Навігація
Головна
 
Головна arrow Право arrow Державна і муніципальна служба
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основи організації муніципальної служби

Службу в органах місцевого самоврядування традиційно розглядають у трьох аспектах - соціальному, політичному і правовому.

У муніципальної-правовій науці головна увага приділяється правовій характеристиці служби в органах місцевого самоврядування та її муніципальної-правовій формі, що не може дати повного уявлення про цю складну соціальній системі, що володіє певною мірою однобічним характером. Однак для практики місцевого самоврядування, для виконання його завдань, функцій і повноважень у справі забезпечення прав і свобод людини і громадянина, інтересів юридичних осіб така характеристика має першорядне значення.

Як ми встановили раніше, інститут місцевого самоврядування можна розглядати як інститут публічної служби. Функціонування органів місцевого самоврядування як складових елементів інституту публічної служби розглядається в деятельностном та організаційно-правовому аспектах.

У визначенні діяльнісного аспекту ключову роль відіграє аналіз специфіки професійної діяльності посадових осіб муніципальних органів управління в контексті їх соціально-правового статусу як публічних службовців. Організаційно-правовий аспект служби в органах місцевого самоврядування розглядається в контексті аналізу особливостей організації проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначення принципів служби, посадових повноважень, особливостей просторової і тимчасової організації діяльності посадових осіб місцевого самоврядування [1].[1]

Публічна служба як багатоаспектне явище характеризується не тільки соціальним, політичним, правовим, організаційним, структурним і моральним змістом, а й процесуальним, якому в науці приділяється занадто мало уваги, незважаючи на те що він забезпечує функціонування публічної служби. Процесуальний аспект нерозривно пов'язаний з правовим, організаційним і структурним аспектами і обумовлений ними. Змістовно процесуальний аспект публічної служби пов'язує її з адміністративними процедурами, з яких вона складається, а також з тими процедурами, які регламентуються адміністративно-правовими нормами і забезпечують її функціонування.

У публічній службі системою адміністративних процедур охоплюються практично всі службові відносини з моменту їх виникнення до моменту припинення. Саме завдяки адміністративним процедурам конкретними діями суб'єктів державного управління реалізуються функції держави та місцевого самоврядування і вирішуються індивідуальні адміністративні справи (конкурс, призначення, атестація, присвоєння рангу, прийняття присяги, відставка і т.д.).

Дана позиція є логічним продовженням погляду тих учених, які виходять з процесуального розуміння місцевого самоврядування в цілому.

Думка фахівця

На думку І. В. Видріна і А. Н. Кокотова, місцеве самоврядування - це процес управління низовими територіальними общинами жителів, який заснований на наступних принципах.

 • • Розумне поєднання представницьких інститутів та інститутів безпосередньої демократії, а також представницько-професійного управління і самоздійснення людьми своїх запитів.
 • • Надання всім суб'єктам місцевих співтовариств широких можливостей за заявою, відстоюванню та проведення в життя власних інтересів.
 • • Політико-правова прив'язка органів місцевого самоврядування до корінних запитам жителів [2].[2]

На підставі аналізу наукових розробок і чинного законодавства можна визначити, що муніципальним службовим процедурам притаманні всі ознаки управлінських процедур, але в той же час вони мають ряд особливостей:

 • - Реалізуються в рамках інституту служби в органах місцевого самоврядування;
 • - Відбуваються за участю обов'язкових суб'єктів - посадових осіб місцевого самоврядування;
 • - Характеризуються численністю і розмаїттям;
 • - Між учасниками процедури існує внутриорганизационная підпорядкованість;
 • - Організаційні процедури відбуваються з певною циклічністю, тобто повторюються через певні проміжки часу;
 • - Регламентуються нормами муніципального права.

Муніципальні службові процедури численні і різноманітні.

Вони стосуються всіх сторін проходження служби в органах місцевого самоврядування і супроводжують всі сторони просування по даному виду публічної служби. З урахуванням особливостей, стадійності, суб'єктного складу та процесуального статусу учасників і правових наслідків встановлено, що муніципальні службові процедури слід класифікувати на організаційні муніципальні службові процедури і юрисдикційні муніципальні службові процедури.

Аналіз та характеристика зазначених видів процедур свідчать про те, що вони, в свою чергу, також є неоднорідними і мають свої особливості. Структуру організаційних муніципальних службових процедур складають:

 • - Процедури щодо вступу на службу в органах місцевого самоврядування;
 • - Процедури з оцінки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (атестація та щорічна оцінка);
 • - Процедури по просуванню по службі в органах місцевого самоврядування (кадровий резерв, стажування, присвоєння рангу);
 • - Заохочувальні муніципальні службові процедури.

Структуру юрисдикційних муніципальних службових процедур складають:

 • - Процедури службового розслідування;
 • - Процедури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності загального та спеціального характеру і т.д.

Акумулюючи наведені концептуальні позиції, можна зробити певні узагальнення щодо розуміння правової природи муніципальної служби.

 • 1. Муніципальна служба - це діяльність муніципального владно управлінського характеру, а муніципальні службовці - це управлінські працівники, носії муніципальної-владних повноважень.
 • 2. Муніципальна служба - це галузь суспільного поділу праці, а муніципальні службовці - це фахівці муніципального управління.
 • 3. Муніципальна служба - це різновид інтелектуальної праці, а муніципальні службовці - це носії знань в галузі муніципального права і місцевого самоврядування.
 • 4. Муніципальна служба - це інститут обслуговування інтересів територіальних громад, а муніципальний службовець - це особа, яка здійснює обслуговуючу діяльність у сфері місцевого самоврядування.
 • 5. Муніципальна служба - це діяльність, змістом якої є вплив на людей, а муніципальний службовець - це особа, яка працює з членами відповідних територіальних громад.
 • 6. Муніципальна служба - це різновид професійної діяльності, а муніципальний службовець - це професійний працівник.
 • 7. Муніципальна служба - це діяльність з реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування, а муніципальний службовець - це працівник, який здійснює відповідні функції (функціонер).
 • 8. Муніципальна служба - це процес функціонування спеціально створеного інституту - органів місцевого самоврядування, а муніципальний службовець - це особа, яка займає посаду в органі місцевого самоврядування.
 • 9. Муніципальна служба - це практична реалізація компетенції органів місцевого самоврядування, а муніципальний службовець - це особа, яка безпосередньо здійснює службові повноваження, передбачені посадою.
 • 10. Муніципальна служба - це діяльність, яка оплачується з коштів місцевого бюджету, а муніципальний службовець - це особа, яка отримує грошову винагороду з коштів місцевого бюджету.

 • [1] Шугрина E. С. Муніципальне право. 4-е изд., Перераб. і Дон. М .: Норма; ИНФРА-М, 2012. С. 104.
 • [2] Видрін І. В., Кокотов А. Н. Муніципальне право Росії. М .: Норма, 2012. С. 157.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук