Обсяг вибірки

Обсяг вибірки - кількість елементів, які слід відібрати для перевірки з перевіреній сукупності. При визначенні обсягу вибірки аудитор повинен знати оцінку внутрішньогосподарського ризику і ризику засобів внутрішнього контролю, щоб знизити до прийнятного рівня ризик, пов'язаний з використання вибіркового методу. Чим нижче ризик, який готовий прийняти аудитор, тим більше об'єм аудиторської вибірки.

На обсяг аудиторської вибірки впливають різні фактори. Їх характеристика і вплив на обсяг відібраної сукупності для тестування засобів внутрішнього контролю наведено в табл. 6.13.

Таблиця 6.13

Фактори та їх вплив на обсяг відібраної сукупності для тестування засобів внутрішнього контролю

Фактор

Характеристика фактора

Вплив на обсяг вибірки

Збільшення ступеня, в якій аудитор має намір покладатися на систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

Якщо аудитор планує забезпечити більшу впевненість за рахунок систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, оцінка ризику системи контролю повинна бути низькою, а обсяг аудиторський вибірки - великим

Збільшення обсягу

Збільшення ступеня відхилення від продиктованої процедури контролю, яку аудитор готовий визнати допустимою (допустима помилка)

Якщо ступінь відхилень (допустима помилка), яку готовий прийняти аудитор, виявиться низькою, обсяг вибірки повинен бути великим

Зменшення обсягу

Збільшення ступеня відхилення від продиктованої процедури контролю, яку аудитор припускає виявити в генеральної сукупності (очікувана помилка)

Чим вище очікувана помилка, тим більше повинен бути обсяг вибірки. На аналіз очікуваної помилки впливають знання аудитора про бізнес, зміна персоналу, зміни в системах бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, результати аудиторських процедур в попередні періоди, результати двох аудиторських процедур

Збільшення обсягу

Збільшення необхідного ступеня довіри аудитора (або зменшення ризику того, що аудитор вважатиме ризик засобів внутрішнього контролю більш низьким, ніж дійсний ризик засобів внутрішнього контролю по генеральної сукупності)

Якщо аудитор вважає, що результати вибірки є показовими з точки зору наявності помилок у генеральній сукупності, йому слід збільшити обсяг аудиторської вибірки

Збільшення обсягу

Збільшення числа елементів генеральної сукупності

Великий обсяг елементів генеральної сукупності має незначний вплив на обсяг вибірки.

У разі невеликої генеральної сукупності аудиторська вибірка є неефективною

Мізерно малий вплив

Фактори, що впливають на обсяг відібраної сукупності для тестування засобів внутрішнього контролю, повинні розглядатися разом. Характеристика факторів та їх вплив на обсяг відібраної сукупності для здійснення процедур перевірки по суті наведено в табл. 6.14.

Таблиця 6.14

Фактори та їх вплив на обсяг відібраної сукупності для перевірки по суті

Фактор

Характеристика фактора

Вплив на обсяг вибірки

Збільшення аудиторської оцінки невід'ємного ризику

Чим вище аудитор оцінює властивий ризик, тим більше повинен бути обсяг вибірки

Збільшення обсягу

Збільшення аудиторської оцінки ризику засобів внутрішнього контролю

Чим вище аудитор оцінює ризик засобів внутрішнього контролю, тим більше повинен бути обсяг вибірки

Збільшення обсягу

Більше використання інших аудиторських процедур перевірки по суті, спрямованих на підтвердження однієї і тієї ж передумови підготовки фінансової звітності

Аудитор може покладатися на інші процедури перевірки по суті з метою зниження ризику невиявлення. Застосування детальних тестів і аналітичних процедур зменшує обсяг вибірки

Зменшення обсягу

Збільшення необхідного ступеня довіри аудитора (або зменшення ризику впевненості у відсутності істотної помилки, в той час як вона насправді матиме місце)

Означає зменшення ризику того, що суттєва помилка відсутня, за умови її існування. Якщо аудитор вважає, що результати вибірки є показовими з точки зору наявності помилок у генеральній сукупності, слід збільшити обсяг вибірки

Збільшення обсягу

Збільшення значення загальною помилки, яку аудитор готовий визнати допустимою (допустима помилка)

Чим нижче сукупна помилка, яку аудитор визнає, тим більше повинен бути обсяг вибірки

Зменшення обсягу

Збільшення значення помилки, яку аудитор припускає виявити в генеральної сукупності (очікувана помилка)

Якщо очікувана помилка буде великий, отже, більшим має бути обсяг аудиторської вибірки. При цьому враховуються результати тестів засобів внутрішнього контролю, аудиторських процедур, проведених у попередні періоди, інших аудиторських процедур перевірки по суті

Збільшення обсягу

Стратифікація генеральної сукупності там, де це доречно

Якщо елементи генеральної сукупності подібні за своєю грошової вартості, доцільно згрупувати їх в окремі подсовокупности. Загальний обсяг вибірки по стратам буде менше

Зменшення обсягу

Збільшення числа елементів генеральної сукупності

Великий обсяг елементів генеральної сукупності має незначний вплив на обсяг вибірки.

У разі невеликої генеральної сукупності аудиторська вибірка є неефективною. Ефективними можна вважати альтернативні методи отримання аудиторських доказів

Мізерно малий вплив

Фактори, що впливають на обсяг відібраної сукупності для перевірки по суті, повинні розглядатися разом.

Обсяг вибірки може визначатися із застосуванням спеціальних формул, отриманих на основі теорії ймовірності та математичної статистики або на основі професійного судження аудитора. Обсяг вибірки буде приблизно однаковим незалежно від того, який підхід до вибірковій перевірці (статистичний або нестатистичної) був вибраний.

Розглянемо на прикладі один з методів визначення обсягу вибірки. Визначимо обсяг вибірки з елементів перевіреній сукупності, складових сальдо бухгалтерського рахунку, виходячи з наступних даних: сумарна вартість всіх елементів перевіреній сукупності, становить 356814 тис. Руб. (ПС); елементи найбільшої вартості і ключові елементи складають 97823 тис. руб. (ЕН + ЕК); рівень суттєвості 12800 тис. руб. (УС); оцінка ризиків: невід'ємний ризик - середній, ризик- засобів контролю - середній, ризик, пов'язаний з пересічними процедурами - високий.

Для розрахунку скористаємося наступною формулою, попередньо відібравши в окрему групу для суцільної перевірки елементи найбільшої вартості і ключові елементи:

OB = (ПС - ЕН - ЕК) × КН: (УС × 0,75),

де ОВ - обсяг вибірки; ПС - сумарний обсяг перевіреній сукупності у вартісному вираженні; ЕН - сумарне вартісне вираження елементів найбільшої вартості; ЕК - сумарне вартісне вираження ключових елементів; КП - коефіцієнт перевірки; УС - рівень суттєвості.

Коефіцієнт перевірки залежить від рівня аудиторського ризику і визначається за спеціальними таблицями співвідношення компонентів аудиторського ризику, в яких замість ризику невиявлення застосовується інший показник - ризик, пов'язаний з пересічними процедурами. Дані про ризик невиявлення не можна використовувати при обчисленні об'єму вибірки, оскільки цей ризик не робить впливу на обсяг вибірки, а навпаки, залежить від того, скільки елементів відбирається для перевірки. Застосування показника рівень ризику, пов'язаного з наявністю пересічних процедур, обумовлено тим, що будь-яка сукупність первинних документів вивчається не сама по собі, а у взаємозв'язку з документами, що відносяться до іншого розділу обліку. Тому якщо достовірність бухгалтерських даних з одного розділу обліку підтверджується перевіреними бухгалтерськими даними з іншого розділу, аудиторський ризик може знижуватися. У нашому прикладі для даної сукупності рівнів ризику (С; С; В) коефіцієнт перевірки дорівнює 1,39.

Підставивши відповідні значення у формулу, розрахуємо обсяг вибірки:

(356814 - 97823) × 1,39: (12800 × 0,75) = 37,5.

Округлимо отримане значення до найближчого цілого числа, так як число елементів вибірки не може бути дробової величиною. Таким чином, на додаток до елементів найбільшої вартості і ключовим елементам слід відібрати 38 елементів представницької вибірки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >