Концептуальний підхід до дотримання вимог до незалежності

Кодексом професійної етики аудиторів та Правилами незалежності встановлений концептуальний підхід до дотримання вимог до незалежності (далі - концептуальний підхід), що полягає в наступному:

 • • аудитор повинен виявляти загрози незалежності;
 • • оцінювати їх значущість;
 • • вживати заходів обережності (рис. 5.2).

Концептуальний підхід до дотримання вимог до незалежності

Рис. 5.2. Концептуальний підхід до дотримання вимог до незалежності

Концептуальний підхід сприяє дотриманню аудитором етичних вимог Кодексу та Правил незалежності.

Приймаючи рішення про те, чи слід приступати до виконання завдання чи ні, аудиторська організація повинна виявити загрози незалежності та оцінити їх. Якщо оцінка загроз незалежності виявиться вище прийнятного рівня, аудиторська організація повинна визначити, чи можуть заходи обережності усунути загрози незалежності або звести їх до прийнятного рівня. Згідно з концептуальним підходом, аудитор повинен керуватися своїм професійним судженням, а при оцінці значущості загроз незалежності аудитор повинен брати до уваги кількісні та якісні фактори.

У разі коли аудиторська організація є мережевий, вона повинна бути незалежна від аудіруемих осіб інших аудиторських організацій, що входять в ту ж мережу. До складу аудируемого особи, яка є організацією, цінні папери якої допущені до обігу на організованих торгах, включаються також всі пов'язані боку цієї організації (якщо інше не передбачено Правилами незалежності).

Концептуальний підхід застосуємо в будь-яких обставин, які можуть створювати загрози незалежності. Аудиторська організація повинна:

 • • бути незалежною від аудируемого особи протягом періоду виконання завдання з аудиту, та періоду, охоплюваного бухгалтерської (фінансової) звітністю;
 • • виявити і оцінити, з урахуванням можливих заходів обережності, раніше існували й існують на даний момент зацікавленість взаємин з нею у випадку, коли в результаті злиття або поглинання господарюючий суб'єкт стає пов'язаною стороною аудируемого особи;
 • • вжити заходів, необхідних для усунення будь-якої зацікавленості в пов'язаної з аудіруемим особою осторонь, не допустимої Правилами незалежності;
 • • здійснювати регулярний обмін інформацією, що стосується взаємин або обставин, які, на думку аудитора, можуть вплинути на незалежність аудитора, з представниками власника аудируемого особи;
 • • документувати свої висновки про дотримання незалежності та основний зміст будь-яких належних обговорень по виниклих питань;
 • • здійснювати регулярний обмін інформацією, що стосується взаємин або обставин, які, на думку аудитора, можуть вплинути на незалежність аудитора, з представниками власника аудируемого особи.

Правила незалежності містять опис конкретних обставин і взаємин, які створюють або можуть створювати загрози незалежності. Опис примирних обставин і взаємин, які можуть створювати загрози незалежності, наведено в додатку 5.3.

Обставини і взаємини для аудиторської організації, перераховані в Правилах незалежності, діляться на кілька груп. Основна, найчисленніша, група потенційних загроз припускає застосування заходи з боку аудиторської організації, яка полягає в тому, що значущість будь-якої загрози повинна бути оцінена і при необхідності повинні бути прийняті запобіжні заходи для усунення загрози або зведення її до прийнятного рівня. До цієї групи відносяться такі потенційні загрози:

 • • ділові взаємини;
 • • позики та поруки;
 • • трудові відносини з аудіруемим особою;
 • • спорідненість і особисті взаємини;
 • • тимчасові призначення;
 • • надання послуг, пов'язаних з виконанням завдань, що не забезпечують впевненість;
 • • недавнє надання послуг аудируемом особі;
 • • триваюче взаємодію старшого персоналу аудиту з аудіруемим особою;
 • • винагороди.

Наступна група потенційних загроз припускає найсуворіші заходи з боку аудиторської організації, які полягають:

 • • у припиненні виконання або у відхиленні аудиторського завдання, або відмова в наданні певних послуг (наприклад, що включають розробку або впровадження інформаційних систем);
 • • у перегляді процесу компенсації та оцінки для даної особи;
 • • в тому, що особа з керівного складу аудиторської організації або її фахівець не повинні займати посаду керівника або бути посадовою особою аудируемого особи та інші заходи.

До цієї групи відносяться такі потенційні загрози:

 • • послуги, пов'язані з інформаційними системами;
 • • принципи здійснення компенсаційних виплат;
 • • трудові відносини з аудіруемим особою в якості директора або посадової особи;
 • • судовий розгляд, існуюче або можливе.

При виникненні фінансової зацікавленості аудиторська організація повинна розглянути необхідність обговорення ситуації з представниками власника аудируемого особи, а що стосується подарунків і знаків уваги, то аудиторська організація повинна стежити, щоб вони не були значними.

Вимоги, встановлені Правилами незалежності, застосовні до всіх завдань, що забезпечує впевненість у незалежності аудиторської організації. Тим не менш, в певних обставинах, коли аудиторський висновок містить вказівку на обмеження його використання та поширення, і, якщо дотримуються положення, передбачені третім розділом Правил незалежності, вимоги незалежності, можуть змінюватися відповідно до положень згаданого розділу. Положення даних пунктів застосовні тільки до завдань:

 • а) з аудиту звітності, складеної за спеціальними правилами або аудиту окремої частини звітності з виразом думки у формі позитивної або негативної впевненості;
 • б) для випадків випуску аудиторських висновків, що включають вказівку на обмеження його використання та розповсюдження.

У всіх інших випадках відступу від вимог Правил незалежності не допускаються за винятком випадків, коли передбачувані користувачі звітності:

 • а) обізнані про цілі і обмеженнях звітності;
 • б) однозначно згодні з відхиленнями від вимог незалежності.

Поінформованість про цілі і обмеженнях звітності може бути досягнута передбачуваними користувачами шляхом прямого або непрямого участі в ухваленні рішення про характер і обсязі завдання.

Аудиторська організація випускає також аудиторський висновок для одного і того ж аудируемого особи, і положення третього поділу "Правил" не звільняють аудиторську організацію від виконання вимог першого і другого розділів "Правил незалежності".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >