Технологія роботи з текстом і автором

Завдання редактора тексту

На основі характеристик Кваліфікаційного довідника розробляються посадові інструкції, в яких міститься перелік прав, а також відповідальність та обов'язки співробітників з урахуванням особливостей організації праці, виробництва і управління па конкретному підприємстві. Оскільки з прийняття документа в 1998 р пройшло досить багато часу, то і вимоги до редактору істотно змінилися у бік збільшення його значущості у долі редагованого твори аж до пошуку авторів.

Орієнтуючись па завдання курсу "Стилістика і літературне редагування", виділимо аспекти професійної діяльності редактора, пов'язані з роботою над текстом, його структурою і логікою розвитку думки, з аргументацією основних положень і мовним оформленням тексту, ко торое має відповідати не тільки темі повідомлення, по і умовам комунікації, а також покликане відображати своєрідність мовця і враховувати специфіку слухача або читача. Враховуючи сказане, сформулюємо основні завдання редактора:

  • 1) редагує прийняті до видання рукописи, надаючи при цьому авторам необхідну допомогу (по поліпшенню структури рукописів, вибору термінів, оформленню ілюстрацій і т.п.), погоджує з ними рекомендовані зміни;
  • 2) в процесі редагування перевіряє виконання авторами зауважень рецензентів і вимог, що пред'являються до рукописів при їх доопрацюванні, комплектність представленого матеріалу, відповідність назв розділів рукописи їх змісту, а також те, наскільки відображені в роботах новітні досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду;
  • 3) перевіряє за першоджерелами правильність написання приводяться цитат і цифрових даних, вживання і написання імен, науково-технічних термінів, одиниць виміру, оформлення довідкового апарату видання, відповідність приводяться символів позначенням, встановленим стандартами або прийнятим у науковій та нормативній літературі;
  • 4) здійснює необхідне літературне редагування рукописів.

Для виконання професійних обов'язків редактору не завжди достатньо знати основи авторського права і вільно орієнтуватися в системі російської мови. Необхідно враховувати і "людський фактор", тобто автора редагованого тексту, причому не тільки в якості фізичної особи, але і як мовну особистість зі своїм уявленням про текст, яке виникає завдяки своєрідності авторської мови і стилю. Іншими словами, в процесі роботи над текстом перед редактором постає питання про те, яка міра авторської індивідуальності і де межа між специфікою стилю і порушенням законів мови.

Тут важливо зрозуміти, яку роль відіграє редактор в процесі роботи над мовним твором: хто він - носій істини, повчаючий недбайливого автора, або порадник, який допомагає автору вірно передати думку і відобразити свою індивідуальність? Для того щоб було реалізовано друге і єдино можливе початок, редактору необхідні не тільки обізнаність у предметі та літературні дані, але й така якість, як повага до іншого, його думок і стилю. Таким чином, цілі і завдання редактора зумовлюють специфіку редакторського читання тексту.

Специфіка редакторського читання

Мета та основні завдання редактора - допомогти автору якомога повніше відобразити його ідеї, логічно організувати текст, при необхідності підібрати аргументи, намагаючись, щоб текст був зрозумілий тому адресату, на якого розрахований. Звичайно, редактор часом краще учасника володіє словом і знає, як потрібно вибудувати текст, але він не повинен підміняти собою автора і замінювати оригінальні форми мови безликої, стилістично нейтральної нормою.

Рекомендація редактору

Намагайтеся знайти золоту середину, коли текст, з одного боку, відповідає всім мовним, мовним і стилістичним нормам, а з іншого - зберігає риси авторської індивідуальності.

Редагування являє собою така зміна тексту, при якому закладений в нього автором сенс отримує саме точний вираз. Ті, хто написав у своєму житті хоч щось: оголошення про зникнення собаки, твір, пояснювальну записку, - знають, як непросто підібрати потрібні слова, розставити їх так, щоб було зрозуміло і щоб все відповідало правилам. Допомога з боку, якщо вона вдала, викликає не тільки подяку, але й бажання сказати: "Я саме ото і мав на увазі!"

У яких випадках мета автора може виявитися нереалізованою? Назвемо чотири основних причини можливої комунікативної невдачі.

По-перше, існує ймовірність неправильного розуміння, двозначності; див., наприклад: Власники карток, чий термін закінчується в грудні, отримаєте нові в касі. По тексту виходить, що закапчівается термін у власників, хоча можна здогадатися, що мова йде про картках. У кожному разі зрозумілим такий текст не назвеш, а адже його так легко було б змінити!

По-друге, нерідко текст зрозуміти можна, проте зробити це настільки складно, що людина, який витратив на таку спробу багато часу і зусиль, випробує роздратування і, може бути, не стане читати далі.

Регулярне застосування проти в'ялості шкіри нашого активно діючого кошти дозволить вашій шкірі в небувало короткі терміни придбати завидну пружність і забути про вік.

Тут все зрозуміло: застосовуйте наш засіб від в'ялості шкіри, і ви знову помолодієте. Однак поки зрозумієш довге речення з невміло розставленими епітетами, захочеш все кинути і більше до "чарівного засобу" (або до текстів про нього) не повертатися.

Третій випадок відомий всім, хто писав в школі твори і отримував позначки "стилістична помилка". Це, наприклад, таке порушення норм літературної мови, як змішання слів, що належать різним стилям: Онєгін з хвилюванням прочитав лист Тетяни і хотів послати її до біса, але культурненько. Кінець фрази, що містить просторічні слова, не підходить ні до початку пропозиції, ні до жанру шкільного твору з літератури.

Нарешті, четвертий і найпростіший випадок: помилки, від яких автор міг би позбутися сам, якби уважно перечитав свій текст. Сюди відносяться переплутані слова, повторення, неіснуючі словосполучення на кшталт закоренілий товариш і т.п. На жаль, нерідко, написавши текст, люди здатні побачити його з боку і, перечитуючи, згадують свій задум, не помічаючи, що в його втілення вкрались похибки.

Завдання редактора полягає в тому, щоб спочатку зрозуміти задум автора, а потім спробувати знайти адекватні задумом засоби вираження. З них відбираються тс, що відповідають вимогам норми літературної мови, підходять жанру тексту за стилістичним характеристикам, не суперечать мовною вигляду того видання, в якому планується опублікувати редагований текст. Далі необхідно перевірити, який з варіантів буде найбільш зрозумілий. Звичайно, у професійного редактора, як і у будь-якого грамотного автора, не виникне питань щодо допустимості словосполучення чи точності вибору синоніма. Втім, таке теж буває, і тоді всі, хто працює над текстом, вдаються до послуг численних довідників і словників (безліч довідників може бути знайдено в Інтернеті, і пошук в них буде легше, ніж перегортання товстих томів друкованих видань). Після виконання такої роботи редактор повинен узгодити з автором новий варіант і, якщо той запевняє, що думки передані неточно, запропонувати інші способи їх викладу.

Таким чином, редактор повинен уявляти, як відбувається розуміння тексту, як впливає на цей процес вибір слова або синтаксичної конструкції. Треба добре знати всі тонкощі значень слів, щоб підібрати потрібний синонім. Слід розуміти, які словосполучення і конструкції важкі для сприйняття. Але головне - необхідно володіти нормами літературної мови, а це непросте завдання, хоча на допомогу постійно приходять довідники.

Отже, якщо редактор розуміє цілі і завдання редагованого тексту, якщо він володіє матеріалом, якщо в змозі запропонувати адекватні авторському задуму слова і вирази російської мови, - це добре. Однак цього недостатньо. Необхідно враховувати ще один значимий фактор - адресата, тобто того, до кого звернені виступи, статті, заклики і т.д. Тут потрібно брати до уваги всі аспекти: вік, соціальний статус, освітній і культурний рівень; крім того, необхідно враховувати горизонти очікування, які формує у свого читача даний засіб масової інформації. Адже не можна говорити з першокласником так само, як з випускником, і "нудні" економічні чи політичні статті навряд чи будуть доречні у виданнях "для домогосподарок", а фамільярні звернення до читача типу "Ну як? Дізнаєшся себе?" неприпустимі в "серйозних" журналах.

У той же час при зверненні політика, громадського діяча до вузького кола прихильників цілком припустимі натяки і недомовки про те, що всім "своїм" добре відомо; тоді читання між рядків створює відчуття обраності, причетності до певного особливому співтовариству. Якщо ж метою виступу політика є збільшення кількості виборців, то всі крапки над i повинні бути розставлені, всі речі названі своїми іменами. При цьому ідея можливості опинитися в числі тих, хто "ратує за права" (середнього класу, "принижених і ображених", малого та середнього бізнесу, великих підприємців, сексуальних меншин і т.д.), повинна бути позитивно забарвлена і емоційно приваблива для сприймає свідомості. Потрібно підкреслити, що орієнтація на "свого" читача вимагає врахування як змістовних, так і формальних сторін мовного твору.

Оскільки редагувати доводиться не тільки письмові, а й усні тексти, редактор повинен постаратися виключити неправильні наголоси, невірне вживання відмінків та ін.

Отже, специфіка редакторського читання полягає в необхідності враховувати всі зазначені вище різноспрямовані чинники, які разом визначають адекватне сприйняття тексту, письмового або усного.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >