Правка тексту і її види

Характер втручання редактора визначається самим текстом. Залежно від специфіки редагованого тексту виділяють чотири основних види правки:

 • 1) вичитка (усунення незначних похибок мови та стилю; уніфікація скорочень; систематизація посилального матеріалу; перевірка фактичного і цитатного матеріалу);
 • 2) скорочення (усунення повторів і зайвих подробиць; слід пам'ятати, що у автора і редактора можуть бути різні уявлення про те, що є чи не є надлишковим);
 • 3) обробка (вдосконалення тексту за всіма можливими параметрами: точне формулювання цілей і завдань, виявлення логіки розвитку думки, підбір аргументів, перевірка фактів, усунення мовних і стилістичних помилок);
 • 4) переробка (даний тип правки в дійсності означає, що редактор сам створить текст, де відображені значущі спостереження автора, який не володіє навичками книжкової мови).

Правка-вичитування

У разі правки-вичитки передбачається мінімальне вторгнення редактора в текст. Подібна правка має місце при редагуванні вже видавалися текстів, а також при підготовці до друку офіційних документів. Правка-вичитування передбачає усунення незначних похибок мови та стилю, уніфікацію скорочень, систематизацію посилального матеріалу, перевірку фактичної і цитатного матеріалу.

Правка-скорочення

Скорочення як вид редакторської правки викликає найбільші труднощі, тому опишемо його докладніше. Виділяють два типи скорочення тексту: пов'язаний і не пов'язаний з обсягом змісту. У першому випадку усуваються зайві для даного типу текстів подробиці у фактичному матеріалі. У другому випадку приводяться у відповідність формальна і змістовна боку висловлювання.

Характер скорочень визначається цілями і завданнями роботи над текстом. З одного боку, може виникнути необхідність передати тільки загальне уявлення про текст з різним ступенем деталізації, і тоді слід вдатися до складання плану, тез, реферату, анотації. Ці види письмових повідомлень, пов'язані з передачею основного змісту тексту, але, як правило, не відображають специфіки стилю автора. З іншого боку, представлений автором текст може просто перевищувати заданий обсяг. У такому випадку при скороченні тексту редактор повинен не тільки зменшити його обсяг, а й зберегти авторську індивідуальність складу. При цьому складання плану і тез здатне стати попереднім етапом зменшення обсягу: оскільки скороченню не повинні піддатися ключові слова, їх обов'язково слід відобразити в нлан / тезах вихідного тексту.

Відомо три основні способи стиснення тексту: виключення подробиць, спрощення та узагальнення.

1. Виняток подробиць, деталей. Для реалізації цього способу необхідно поділ інформації на головну і другорядну, так як скорочення може бути піддана тільки несуттєва інформація. Найлегшою формою даного виду правки є виключення фрагментів, що представляють собою завершене композиційне ціле - від окремого абзацу до цілого параграфа / глави (якщо мова йде про книгу). Однак

при роботі з невеликими текстами (стаття, доповідь, виступ та ін.) такого роду правка застосовується рідко, оскільки редактору доводиться вторгатися в авторський текст. Тут потрібно бути дуже уважним, адже виключення декількох слів здатне призвести до порушення смислової цілісності тексту, спотворенню логіки розвитку думки, чого ні в якому разі не можна допускати.

Виняток може бути реалізовано за допомогою таких прийомів:

 • а) виключення повторів. Оскільки повтори можуть бути не тільки лексичними (плеоназм, тавтологія), але й синтаксичними, то до цього виду правки відносять виключення одного або декількох синонімів; скорочення деяких однорідних членів речення; виняток уточнюючих і пояснювальних конструкцій; виняток фрагмента пропозиції, а також одного або декількох пропозицій, якщо вони містять повтор;
 • б) виключення неінформативних авторських зауважень типу хотілося б сказати; нам представляється можливим зробити висновок; ось про що хотілося б поговорити і т.п. СР, наприклад:

У світлі сказаного видається доречним зробити висновок про помітне падіння рівня грамотності, про що ніяк не можна промовчати - Зі сказаного випливає, що рівень грамотності помітно впав;

 • в) переклад прямої мови в непряму;
 • г) пропуск речень, що містять другорядні факти.

Наведемо приклад винятку подробиць.

Оригінальний текст: Як повідомив глава російського дипломатичного відомства, зараз найголовніше знайти спосіб відновлення роботи контактної групи за участю Росії і ОБСЄ, представників українського керівництва та представників проголошених ДНР і ЛНР. "Буквально в ці дні узгоджується графік проведення мінських зустрічей, ми активно сприяємо тому, щоб згода була досягнута якомога швидше", - додав міністр.

Можна виключити: 1) пряму мову, так як і перше речення являє собою виклад позиції міністра закордонних справ; 2) розгорнуте позначення посади: глава російського дипломатичного відомства, замінивши його поєднанням: глава МЗС РФ; 3) одне з позначень часу: зараз або в ці дні.

Підсумковий текст: Як повідомив глава МЗС РФ, з метою досягнення згоди по Україні в ці дні узгоджується графік проведення мінських зустрічей за участю Росії і ОБСЄ, представників українського керівництва та представників проголошених ДНР і ЛНР.

У початковому тексті було 357 знаків, в підсумковому залишилося 200 знаків. Ми використовували три прийоми виключення: виключення різного роду повторів, переклад прямої мови в непряму, пропуск фрагментів, що містять другорядні факти. При цьому зміст тексту залишилося колишнім.

 • 2. Спрощення. До прийомів спрощення відносяться наступні способи скорочення тексту:
  • а) заміна пропозиції або його частини особистим чи вказівним займенником; ср .: Про цей факт повідомив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Глава російського дипломатичного відомства підкреслив, що ... У другому реченні оборот глава російського дипломатичного відомства при необхідності можна замінити особовим займенником він. Тим часом різне позначення одного і того ж особи дозволяє автору уникнути тавтології, і, якщо немає необхідності в скороченні, фразу можна залишити в первісному вигляді;
  • б) заміна складнопідрядного речення простим; ср .:

Глава МЗС РФ також зазначив, що з'явився шанс встановити мир на Україні - Глава МЗС РФ також відзначив появу шансу встановити мир на Україні;

в) заміна фрагмента пропозиції синонімічним виразом; див., наприклад:

Міністр оборони України Степан Полторак, виступаючи перед депутатами Верховної ради, заявив, що в 2015 р в Придністров'ї та Одеської області будуть розгорнуті нові військові частини; ср .: на південному сході;

г) злиття декількох пропозицій; ср .:

У вівторок Київ увів в дію режим припинення вогню на всіх позиціях силовиків у Донецькій і Луганській областях. У Донецькій народній республіці підтвердили, що режим дотримується - У ДНР підтвердили дотримання режиму припинення вогню на всіх позиціях силовиків у Донецькій і Луганській областях;

д) заміна словосполучення одним синонімічним словом: впливає - впливає, деяка кількість - кілька, тепер представлені - є; ср .:

Своєчасно вжиті заходи зробили можливим провести в життя значні обсяги запланованих заходів - Завдяки своєчасним заходам були здійснені численні заплановані заходи.

 • 3. Узагальнення. Цей спосіб скорочення тексту реалізується в прийомах:
  • а) заміни однорідних членів узагальнюючим найменуванням:

За підсумками зустрічі російський лідер повідомив, що РФ і Індія виступають за спільну роботу з врегулювання ситуації в Сирії та Іраку, стабілізацію становища в Афганістані, створення нової архітектури безпеки та співробітництва; ср .: в азіатському регіоні.

Крім того, вираз за спільну роботу з врегулювання ситуації можна замінити конструкцією: спільне врегулювання ситуації;

б) заміни пропозиції, його частини означальних або негативним займенником (ніхто, ніщо ;, весь, інший, будь-який, всякий, кожен) або іменником з узагальнюючим значенням:

У Китаї дуже важливо знати, коли і до кого підійти, що сказати, як і поряд з ким сісти за столом (пор .: У Китаї дуже важливо знати культуру ритуалів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >