Узгодження умов проведення аудиторської перевірки

Перші дієві кроки у проведенні аудиторської перевірки регулюються ФПСАД № 12 "Узгодження умов проведення аудиту". Даний стандарт регулює способи взаємин між аудиторською фірмою і керівництвом аудируемого особи в процесі укладання договору на виконання аудиторської перевірки. Договір, будучи двостороннім документом, відображає обопільна згода сторін за всіма пунктами проведення перевірки.

Лист- зобов'язання

Документом, констатирующим досягнення домовленості, є лист про проведення аудиту, яка направляється аудитором на адресу керівництва аудируемого особи та, у разі згоди, підписується останнім і повертається аудитору. За практиці цей лист називають лист-зобов'язання, хоча в діючих в даний час ФПСАД дане назва не використовується.

Зміст листа не має будь-яких обмежень, проте його функціональне призначення вимагає розкриття питань, згодом знайшли відображення в договорі, і в основному має бути спрямоване на уникнення неправильного розуміння виконавчим органом економічного суб'єкта умов майбутнього договору.

Найбільш важливим моментом даного листа є нагадування адміністрації економічного суб'єкта, що вона несе відповідальність за достовірність і повноту поданої документації та звітності.

Крім того, слід акцентувати увагу аудируемого особи на здійснення перевірки на вибірковій основі (а не суцільним методом), у зв'язку з чим існує ризик невиявлення деяких спотворенні, можливо навіть суттєвих.

На закінчення листа можна відзначити, що відомості, що повідомляються аудитором в письмовій інформації по проведеній перевірці, включають тільки питання, які привернули увагу в процесі аудиту, адже дії аудитора зовсім не спрямовані на виявлення всіх питань, здатних представляти інтерес для органів управління аудируемого особи.

При проведенні аудиту в наступних звітних періодах лист складається повторно, якщо його зміст перестає задовольняти хоча б одну зі сторін. Доцільність складання нового листа при повторюваному аудиті виникає і в разі появи особливих умов аудиторського завдання, кадрових змін у вищому керівництві, раді директорів або структурі аудируемого особи, змін у структурі його власності, значних змін характеру або масштабів діяльності, змін норм законодавства України.

Технічне завдання

Аудиторські організації самостійно визначають методику аудиторських перевірок, але власник може встановити додаткові вимоги до обсягу обов'язкової аудиторської перевірки та змістом письмової інформації за її результатами. У цьому випадку доцільно узгодити з замовником аудиторських послуг технічне завдання.

Технічне завдання включає наступні позиції:

 • • обсяг надаваних послуг;
 • • терміни проведення аудиторської перевірки;
 • • мети використання результатів;
 • • умови надання аудиторських послуг: рівень суттєвості, обсяг трудовитрат;
 • • супутні послуги;
 • • етапи проведення аудиту;
 • • вимоги до складання аудиторського звіту;
 • • гарантії якості послуг.

Підписання зазначених документів свідчить, що сторонами досягнуто розуміння і угода за регламентом проведення аудиторської перевірки, тому вони готові укласти договір.

Підготовка договору на надання аудиторських послуг

Особливу увагу аудитора вимагається при підготовці договору на первинне надання аудиторських послуг, так як в даному випадку оцінка ризиків аудиторської перевірки виконується по відношенню до нової, незнайомій організації. Значну допомогу на даному етапі можуть надати зовнішні джерела інформації: інтернет, періодичні видання, банки, партнери аудируемой організації. Якщо організація і раніше користувалася послугами аудиторської фірми, необхідно з'ясувати причину зміни аудиторів, ознайомитися з їх укладанням і інформацією, представленою за результатами перевірки керівництву аудируемого особи та її власникам.

Підготовка договору здійснюється на підставі інформації, отриманої на першому етапі виконання процедури планування, коли вже є дані про:

 • • структурі організації, наявності філій та відокремлених підрозділів;
 • • характері основної діяльності;
 • • складності документообігу;
 • • системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Система бухгалтерського обліку - упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій (п. 1 ст. 1 Закону № 129-ФЗ).

На підставі положень ФПСАД № 8 "Розуміння діяльності аудируемого особи, середовища, в якому вона здійснюється, і оцінка ризиків суттєвого викривлення аудируемой фінансової (бухгалтерської) звітності" можна зробити висновок: система внутрішнього контролю (СВК):

 • • діє в середовищі діяльності організації;
 • • спрямована на оптимальне функціонування системи бухгалтерського обліку;
 • • повинна діяти безперервно;
 • • перевіряється за допомогою моніторингу засобів контролю.

Ефективне функціонування СВК залежить від кваліфікації персоналу організації, якості роботи ревізійної комісії і наявності в організації системи внутрішнього аудиту.

Коли у керівництва аудируемого особи є розуміння трудомісткості і важливості облікового процесу, необхідності чіткого і правильного ведення бухгалтерського та податкового обліку, воно готове йти на додаткові витрати, пов'язані із забезпеченням ефективності функціонування СВК. У цьому випадку розроблені і діють всі необхідні процедури, що реалізують систему внутрішнього контролю: графік руху документів, порядок їх складання та візування, розподіл обов'язків і відповідальності за отримання та обробку інформації та ін. Високий рівень організації систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю знижує ризик суттєвого викривлення аудируемой фінансової (бухгалтерської) звітності, невиявлення облікової помилки, що дає можливість зменшити розмір вибірки для отримання аудиторських доказів.

Ризик невиявлення помилки бухгалтерського та податкового обліку, трудомісткість виконання аудиту, вартість аудиторської перевірки - ланки одного ланцюга, що повинна бути зрозуміла аудитору на момент підготовки договору. У зв'язку з цим у процесі підготовки договору аудитор повинен вивчити всі складові систем бухгалтерського обліку і засобів внутрішнього контролю:

 • • рівень кваліфікації фахівців економічних служб організації;
 • • наявність служби внутрішнього аудиту;
 • • наявність та організацію роботи ревізійної комісії;
 • • наявність графіка руху документів;
 • • наявність порядку складання, візування підпису документів;
 • • порядок розподілу обов'язків і відповідальності за отримання та обробку інформації та ін .;
 • • характер і обсяг документообігу;
 • • складність господарських операцій;
 • • використання засобів автоматизації обліку та ін.

З усіх складових систем бухгалтерського обліку і засобів внутрішнього контролю особливої уваги заслуговує служба внутрішнього аудиту організації. Відповідно до ФПСАД № 29 "Розгляд роботи внутрішнього аудиту", затвердженому постановою Уряду РФ від 25.08.2006 № 523, внутрішній аудит - це контрольна діяльність, здійснювана всередині аудируемого особи його підрозділом - службою внутрішнього аудиту. Як правило, до функцій цього підрозділу відносяться:

 • • визначення рівня кваліфікації фахівців економічних служб організації;
 • • перевірка систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю та розробка рекомендацій щодо їх поліпшення;
 • • перевірка дотримання законів, положень, локальних нормативних актів;
 • • дослідження фінансової та управлінської інформації;
 • • перевірка наявності, стану і забезпечення збереження активів організації.

Зовнішній аудитор повинен попередньо оцінити, наскільки раціональні ці функції, якщо збирається надалі покладатися на їх ефективність. При досягненні розуміння та здійсненні оцінки ефективності функцій внутрішнього аудиту необхідно враховувати наступне: організаційний статус служби внутрішнього аудиту, професійну компетентність, належну професійну сумлінність, а також характер і обсяг доручень, виконуваних службою внутрішнього аудиту (СВА). Зовнішній аудитор визначає, чи слід керівництво аудируемого особи рекомендаціям служби, і як це підтверджується.

СВА може грати першорядну роль в проведених зовнішніми аудиторами перевірках, знижувати їх вартість. Порядок взаємодії в цьому питанні визначений ФПСАД № 29. Залежно від наявного досвіду взаємодії воно може здійснюватися на трьох рівнях:

 • • виконання робіт під контролем зовнішніх аудиторів;
 • • виконання робіт при керівництві зовнішніх аудиторів;
 • • виконання робіт за програмою зовнішнього аудиту самостійно.

Розглянемо сутність кожного із зазначених рівнів взаємодії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >