Аудит операцій по іншим рахункам в банках

У сучасних умовах у ряді регіонів Російської Федерації в практиці розрахунків між підприємствами використовуються лімітовані і нелімітовані чекові книжки. Аудитор при перевірці розрахунків за даними операціями повинен в першу чергу перевірити, чи враховані ці розрахункові документи як бланки суворої звітності, який встановлений порядок їх видачі та подання звіту про витрачені суми.

Практика проведення перевірок таких розрахунків показує: у багатьох організаціях облік видачі зазначених вище документів працівникам та подання ними звітів про витрачені суми відсутня; контроль з боку працівників бухгалтерій за оприбуткуванням матеріальних цінностей, оплачених за чеками, недостатній. Нерідко значні суми, сплачені за цими документами, значаться в дебіторської заборгованості тривалий час і, як правило, без всяких на те підстав після закінчення фінансового року списуються на фінансові результати.

Найчастіше перевірка таких операцій ускладнена тим, що працівники бухгалтерій багато часу витрачають на пошук документів, що стали підставою для виробництва розрахунків чеками.

При перевірці цих операцій розкриваються серйозні порушення і зловживання посадових осіб.

Помилки та порушення, описані вище при здійсненні розрахунків чеками, характерні і для розрахунків акредитивами.

Аудит операцій по іншим рахункам в банках проводиться на предмет відповідності господарських операцій, відображених в регістрах бухгалтерського обліку, нормативним документам:

 • • Положення про правила здійснення переказу грошових коштів (затв. Наказом Банку Росії від 19.06.2012 № 383-П);
 • • положенню з бухгалтерського обліку "Облік фінансових вкладень" ПБУ 19/2002 "(затв. Наказом Мінфіну Росії від 10.12.2002 № 126н).

Якщо па підприємстві ведуться подібні розрахунки, аудитору необхідно перевірити:

 • • правильність і законність застосування акредитивної форми розрахунків;
 • • правильність документального оформлення операцій, оплачених чеками з лімітованих і не лімітованих чекових книжок;
 • • наявність депозитних сертифікатів, придбаних у банку (якщо такі операції були);
 • • повноту і правильність документального оформлення операцій по руху коштів цільового фінансування, що надійшли від батьків і з інших джерел на утримання соціальних установ (дитячого садка, ясел і т.д.);
 • • надані чи баланси та інші необхідні документи від структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс;
 • • правильність складання бухгалтерських проводок;
 • • відповідність записів у виписках банку за операціями рахунки 55 (звіряються з головною книгою і журналом-ордером).

Аудит обліку коштів у дорозі

Якщо в обліку економічного суб'єкта присутні обороти по рахунку 57 "Переклади в шляху" аудитору необхідно перевірити:

 • • наявність первинних документів;
 • • правильність складання бухгалтерських проводок за операціями з коштами в дорозі;
 • • правильність ведення аналітичного обліку за рахунком 57.

Класифікатор типових помилок

Зустрічаються на практиці зловживання і порушення законності в процесі здійснення касових операцій за способами їх вчинення можна класифікувати наступним чином:

 • • пряме розкрадання грошових коштів;
 • • неоприбуткування і привласнення грошей, що надходять з банку від різних осіб та організацій по прибуткових ордерах, а також від інших організацій за дорученнями;
 • • зайве списання грошей з каси;
 • • присвоєння сум, законно нарахованих різним особам і організаціям, у тому числі присвоєння заробітної плати та депонентської сум;
 • • недотримання встановленого ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами;
 • • некоректне відображення касових операцій в облікових регістрах.

Аудиторам слід знати про зловживання і порушення при обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку, які можна класифікувати наступним чином:

 • • відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операції або оформлення їх неналежним чином;
 • • присвоєння готівки, отриманих у банку;
 • • неповне відображення в обліку операцій по розрахунковому рахунку для приховування та присвоєння грошей, які надійшли;
 • • неправильний підрахунок підсумків в облікових регістрах;
 • • перерахування авансів за безтоварними рахунками без попереднього оформлення договорів та з інших сумнівних операцій;
 • • переклад кредиторської заборгованості підзвітним особам з розрахункового рахунку через відділення зв'язку;
 • • невідповідність даних у платіжних дорученнях даними виписки банку.

Наведені помилки і порушення у веденні операцій з грошовими коштами приводять зрештою до спотворень фінансових показників в діяльності організації.

Виявлені недоліки і порушення слід систематизувати і вказати у відповідному розділі письмової інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >