Договірне право. Особлива частина

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова Договори з передачі майна у власність або в інше речове право Договір купівлі-продажуПредмет договоруПрава та обов'язки сторінВиди договорів купівлі-продажуДоговір купівлі-продажу підприємства Договір міни Договір дарування Договір ренти Договір РЕПО та застави Договори по передачі майна у користування Договір орендиВиди договорів орендиДоговір оренди транспортних засобів Договір безоплатного користування Договір найму жилого приміщення Договори з виконання робіт Договір підряду Договір побутового підряду Договір будівельного підряду Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. Проектування і вишукування для капітального будівництва Державний чи муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт Договори з надання послуг, у тому числі фінансових і посередницьких Договір надання послуг Транспортні зобов'язання Договір зберігання Посередницькі договори Посередницькі договори Договір позики Кредитний договір Договір фінансування під відступлення грошової вимоги Договір банківського рахунку Договір банківського вкладу Договори по спільній діяльності Договір простого товариства Установчий договір (договір про заснування) Договори з придбання та використання виключних прав Способи передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності Договір про відчуження виключного права Ліцензійний договір Договір про відчуження виключного права на твір Договір авторського замовлення Франшизний договір Договір про відчуження виключного права на об'єкт суміжних прав Договір про відчуження права на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок Договір про відчуження виключного права на селекційне досягнення Договір про відчуження виключного права на топологію Договір про відчуження виключного права на секрет виробництва (ноу-хау) Договір про відчуження виключного права на товарний знак Договір про передачу повноважень з управління правами, що укладається організаціями, що здійснюють колективне управління авторськими та суміжними правами Договір комерційної концесії
 
Наст >