Методи відбору сукупності елементів

Визначивши кількість елементів (обсяг вибірки), аудитор приступає до відбору конкретних елементів перевіреній сукупності, що підлягають перевірці.

Статистична вибірка вимагає, щоб елементи відбиралися випадковим чином, тобто щоб кожен окремий елемент в перевіреній сукупності мав ймовірність бути відібраним. Тільки в цьому випадку буде дотримана вимога репрезентативності. При нестатистичної вибірці аудитор для відбору елементів використовує професійне судження, засноване на досвіді та інтуїції.

Основними методами відбору підлягає перевірці сукупності елементів є випадковий, систематичний і безсистемний відбір, відбір елементів блоками. У додатку 3 до ФПСАД № 16 дана їх характеристика.

Для випадкового відбору використовується генератор випадкових чисел (як програмний продукт в електронно обчислювальній техніці, наприклад в Excel) або таблиці випадкових чисел. Для генерації випадкового числа в програмі Excel треба в рядку формул вибрати функцію випадкових чисел, набравши "СЛЧИС". Для вибору випадкового числа в діапозоні від 0 до 70, формула буде мати такий вигляд = СЛЧИС () * 70.

Для систематичного відбору число елементів у генеральній сукупності ділиться на обсяг відібраної сукупності так, щоб забезпечити інтервал вибірки (наприклад, рівний 50), і після визначення вихідної точки в межах перших 50 елементів потім відбирається кожен 50-й елемент вибірки.

Відібрана сукупність носить більш випадковий характер, якщо вихідна точка визначається шляхом використання генератора випадкових чисел в комп'ютері або таблиць випадкових чисел. При систематичному відборі елементи відібраної сукупності всередині генеральної сукупності нс повинні бути структуровані таким чином, щоб інтервали вибірки відповідали якоїсь конкретної особливості структури генеральної сукупності. При безсистемному відборі відібрана сукупність формується без будь-якої систематизації. Однак при цьому аудитор повинен уникати будь-якої упередженості або передбачуваності (наприклад, не буде уникати будь -яких елементів, які важко виявити, чи нс буде завжди обирати перші чи останні бухгалтерські записи на даній сторінці) і постарається забезпечити, щоб усі статті генеральної сукупності могли бути обрані. Безсистемний відбір не застосовується при використанні статистичної вибірки.

Вибір блоком (тобто вибір суміжних елементів генеральної сукупності, наприклад первинних документів будь-якого розділу обліку, що відносяться до одного конкретного місяця) не є основним методом відбору сукупності і зазвичай не може застосовуватися при відборі елементів для перевірки в ході аудиту, оскільки більшість генеральних сукупностей структуровано таким чином, що послідовно розташовані елементи можуть імовірно мати подібні характеристики, що відрізняються, тим нс менш, від характеристик інших елементів генеральної сукупності.

Хоча при деяких обставинах аудиторська процедура з перевірки блоку елементів може виявитися доцільною, цей метод рідко є належним для формування відібраної сукупності, якщо аудитор розраховує зробити на основі відібраної сукупності значимі висновки про всю генеральної сукупності.

Перевірка елементів вибірки

Наступним етапом вибіркової перевірки є перевірка елементів вибірки. Аудитор, виходячи з цілей перевірки, проводить визначені планом аудиторські процедури щодо кожного відібраного елемента, слідуючи перерахованим нижче правилам:

  • • якщо відібраний елемент не підходить для застосування конкретної процедури, вона зазвичай відбувається по відношенню до якого-небудь замещающему елементу;
  • • якщо неможливо застосувати заплановані аудиторські процедури до відібраного елементу, оскільки, наприклад, документи, що стосуються даного елемента, були втрачені, і стосовно його неможливо виконати відповідні альтернативні процедури, зазвичай вважається, що дана стаття бухгалтерського обліку містить помилку. Наприклад, якщо від конкретного дебітора не було отримано відповіді на запит про підтвердження дебіторської заборгованості, підходящої альтернативної процедурою може бути перевірка наступних грошових надходжень.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >