Особливості регулювання банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів

При розгляді справи про банкрутство професійного учасника ринку цінних паперів арбітражний суд має право залучити до участі у справі спеціальний повноважний орган - федеральний орган виконавчої влади з регулювання ринку цінних паперів і відповідну саморегульовану організацію на ринку цінних паперів (і. 1 ст. 187 Федерального закону від 26 Жовтень 2002 № 127-ФЗ).

У разі введення процедур банкрутства арбітражний керуючий (має відповідний атестат, виданий федеральним органом виконавчої влади з регулювання ринку цінних паперів) зобов'язаний протягом 10 днів з дати введення процедур банкрутства направити відповідне повідомлення:

  • 1) у федеральний орган виконавчої влади з регулювання ринку цінних паперів;
  • 2) саморегульовану організацію, членом якої є професійний учасник;
  • 3) клієнтам (у повідомленні пропонується дати розпорядження про дії, які необхідно вчинити з цінними паперами, що належать клієнту).

З моменту введення зовнішнього управління або конкурсного виробництва цінні папери клієнтів, що знаходяться в управлінні, володінні боржника або враховуються їм, підлягають поверненню клієнтам, якщо інше не передбачено угодою власника зазначеного майна з боржником чи арбітражним керуючим.

У разі відсутності згоди клієнтів на передачу іменних цінних паперів, що враховуються боржником, іншій організації, що має відповідну ліцензію, дані обліку передаються реєстроутримувачу цих цінних паперів.

Якщо вимоги клієнтів щодо повернення належних їм ланцюгових паперів одного виду (одного емітента, однієї категорії, одного типу, однієї серії) перевищують кількість зазначених цінних паперів, що знаходяться в розпорядженні боржника, повернення таких ланцюгових паперів здійснюється пропорційно вимогам клієнтів.

Розмір належать кожному клієнту і підлягають поверненню грошових коштів, що знаходяться на спеціальному брокерському рахунку, встановлюється на основі бухгалтерського обліку боржника.

Вимоги клієнтів незадоволеною їх частини визнаються грошовими зобов'язаннями і задовольняються (погашаються) у порядку, передбаченому для конкурсного виробництва.

У разі введення конкурсного провадження відносно боржника, що здійснює (ст. 189 Федерального закону від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ):

  • • зберігання і (або) облік прав на цінні папери, що належать його клієнтам, професійний учасник ринку цінних паперів зобов'язаний передати ці цінні папери іншій зазначеній клієнтом професійному учаснику ринку цінних паперів;
  • • ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, власників паїв пайових інвестиційних фондів, учасників недержавного пенсійного фонду чи вимог кредиторів, такий професійний учасник ринку цінних паперів зобов'язаний протягом місяця з дати введення конкурсного виробництва передати інформацію і документи, що входять до складу таких реєстрів, іншому професійному учаснику ринку цінних паперів, вказаною клієнтом чи арбітражним керуючим.

У конкурсну масу боржника - професійного учасника ринку цінних паперів не включаються цінні папери та інше майно клієнтів, включаючи грошові кошти, що належать їм і:

  • • які знаходяться на спеціальному брокерському рахунку;
  • • входять до складу спеціальних фондів, призначених для зниження ризиків невиконання угод з цінними паперами та сформовані організаторами торгів або кліринговими організаціями.

Обмеження здійснення угод або проведення операцій з обліку прав на цінні папери не поширюються на операції з цінними паперами клієнтів або проведення операцій з обліку прав на цінні папери, осущест-

вляемие за дорученнями клієнтів і підтверджені клієнтами після порушення провадження у справі (крім конкурсного виробництва).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >