Навігація
Головна
 
Головна arrow Право arrow Авторське право

Права організацій мовлення

Організацією ефірного або кабельного мовлення визнається юридична особа, самостійно визначає зміст радіо- і телепередач (сукупності звуків і (або) зображень або їх відображень) і здійснює їх повідомлення в ефір або по кабелю своїми силами або за допомогою третіх осіб.

Права таких організацій випливають з їх творчого вкладу, а саме, створення мовних передач, не з змісту передачі, не з кінофільму, наприклад, але з самого дії мовлення. Той факт, що вони здатні передавати сигнали, що представляють собою віщальну передачу, дає їм охоронювані права хіба па ці сигнали. І тут знову фігурують інвестиції і зусилля, які вони вкладають у реалізацію різних програм, які є предметом мовлення [1].[1]

Організації ефірного або кабельного мовлення належить виключне право використовувати правомірно здійснюване або здійснене нею повідомлення в ефір або по кабелю передач відповідно до ст. 1329 ГК РФ будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на повідомлення радіо- чи телепередачі). Організація ефірного або кабельного мовлення може розпоряджатися виключним правом на повідомлення радіо- чи телепередачі.

Статтею 1 330 ГК РФ передбачається виключне право на повідомлення радіо- чи телепередач і одночасно закріплюється, що слід вважати використанням зазначених повідомлень. Дана норма відображена на рис. 6.5.

Записом повідомлення радіо- чи телепередачі визнається фіксація звуків і (або) зображення або їх відображень за допомогою технічних засобів у будь-якій матеріальній формі, що дозволяє здійснювати її кількаразове сприйняття, відтворення або сповіщення.

Відтворення запису повідомлення радіо-або телепередачі визначається як виготовлення одного і більше примірника запису повідомлення радіо-або телепередачі або її частини в будь-якій матеріальній формі. При цьому запис повідомлення радіо- чи телепередачі на електронному носії, у тому числі запис в пам'ять ЕОМ, також вважається відтворенням. Не вважається відтворенням короткострокова запис, який носить тимчасовий або випадковий характер і становить невід'ємну і істотну частину технологічного процесу, що має єдиною метою правомірне використання повідомлення радіо- чи телепередачі або передачу повідомлення радіо- чи телепередачі в інформаційно-телекомунікаційній мережі, здійснювану інформаційним посередником між третіми особами , за умови, що такий запис не має самостійного економічного значення.

Способи використання повідомлення радіо-або телепередачі (мовлення)

Рис. 6.5. Способи використання повідомлення радіо-або телепередачі (мовлення)

Поширення повідомлення радіо- чи телепередачі - продаж або інше відчуження оригіналу або примірників запису повідомлення радіо-або телепередачі.

Ретрансляція - прийом і одночасне повідомлення в ефір (у тому числі через супутник) або по кабелю повній та незмінній радіо- чи телепередачі або її суттєвої частини, що повідомляється в ефір або по кабелю організацією ефірного або кабельного мовлення.

Доведено повідомлення радіо- чи телепередачі до загального відома припускає таке доведення повідомлення, при якому будь-яка особа може отримати доступ до повідомлення радіо- чи телепередачі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома).

Публічне виконання - будь-яке повідомлення радіо- чи телепередачі за допомогою технічних засобів у місцях з платним входом незалежно від того, сприймається воно у місці повідомлення або в іншому місці одночасно з повідомленням.

Прокат оригіналу і примірників запису повідомлення радіо-або телепередачі - нова норма, введена Федеральним законом від 12.03.2014 № 35-ФЗ.

Організації ефірного та кабельного мовлення здійснюють свої права з дотриманням прав авторів творів, прав виконавців, а у відповідних випадках - власників прав на фонограму і прав інших організацій ефірного та кабельного мовлення на повідомлення радіо- і телепередач.

Права організації ефірного або кабельного мовлення визнаються і діють незалежно від наявності і дії авторських прав, прав виконавців, а також прав на фонограму.

Виключне право на повідомлення радіо- чи телепередачі діє протягом 50 років, починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому маю місце повідомлення радіо- чи телепередачі в ефір або по кабелю (ст. +1331 ГК РФ).

Відповідно до Федеральним законом від 18.12.2006 ЛЬ 231-ФЗ "Про введення в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації" термін охорони виключного права на повідомлення радіо- чи телепередачі, передбачений ст. +1331 ГК РФ, застосовується у випадках, коли 50-річний термін дії авторського права або суміжних вдача не закінчився до 1 січня 1993

Закон передбачає перехід виключного права організації ефірного або кабельного мовлення па повідомлення радіо- чи телепередачі до правонаступників, в межах решти терміну виключного права на повідомлення радіо- чи телепередачі.

Після припинення дії виключного права повідомлення радіо- чи телепередачі переходить у суспільне надбання, тобто може вільно використовуватися будь-якою особою без чийогось згоди або дозволу і без виплати винагороди.

Дія виключного права на повідомлення радіо- чи телепередачі залежить від територіальної ознаки. Так, воно діє на території РФ, якщо організація ефірного або кабельного мовлення має місце знаходження на території РФ і здійснює сполучення за допомогою передавачів, розташованих на території РФ, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами РФ.

  • [1] Інтелектуальна власність - основа інноваційного розвитку підприємства / під заг. ред. В. Б. Ісакова. М .: ТИП РФ, 2009. С. 11.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук