Організація системи контролю якості послуг в аудиторській фірмі

Згідно регламентує положеннями п. 6 і п. 7 ФПСАД № 34 аудиторська організація повинна в своїх внутрішньофірмових документах встановити принципи контролю якості, прийняті в аудиторської організації, і процедури щодо кожного елемента системи контролю якості (див. Рис. 4.2). Принципи затверджуються розпорядчим документом аудиторської організації.

Зміст внутрішньофірмових документів має бути доступне і доведено до кожного працівника аудиторської організації шляхом:

  • • надання їх копії;
  • • проведення навчальних семінарів та інструктажу;
  • • навчання в процесі роботи;
  • • обговорення підсумків оглядових перевірок якості окремих завдань;
  • • консультацій з керівниками завдань щодо питань, пов'язаних з контролем якості завдання;
  • • оцінки виконання працівником своїх обов'язків;
  • • визнання заслуг працівника, за належне виконання покладених на нього обов'язків.

Крім того, вимога про знання і дотриманні прийнятих в аудиторській фірмі положень про контроль якості обов'язково відображається у тексті посадових інструкцій працівників аудиторської організації. Факт доведення до відома працівників аудиторської організації положень про контроль якості і будь-яких змін фіксується документально.

Обов'язки керівництва аудиторської організації у забезпеченні функціонування СВКК

У розпорядчих документах аудиторської організації повинні бути встановлені принципи і процедури, які сприяють підтримці внутрішньої культури, заснованої на визнанні того, що забезпечення якості послуг є першорядним завданням (п. 8 ФПСАД № 34). Дії і розпорядження з боку всіх рівнів керівництва аудиторської організації, повинні демонструвати важливість системи контролю якості послуг в аудиторської організації та необхідність:

  • • надання аудиторських послуг відповідно до федеральними правилами (стандартами) та вимогами нормативних правових актів;
  • • видачі аудиторського висновку чи іншого звіту відповідає умовам конкретного завдання.

Зазначені розпорядження можуть міститися у всіх внутрішніх регламентах аудиторської організації, у тому числі в методичних матеріалах, а також повинні враховуватися в процедурах оцінки результатів індивідуальної роботи та рівня професійної компетентності, як керівників аудиторської організації, так і фахівців. Тобто одним із ключових критеріїв при оцінці роботи, підвищення на посаді і заохоченні встановлюється повнота виконання вимог щодо якості.

Загальна відповідальність за функціонування системи контролю якості покладається на підрозділ (або окрема особа), для яких встановлюється періодичність надання звітів керівництву і власникам аудиторської організації, а також керівникам завдань за якістю аудиту. Всі питання, пов'язані з контролем якості, що розглядаються керівництвом аудиторської організації, протоколюються.

Організація контролю за дотриманням етичних норм

Керівники та фахівці аудиторської організації зобов'язані дотримуватися правил професійної поведінки, щоб виключити нанесення збитку особистій репутації, репутації аудиторської організації, де вони працюють, і репутації професійного аудиторського об'єднання, членом якого вони є.

Встановлені в аудиторської організації професійні етичні норми повинні бути доступні для ознайомлення співробітниками фірми, які зобов'язані негайно сповіщати про відомі їм факти їх порушення керівництву аудиторської організації (п. 17 ФПСАД № 34).

У контролі виконання етичних норм, особлива увага приділяється дотриманню принципу незалежності аудитора і виникненню загроз його порушення. Тому пропонується в навчальні програми для працівників включати ознайомлення з вимогами аудиторської організації щодо незалежності та порядком їх застосування в певних обставинах.

Керівники завдання зобов'язані інспектувати і підписувати ключові документи у файлі робочих документів (РД), тим підтверджуючи, що всі члени аудиторської групи дотримуються встановлених етичні вимоги і вимоги незалежності (п. 17 ФПСАД № 34).

У тому випадку, коли визначена загроза незалежності, керівник завдання зобов'язаний оформити документально її наявність, а також вказати, яким чином загроза може бути знижена до прийнятного рівня (п. 11 ФПСАД № 7). Якщо це не вдається, членів аудиторської групи, чия незалежність порушена, виводять зі складу аудиторської команди. Підпункт "б", і. 15 ФПСАД № 34 наказує аудиторській фірмі відмова від проведення перевірки прі не можливості подолання виниклих загроз незалежності.

Усі працівники, зобов'язані дотримувати незалежність, повинні щорічно підписувати письмову заяву про дотримання принципів незалежності та конфіденційності (п. 19 ФПСАД № 34). Для цих цілей, аудиторської організації слід вести облік клієнтів і забезпечити доступ до цієї інформації для всіх керівників і фахівців аудиторської організації (і. 16 ФПСАД № 34).

Аудиторським організаціям п. 21 ФПСАД № 34 наказує вести план ротації керівників завдань, що здійснюють керівництво аудиторською перевіркою одного і того ж господарюючого суб'єкта в терміни не перевищують сім років, і на різних рівнях, із зазначенням дати прийняття завдання та імені керівника завдання, щорічно розглядати адекватність заходів щодо зниження загроз незалежності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >