Літературна і нелітературна мова

Історія вивчення стилів бере свій початок з глибокої давнини. У вітчизняній словесності античні теорії перетворилися в теорію "трьох штилів" М. В. Ломоносова. Зі шкільного курсу відомо, що до високого стилю відносять "пафосні" слова типу творець, втілювати, безцінний, до низького - слова на кшталт окочуриться, прихвостень, до середнього - всі інші слова. Проте теорія "трьох штилів" описувала тільки мову художніх творів. Мова повсякденного спілкування і лексика за межами літературної мови були предметом уваги дослідників, хоча система функціональних стилів склалася вже давно (так, основи офіційно-ділового стилю були закладені в договорах з греками ще в X ст., А науковий і публіцистичний стилі почали складатися в XVIII ст.).

Сучасна система стилів в схематичному вигляді представлена на рис. 3.1.

Стилі російської мови

Рис. 3.1. Стилі російської мови

Зовнішня окружність - кордон загальнонародної мови. Його ядро становить нейтральний стиль, який є основою будь-якого висловлювання, до якого б стилю воно не ставилося. У центрі системи знаходиться кодифікований літературну мову, представлений чотирма стилями: трьома книжковими (офіційно- ділового, науково-технічний, публіцистичний) і розмовною.

Мова художньої літератури (відзначимо, що не всі дослідники вважають його окремим стилем) може не тільки використовувати всі багатства рідної мови, а й включати елементи інших мов.

За межами літературної мови виявляються такі пласти російської лексики, як діалекти, просторіччя, жаргони, арго, сленг. Існує ще обідня, нецензурна, лексика (мат). Однак хоча вона і викликає деякий інтерес у дослідників і навіть представлена в різних словниках, а останнім часом все частіше зустрічається не тільки в прямому ефірі окремих програм, але і в художній літературі, ми залишимо її осторонь. Сподіваємося, що найближчим часом ні творцям текстів, ні редакторам ця лексика не знадобиться.

В якій мірі необхідно для редактора знання пластів мови за межами літературної? Сформулюємо загальні умови, за яких допустимо вживання нелітературної лексики. Діалекти (мова, характерний для певної місцевості, наприклад північних або південних областей Росії), просторіччя (мова людей, не знайомих з нормами літературної мови), жаргони / арго / сленг (мова певних груп : злодійський, молодіжний, професійний тощо) можуть бути включені в статті, доповіді або виступу тільки як цитати, для створення особливого колориту, пов'язаного з предметом мовлення і (або) характером мовної особистості об'єкта зображення. Однак просторіччя і жаргони при безсумнівною їх експресивності все ж обмежені в можливостях вираження більш-менш складних думок і почуттів, і тому їх місце в рамках літературної мови - далека периферія.

Стилі книжкової мови

Книжкова мова - інструмент для створення текстів у сферах формального спілкування: офіційно-ділової, наукової, публіцистичної. Тут не виключено усне спілкування (безпосередні розпорядження підлеглим, наукові доповіді, публічні промови, інтерв'ю), але частіше використовуються письмові форми.

До книжкової мови ставляться насамперед офіційно-діловий і науковий стилі, які характеризуються строгістю і бесстрастностью викладу. Їх завданням є інформування, тому повідомлення повинні бути об'єктивними, допускати перевірку, наприклад, в ході наукової дискусії або судового розгляду за офіційними документами: договорами, контрактами, інструкціям. У зазначених стилях вживаються спеціальні слова - терміни, які суворо визначені і розуміються однозначно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >