Науковий стиль

У науковому стилі використовується термінологія тієї дисципліни, якої присвячений текст (наприклад, у сфері піару, зв'язків з громадськістю це можуть бути терміни прес-реліз, репрезентативний, контент-аналіз тощо). Синтаксичні конструкції в наукових текстах, як і в офіційно-ділових жанрах, бувають громіздкими, ускладненими багатьма підрядними реченнями, причетними і дієприслівниковими оборотами; в них може бути багато віддієслівних іменників (рішення, сприяння і т.п.), які часто вживаються в складі колокацій. Це пояснюється тим, що наукові та офіційно-ділові жанри адресуються фахівцям, а значить, їх інформативність і доказовість важливіше, ніж легкість сприйняття:

Прийняті в попередній період заходи щодо підвищення рівня інформованості школярів, що потрапили в експериментальну групу, дозволили отримати результати, що свідчать про те, що обрана методика експерименту себе виправдала (фрагмент статті з педагогіки).

Науковий стиль, як і офіційно-діловий, реалізується у певних жанрах. Наприклад, тези, реферат, резюме, огляд літератури відображають основний зміст будь-яких робіт, зазвичай коротко; нові наукові відомості та положення описують у таких жанрах, як стаття, дисертація, монографія.

Науковий стиль має різновиди (підстилі). Для наукових робіт використовується власне науковий підстиль. Підручники та навчальні посібники пишуться в навчальному підстилі. Мова підручників простіше; конструкції в них не такі складні; тексти більш зрозумілі за рахунок пояснень термінів, введення ілюстрацій вербального та візуального характеру. Ще зрозуміліше науково-популярний підстиль, який використовують для викладу у статтях, енциклопедіях, орієнтованих на людей, зацікавлених в предметі, але не мають про нього досить глибоких знань. У науково-навчальному і науково-популярному підстилях можуть з'являтися емоційні слова (наприклад: чудове відкриття), а також форми, нехарактерні для стилю в цілому. Наприклад, науково-навчальна література для дошкільнят і молодших школярів може містити казкові сюжети, а мнемонічні (тобто сприяють запам'ятовуванню) формулювання часто використовують віршовану форму (До другого ж відмінюванні віднесемо ми, без сумніву, всі дієслова, що на-ить, виключаючи голитися, стела ...).

Газетно-публіцистичний стиль

До системи книжкової мови традиційно відносять також публіцистичний (газетно-публіцистичний) стиль, хоча форми і мова публіцистики міняються відповідно зі стрімким розвитком опосредующих суспільну комунікацію технічних засобів (телебачення, відео, Інтернет).

Специфіка публіцистичного стилю полягає в тому, що він призначений нс тільки інформувати читача, а й впливати на нього. Наявність цієї другої мети відрізняє публіцистичний стиль від будь-якого іншого функціонального стилю. Більше того, що впливає функція обумовлює і мовну специфіку стилю: в публіцистиці допустимі емоції, авторська оцінка, використання слів з емоційним забарвленням (ганебний, невимовно), фразеологізмів, прецедентних текстів, мовної гри.

У публіцистичному стилі, так само як в офіційно-діловому і науковому стилях, існує власна терміносистема. Его особливі штампи і стійкі поєднання: лагодити перепони, брати планку, ставити умови і т.д .; публіцистична лексика: мріяння, необачний, віддаватися млості і т.п. Слова в публіцистичному стилі зустрічаються явно книжкові (в словнику вони даються з позначкою кніжн.), Але при цьому емоційно забарвлені: всенародний, незліченний, звершення та ін. Навіть службові слова можуть мати книжкову забарвлення: у зв'язку з, відповідно до, бо, в силу і т.п.

При частотності в публіцистичному стилі високою книжкової лексики деякі слова потрапляють у нього з розмовної мови. Співіснування в одному тексті стилістично різнорідних елементів допустимо тільки в публіцистичному стилі, і то лише коли мовні стихії - розмовна і книжна - органічно поєднуються і передають цілісне, єдиний зміст.

Навчитися правильно використовувати всі мовні засоби непросто. Зазвичай це досягається при постійному зверненні до текстів певного стилю і жанру: науковим текстам або документам (в науковій роботі, при укладанні контрактів, в правовій сфері тощо). Якщо від людини вимагається тільки написати заяву або викласти письмово обставини якої-небудь події, то можна не вдаватися до перерахованих вище засобів, а звернутися до так званої нейтральної, загальновживаної лексики, тобто до слів, доречним в будь-якому контексті; наприклад: бо замість бо •, оскільки замість у зв'язку з; брати участь замість взяти участь. Головне - не допускати в подібні тексти розмовні слова, гак як це викликає сміх.

Набагато складніше скласти текст в публіцистичному стилі. Газетно-публіцистичний стиль об'єднує два основних підстилі: газетний (основна мета - повідомити факти) і власне публіцистичний (основна мета - дати аналіз інформативного матеріалу). При цьому в обох підстилях обов'язковий впливає елемент, хоча сам характер впливу відрізняється. Так, газетний підстиль може одночасно і впливати приведенням фактів, і виражати безпосередню оцінку:

Нарешті в Історичному музеї відкрилася довгоочікувана виставка ...; Незважаючи на численні протести, влада міста НН дозволила проведення гей-фестивалю.

На відміну від газетного власне публіцистичний підстиль більш емоційний і багатий виразними засобами і прийомами. Він впливає передусім системою аргументів, підтверджуючої і правомірність оцінок, і емоційно-експресивне висвітлення фактів. Газетний подстиль тяжіє до документальності, фактологічності, об'єктивності, часто стриманості викладу. Для власне публіцистичного подстиля характерні відкрита оцінність і емоційність мови, закличні і полемічність, простота і доступність викладу.

У кожному підстилі функціонує розгалужена система жанрів. Газетний подстиль реалізується в хроніках, прес-релізах, інтерв'ю, нотатках, репортажах. Для власне публіцистичного подстиля властиві такі жанри, як бесіда, стаття, кореспонденція, рецензія, огляд, огляд. Іноді в газетнопубліцістіческом стилі виділяють ще один подстиль - художньо-публіцистичний ( жанри: есе, фейлетон, памфлет).

Серед газетних жанрів самий "швидкодіючий" і короткий - хронікальне повідомлення. Хроніка як жанр являє собою добірку різних повідомлень, зазвичай називають найбільш значущі події в режимі актуального часу. Мета хроніки - якнайшвидше відобразити відбувається у світі, тому й обсяг у неї мінімальний: три-чотири пропозиції. Однак при всій їх стислості хронікальні повідомлення мають обов'язковий елемент - посилання на джерело інформації. Ідеальним втіленням хроніки є новинні повідомлення різних інтернет-порталів, наприклад:

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові привітав Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва з днем народження, повідомляється на сайті Кремля. Відзначається, що в ході розмови були "обговорені деякі аспекти інтеграційного співробітництва на євразійському просторі";

Російський Мінфін розраховує в найближчі два-три роки зібрати 60 млрд руб. мит з покупок росіян в зарубіжних інтернет-магазинах. Про це в неділю повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на надійшли в розпорядження агентства розрахунки в проектировках бюджету Росії на 2015-2017 рр .;

Ураган "Артур", що пройшов по східному узбережжю Канади, залишив без світла більше 250 000 будинків в неділю, повідомляє агентство Рейтер. Ураган, що прямує від берегів американського штату Північна Кароліна, в неділю ослаб на одну ступінь - з другої категорії до першої.

Прес-реліз - повідомлення для преси, підготовлене організацією для термінового розповсюдження. Прес-реліз трохи більш розгорнуто, він складається з інтригуючого заголовка, ємного першого абзацу, в якому представлені головні факти, і невеликий констатуючій частині; в кінці дається коротка інформація про компанію та контакти. Прес-реліз повинен бути написаний простою мовою у формі, зрозумілою будь-якому читачеві без попереднього знайомства з темою.

Інтерв'ю - поліфункціональний жанр, тобто його можна використовувати в рамках не тільки газетного, а й власне публіцистичного подстиля. Інформативна функція превалює, якщо інтерв'юер задає лаконічні питання й одержує такі ж короткі відповіді про якийсь факт, подію, заході. Якщо на перший план виступають аналіз і оцінка, то інтерв'ю відноситься до власне публицистическому подстілом, як і аналітична стаття.

У аналітичній статті підкреслюється логіка розвитку думки, акцентується увага па аргументованості основних положень, розглядаються результати аналітичної діяльності автора, який розкриває закономірності розвитку явища, його причини і наслідки, значення для життя суспільства. Досить жорстка структура аналітичного жанру не заважає автору виражати свої емоції з приводу сказаного; він може оцінювати факти не тільки як приватна особа, по і як представник тієї чи іншої групи: і як журналіст конкретного ЗМІ, і як член якоїсь партії, і як росіянин, і як окрема людина. Крім того, для своїх оцінок автор статті може використовувати образне вираження ідеї, спиратися на прецедентні тексти; це дозволяє включити в процес обговорення теми і читача, який переймається співчуттям до автора, що полегшує реалізацію впливає функції:

Вам набридла реклама? Просто навязла в зубах? І ви клацаєте пультом телевізора, замружуєтеся у вагонах метро, тільки щоб не бачити і не чути того, що вже знаєте напам'ять? Але скільки разів в цьому морі розлитої ви говорили собі: "Ну нарешті хоч щось корисне!" І йшли за другими безкоштовними окулярами, або купували черговий "Шампунь № 1", або - та хіба мало чого! Так, може, варто відокремлювати насіння від полови? ..

Мова аналітичної статті може бути і досить суворим, і містить елементи розмовної мови, жарти, каламбури, інші види мовної гри. Поширені в статтях звернення до читача створюють ілюзію особистісного спілкування, що полегшує налагодження контакту з аудиторією. Завдання редактора - не нищити відступи від книжкової мови, а ретельно стежити, щоб кожен відступ було мотивованим і органічно включалося в систему "думка - мова".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >