Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз системи управління організацією

На цьому етапі необхідно проаналізувати систему управління (у тому числі організаційну структуру) і виявити проблеми, які потребують вирішення для поліпшення її діяльності.

Аналіз системи управління вимагає комплексного, системного підходу і охоплює буквально всі сфери діяльності організації. Аудитор повинен приділити увагу не тільки комплексного обстеження функціональних напрямів системи управління та аналізу його результатів, по та аналізу стану та забезпечення інформаційної безпеки в процесах управління, дослідженню систем охорони праці, аналізу фінансової діяльності підприємства. При системному підході дослідження систем управління важливого значення набуває вивчення характеристик підприємстві як системи, тобто характеристик "входу", "процесу" і "виходу". На основі маркетингових досліджень спочатку досліджуються параметри "виходу", тобто продукція (роботи, послуги): що виробляється, з якими показниками якості, витратами, в які терміни, за якою ціною і для кого.

Після вивчення організаційно-технічного рівня аналізованої системи (техніки, технології, особливостей організації виробництва, праці та управління) та факторів зовнішнього середовища (економічних, соціальних та екологічних) визначають параметри "входу" тобто досліджується потреба в ресурсах: матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних. І нарешті, не менш важливе значення набуває дослідження параметрів "процесу", перетворюючого ресурси в готову продукцію (роботи, послуги). На цьому етапі розглядається виробнича технологія і технологія управління, а також фактори та шляхи їх вдосконалення [1]. Таким чином, системний підхід дозволяє аудитору оцінити проізводственнохозяйственную діяльність і його систему управління.[1]

Особливу увагу аудитор повинен приділити аналізу організаційної структури економічного суб'єкта, що представляє собою систему, в рамках якої планується, здійснюється, контролюється і відстежується його діяльність для досягнення поставлених перед ним цілей.

В основу формування організаційної структури підприємства, головною функцією якої завжди виступає ефективне управління діяльністю підприємства, закладаються основні функції та методи управління. Відомий вчений М. Мескон виділяє чотири функції управління: планування, організація, мотивація і контроль.

Планування - це визначення мети розвитку підприємства, як па тривалу перспективу, так і в короткостроковому періоді, розробка програми, плану дій з різним ступенем деталізації.

Організація виробництва являє собою процес формування структури підприємства, вибір методів і способів впливу як до підприємства в цілому, так і до окремих виробничим ланкам і окремим виконавцям.

Функція мотивації являє собою процес, за допомогою якого керівництво підприємства спонукає співробітників діяти так, як було заплановано та організовано.

Контроль - це процес забезпечення досягнення підприємством своїх цілей. Він складається: у встановленні відповідності ходу виконання виробничих та інших завдань підприємства, планових показників; виявленні відхилень; проведенні необхідних коригувальних заходів.

Враховуючи це, в процесі аналізу організаційної структури економічного суб'єкта аудитор також повинен встановити:

  • • чи відповідає вона спеціалізації та обсягами виробництва;
  • • чи сприяє впровадженню високоефективних систем виробництва і управління якістю продукції (робіт, послуг);
  • • чи забезпечує матеріальну зацікавленість управлінського персоналу і робочих в нововведеннях, спрямованих на підвищення ефективності виробництва і якості продукції (робіт, послуг);
  • • чи дозволяє оперативно регулювати оо'ем і номенклатуру виробництва (робіт, послуг) на основі договірних зобов'язань та вивчення ринку збуту продукції;
  • • чи забезпечує синхронність роботи основних виробничих і управлінських підрозділів та ін.

Організаційна структура розробляється в залежності від масштабів і характеру діяльності економічного суб'єкта.

  • [1] Мельников В. П. Дослідження систем управління: підручник. М .: Академія, 2008.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук