Географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, які стосуються географії, топографії та інших наук

Географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, які стосуються географії, топографії та інших наук, являють собою картографічні твори, що охороняються авторським правом.

Картографія - це наука про відображення явищ природи і суспільства на географічних картах та інших картографічних творах, про властивості цих зображень, методах їх створення і використання. Досягнення картографії матеріалізовані в географічних картах, атласах, рельєфних картах, глобусах та інших картографічних творах, складових продукцію картографічної галузі промисловості [1].[1]

У відповідності зі ст. 1 Федерального закону від 26.12.1995 № 209-ФЗ "Про геодезії і картографії" картографія названа областю відносин, що виникають в процесі наукової, технічної та виробничої діяльності з вивчення, створення і використання картографічних творів, головною частиною яких є картографічні зображення.

Картографічні твори як творчо оригінальні об'єкти авторського права можуть відрізнятися один від одного масштабом, умовними знаками, колірної розфарбуванням та іншими елементами [2]. Вони можуть створюватися як у двомірної, так і в тривимірній формі.[2]

Картографічні твори покликані не просто надавати інформацію про відображуваних об'єктах або явищах, а й давати її в тих обсягах, які необхідні для того, щоб шляхом вивчення картографічних творів можна було досягти вирішення наукових завдань [3].[3]

Центральне місце серед картографічних творів належить картам і планам. Карта - це побудоване в картографічній проекції, зменшене, узагальнене зображення Землі, поверхні іншого небесного тіла або позаземного простору, що показує розташовані на них об'єкти в певній системі умовних знаків [4]. Існує кілька видів карт, які відображені на рис. 2.4.[4]

Для охорони авторським правом карта або план повинні бути створені творчою працею громадянина. І цілком справедливо зазначає А. Сергєєв, що не всяка карта або план можуть бути беззастережно віднесені до об'єктів авторського права. Ними, зокрема, навряд чи можна визнати таку карту або план, які складені виключно за допомогою технічних засобів, наприклад, шляхом аерокосмічної зйомки, результати якої оброблені комп'ютером. Однак у більшості випадків створення карт і інших картографічних творів вимагає не тільки великий технічної роботи, а й творчого вкладу укладача. Не випадково карти, плани та ескізи одного і того ж ділянки місцевості, складені різними особами, різняться між собою не тільки ступенем точності, а й своїм зовнішнім оформленням, авторським стилем і т.п. [5]

Якщо ж карта визнана об'єктом авторського права, то використовувати її без згоди автора не дозволяється. В даний час карти активно використовуються в рекламних, комерційних та інших цілях, досягнення яких передбачає економічну вигоду. Таке використання стає предметом судового розгляду.

Судова практика

У арбітражний суд звернулося окружне управління геодезії і картографії з позовом до ТОВ про стягнення грошової компенсації за порушення виключних авторських прав.

В обгрунтування заявлених вимог позивач вказав, що відповідач неправомірно використовував шляхом відтворення, повідомлення та публічного показу фрагменти карт, виняткові права на які належать Російської Федерації.

Відповідач, підтвердивши факт використання фрагментів карт, заперечив проти позовних вимог, пославшись на те, що використовував їх виключно в особистих цілях, а саме з метою позначення для своїх співробітників місця проведення навчального тренінгу, і тому не повинен був отримувати згоду автора і виплачувати йому авторську винагороду.

Підрозділ карт на види

Рис. 2.4. Підрозділ карт на види

У процесі розгляду справи суд встановив, що позивач - орган, що представляє інтереси держави щодо захисту його виняткових норов на картографічні твори. Відповідачем неправомірно, тобто без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди, на сайті ТОВ в мережі Інтернет розміщено фрагменти правомірно оприлюднених топографічної та загальногеографічної карт, виняткові авторські права на які належать Російської Федерації.

Задовольняючи вимоги позивача, суд відхилив доводи відповідача виходячи з того, що в процесі розгляду справи судом було встановлено, що ТОВ використовувало фрагменти карт з метою отримання прибутку, що можливо тільки на підставі авторського договору.

Окружний суд залишив рішення без зміни, вказавши при цьому, що ТОВ при розміщенні фрагментів карт мало на меті привернення клієнтів у свій готель, так як зміст матеріалів сайту відповідача (відомості про готелі, опис відпочинку, фотографії прилеглої території) адресовано необмеженому колу осіб, а не тільки учасникам семінару-тренінгу [6].[6]

Зазначене визначення не тільки продемонструвало позицію суду про те, що таке використання карти порушує права автора, а й наочно показує, що права можуть бути порушені при використанні фрагмента карти, тобто се частини.

Окрім мапи, самостійним об'єктом авторського права є план. У наукових дослідженнях під планом розуміється креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі в умовних знаках. На плані зображаються невеликі ділянки земної поверхні: шкільний ділянку, селище і т.д. На план наносяться всі об'єкти і деталі місцевості в заданому масштабі [7].[7]

Особливий різновид представляє топографічний план, під яким розуміється картографічне зображення на площині в ортогональній проекції у великому масштабі.

Ескіз (незакінчений малюнок або начерк) охороняється авторським правом тільки в тому випадку, якщо містить інформацію, достатню для його доопрацювання до повноцінного твору. При цьому доопрацюванням може займатися як сам автор, так і інші особи, наприклад, у разі визнання учасника недієздатним.

Пластичними творами, що відносяться до географії, топографії і до інших наук, вираженими в об'ємно-просторової формі, є глобуси. Розрізняють географічний глобус, зображає поверхню Землі, і небесний глобус, зображає зоряне небо.

  • [1] Картографія з основами топографії / підлога ред. Г. ІО. Грюнберга. М., 1991. С. 4.
  • [2] Панкеєв І. А. Авторське право для журналістів. М., 2012. С. 37.
  • [3] Слободян С. Картографічні твори як об'єкти авторського права // Господарство право. 2013. № 12. С. 31.
  • [4] ГОСТ 21667-76 "Картографія. Терміни та визначення". URL: to35.rosreestr.ru.
  • [5] Сергєєв Л. П. Авторське право Росії. СПб., 1994. С. 84-85.
  • [6] Визначення ВАС РФ від 29.08.2007 № 10687/07 у справі № А43-6226 / 2006-23-134). Огляд судової практики Арбітражного суду Нижегородської області: nnov.arbitr.ru.
  • [7] Максимова Л. Картографічні твори як об'єкти авторського права. Захист прав на ці об'єкти в суді // Інтелектуальна власність. Авторське право і суміжні права. 2013. № 7. С. 51.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >