбачених ст. 20 Федерального закону від 2 грудня 1990 № 395-1 "Про банки і банківську діяльність";
 • 3) участь у розробленні заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації та контроль їх реалізації;
 • 4) контроль за розпорядженням майном кредитної організації в межах, встановлених законом.

При цьому тимчасова адміністрація отримує від органів управління кредитної організації необхідну інформацію і документи, що стосуються діяльності кредитної організації; дає згоду на вчинення органами управління кредитної організації угод, пов'язаних з нерухомістю, а також із зацікавленими або афілійованими особами.

Особливості процедур банкрутства кредитної організації пов'язані з тим, що, згідно з чинним законодавством, при розгляді арбітражним судом справ про банкрутство кредитної організації застосовується тільки процедура конкурсного виробництва (спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління та мирова угода, передбачені Федеральним законом "Про неспроможність (банкрутство) "нс застосовуються).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >