Висновки

  • 1. Положення з бухгалтерського обліку не розглядають облік інтелектуального капіталу як об'єкта бухгалтерського обліку.
  • 2. Формування системи управлінського обліку та відображення у фінансовій звітності компанії інтелектуального капіталу має зміцнити конкурентні переваги російських компаній в умовах інноваційної економіки.
  • 3. У зв'язку зі своїм системним характером інноваційна діяльність взаємозалежна з усіма іншими виду діяльності в інноваційній організації. Тому й система контролю повинна відповідати цілому комплексу нових вимог і умов.
  • 4. Всі види внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності повинні проводитися на основі єдиної системи контрольованих економічних показників. Такий підхід дозволяє створити взаємопов'язану послідовну систему контролю над інноваційною діяльністю, що в свою чергу відповідає реалізації системного підходу при проведенні аналізу.
 
< Попер   ЗМІСТ