Етап I. Поява аудиту (XIII-XV ст.)

Вперше аудит згадується в документах з перевірки діяльності гофмейстера лондонського Сіті в 1298 р XIV в. в Англії указом короля аудитори призначалися для перевірки правильності сплати податків графствами. Архіви документів того часу мають достатньо свідчень про регулярну аудиторській перевірці звітів муніципалітетів, купецьких гільдій, цехових організацій ремісників і великих приватних землевласників в Англії.

На етапі становлення аудит проявлявся в рамках ревізійно-контрольних функцій, покладених на нього державою в особі короля. Головним завданням аудита було гарантування достовірності обчислення та виплати податків у скарбницю. Результати аудиту були публічними, що досягалося читанням аудиторських звітів при великому скупченні народу на міських площах державними казначеями. У такому вигляді аудит проіснував до XVI ст.

Етап II. Становлення аудиту (XV-XIX ст.)

Другий етап розвитку аудиту пов'язаний з економічними змінами, викликаними, з одного боку, відкриттям в 1496 р Америки, що спричинило за собою бурхливе зростання міст, збільшення обсягу товарів і розширення торгівлі, з іншого - появою практики оформлення подвійного запису в бухгалтерському обліку, пов'язаної з виходом "Трактату про рахунки і записи" Луки Пачолі (1494).

Стрімкий розвиток економічних відносин, накопичення початкового капіталу, зародження нового класу буржуазії, а до XIX ст. - Поява акціонерних форм господарювання підвищило роль аудиту. Якщо на початку другого періоду цілі і прийоми аудита не були змінені, то до його завершення, коли прийшло розуміння важливості внутрішнього контролю як єдиної стандартної системи обліку, яка гарантує збереження капіталу й одержання дивідендів акціонерами, в аудиті з'явилися прийоми докладного аналізу документації та дослідження підтверджують свідчень. Саме аудитор міг дати висновок про вірність і об'єктивність перевіреної фінансової звітності та імовірність продовження діяльності підприємства найближчим часом.

Поява не перебувають на державній службі бухгалтерів-аудиторів у XVIII ст. пов'язане з ім'ям Джорджа Уотсона (1645-1723), порекомендувавши деяким шотландським підприємцям перевірити їх бухгалтерську звітність. Ці перевірки і стали початком аудиторської діяльності в тому сенсі, в якому вона розуміється зараз.

Аудит бере свій юридичний початок в Шотландії з 1853 р, коли був заснований Единбурзький інститут аудиторів. У 1880 р заснований Інститут присяжних бухгалтерів в Англії та Уельсі, до свого 100-річного ювілею об'єднував у своїх лавах 76 тис. Членів.

З цього часу починається формування єдиних методів і прийомів проведення аудиту та підготовка професійних кадрів.

Етап III. Правове оформлення аудиту (1862-1914)

Третій період розвитку аудиту характеризується визнанням необхідності аудиторської діяльності в економічному житті країн. Так, Закон про британські компанії 1 862 наказував обов'язковий порядок аудиторської перевірки рахунків компаній один раз рік. Аналогічний закон був прийнятий у Франції в 1867 р

У Законі про акціонерні товариства в Німеччині (1870) вводилася обов'язковість інформування акціонерів про результати аудиторської перевірки балансу і його додатків.

Подібні рішення накладали певні вимоги до аудитора, його професійними і моральними якостями. Умовами, які висувало суспільство до особистості аудитора, стали чесність, сумлінність, професіоналізм, незалежність і розуміння.

Кваліфікація аудиторів підтверджується з цього часу здачею іспиту. За підсумками кваліфікаційного іспиту видавалася спеціальна ліцензія.

Незалежність - принцип професійного аудиту - розуміється як непокора будь-якому тиску і повна відсутність особистого інтересу до результатів перевірок.

У поняття "розуміння" в ті часи вкладалося знання психології.

Кінець XIX - початок XX в. характеризується появою нових прийомів аудиторської перевірки. Якщо до цього аудитор перевіряв всі операції господарюючого суб'єкта, то зі збільшенням господарських операцій і різким укрупненням підприємств це стало майже неможливо. Так в арсеналі аудиторів з'явився метод аудиторської вибірки бухгалтерських документів.

З появою корпорацій та консолідованої звітності (1904) аудитори розширили свої спостереження і перевірки від пошуку помилок по рахунках до контролю за грошовими потоками та підтвердження достовірності звітності. Однак метою аудиту раніше залишається виявлення навмисних помилок, що свідчить про рудиментарних ознаках його ревізійного минулого.

У третьому періоді в аудиті стали застосовуватися прийоми тестування внутрішнього контролю клієнта. Однак часта зміна правил бухгалтерського обліку та законодавства, коригуючого економічну діяльність того часу аж до 1905 р, дуже ускладнило повсюдне впровадження цього прийому в практику.

У кінці XIX ст. намітилися ознаки формування внутрішнього аудиту в великих акціонерних товариствах. З'явилися виборні посади аудиторів, що відповідають за правильність фінансової діяльності компаній.

У період 1853-1914 рр. з'явився другий світовий центр аудиту - США. У 1887 р утворена Асоціація аудиторів Америки, а з 1896 р в штаті Нью-Йорк аудиторська діяльність була регламентована законодавчо. Посада аудитора міг займати тільки дипломований бухгалтер, склав іспит за фахом в Нью-Йоркському університеті і отримав спеціальну ліцензію на право займатися аудиторською діяльністю. До 1908 р Асоціація аудиторів Америки налічувала понад 340 членів з 25 штатів.

У кінці XIX ст. завершилася смислова прив'язка поняття аудиту з функцією контролю і на державному рівні. Свідченням є перетворення Головною рахункової палати Пруссії, заснованої в 1714 р, до органу державного контролю - Суд аудиторів Німецької імперії (1871), який існував і після закінчення Другої світової війни з деякими змінами - як Суд аудиторів спеціального призначення та Суд аудиторів об'єднаної економічної зони .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >