Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • існуючі підходи до моделювання регулювання аудиторської діяльності;
 • • рівні регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації;
 • • зміст Федерального закону від 30.12.2008 № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність";

вміти

 • • визначати принципові особливості моделі регулювання аудиторської діяльності в Росії;
 • • орієнтуватися у вимогах, пропонованих до прав та обов'язків:
 • • саморегулівних організацій аудиторів;
 • • аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів;
 • • аудіруемих осіб;

володіти

• навичками оперування основними поняттями, нерозкривається у Федеральному законі від 30.12.2008 .N1 '307-ФЗ "Про аудиторську діяльність".

Моделі регулювання аудиторської діяльності

Міжнародна практика здійснення аудиторської діяльності свідчить про повне або часткове контролі з боку держави. Так, європейські країни в більшості мають жорсткий державний підхід до контролю над аудиторською діяльністю. А в США і Великобританії аудиторська діяльність в деякому роді саморегулюється.

Модель жорсткого державного регулювання аудиторської діяльності

Жорстке державне регулювання побудовано па строгому здійсненні діяльності аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів в рамках затверджених законодавчих актів, що визначають національні стандарти (правила) обліку та аудиту.

Централізований підхід до регулювання аудиторської діяльності (рис. 2.1) має наступні характеристики:

 • • законодавчі акти охоплюють всіх учасників аудиторської діяльності та їх взаємини;
 • • формуються державні органи, що виконують функції управління аудиторською діяльністю;
 • • встановлюється обов'язковий характер стандартів аудиторської діяльності, що забезпечують регламентування аудиторської діяльності;
 • • визначається статус незалежних професійних аудиторських об'єднань у системі державного регулювання, який обмежується дорадчим думкою при прийомі нових законодавчих актів, що регламентують аудиторську діяльність, і представленням інтересів членів цих організацій.

Саморегульовані організації мають обмежені права і відіграють роль своєрідних аудиторських профспілок, метою яких є захист інтересів їхніх членів.

Клієнти аудиторських організацій, тобто аудіруемих господарюючі суб'єкти, теж суворо виконують законодавчі акти, що визначають вимоги до ведення обліку та складання фінансової звітності, а також обов'язковість незалежної аудиторської перевірки для законодавчо позначених категорій організацій.

Вільну від державного регулювання категорію складають користувачі аудиторської інформації (користувачі аудиторських висновків) на рівні ринкових відносин (інвестори, акціонери). Проте здійснення діяльності категорії користувачів на рівні виконання функцій фінансового державного контролю (податкові служби) строго регламентовано нормативно-законодавчими актами держави. Така подвійність у ставленні до користувачам аудиторської інформації в моделі державного регулювання аудиторської діяльності показана пунктирною лінією. При жорсткому державному регулюванні аудиторська

Модель жорсткого державного регулювання аудиторської діяльності

Рис. 2.1. Модель жорсткого державного регулювання аудиторської діяльності

діяльність є ліцензованої. Рівень співвідношення (ідентичності) національних стандартів обліку та аудиту з міжнародними (МСФО і MCA) визначається державою.

Саморегулівна модель аудиту

Для цієї моделі характерна відносна самостійність аудиторських організацій (рис. 2.2). Саморегулівні професійні організації аудиторів проводять атестацію аудиторів, самі розробляють стандарти і норми аудиту. Аудит в такій моделі ориенти-

Саморегулівна модель аудиту

Рис. 2.2. Саморегулівна модель аудиту

рован в основному на потреби інвесторів, акціонерів, кредиторів і інших зацікавлених осіб, що беруть участь в ринкових відносинах.

При жорсткому державному регулюванні аудит орієнтований в першу чергу на потреби державного інформування. У країнах з цією моделлю державне регулювання здійснюється в рамках загального регулювання економіки та інших сфер діяльності, а рівень держрегулювання обмежений вимогами до фінансової звітності та визначення категорії господарюючих суб'єктів, зобов'язаних проходити щорічну аудиторську перевірку достовірності своїй звітності. Наприклад, у США такою категорією є підприємства та організації, що розміщують свої цінні папери на біржах.

При саморегулівної моделі членами професійних аудиторських об'єднань є не тільки аудиторські організації або індивідуальні аудитори, провідні самостійно цю підприємницьку діяльність, але і всі атестовані аудитори. Професійні аудиторські об'єднання реалізують свої цілі і завдання. Так, існують громадські організації аудиторів, які об'єднують аудиторів, що працюють в різних галузях, викладачів бухгалтерського обліку, головних бухгалтерів та фінансових директорів, фахівців з комп'ютерного аудиту, фахівців внутрішнього і державного аудиту та ін.

Всі аудиторські об'єднання дотримуються загальними бухгалтерським принципам, критеріям збору і обробки фінансової інформації, які повинні забезпечувати зацікавлених користувачів необхідними для їх діяльності відомостями. В основі цього лежать міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) і міжнародні стандарти аудиту (MCA). У тієї та іншої моделях слідування міжнародним стандартам може бути повним або частковим. При частковому проходженні спостерігається множинне перетин принципів і положень національних стандартів з міжнародними.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук