Аудит операцій з надходження НМА

Наступним етапом аудиту НМА є аудит операцій з формування первісної вартості НМА. При отриманні даних доказів треба мати на увазі: згідно з п. 6 ПБО 14/2007 первісна вартість НМА, придбаних за плату, визначається як сума фактичних витрат на придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуються податків. Там же наведено відкритий перелік фактичних витрат на придбання нематеріальних активів. Ці витрати включають:

  • • суми, що сплачуються згідно з договором поступки (придбання) прав правовласнику (продавцю);
  • • суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів;
  • • реєстраційні збори, митні, патентні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з поступкою (придбанням) виключних прав правовласника;
  • • невозмещаемие податки, сплачувані у зв'язку з придбанням об'єкта НМА;
  • • винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт НМА;
  • • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням НМА.

ПБО 14/2007 передбачає можливість виникнення додаткових витрат на приведення НМА в стан, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. Такі витрати також збільшують первісну вартість об'єктів НМА. До них відносяться суми заробітної плати працівників, відповідні відрахування на соціальні потреби, матеріальні та інші витрати. Якщо умовами договору поступки (придбання) передбачена відстрочка або розстрочка платежу, фактичні витрати приймаються до бухгалтерського обліку в повній сумі кредиторської заборгованості по оплаті придбаних НМА. Таким чином, первісна вартість об'єкта НМЛ включає в себе документально підтверджені витрати, пов'язані безпосередньо з покупкою об'єкта та приведенням його у стан, придатний до використання у запланованих цілях.

НМА можуть бути придбані в обмін (або частково в обмін) на інші об'єкти НМА та інше майно. Положення договорів міни обумовлюють зобов'язання сторін з передачі у власність одного товару взамін на інший. При цьому обидві сторони визнаються продавцями і покупцями (ст. 567 ЦК України). Якщо обмін передбачається рівноцінними товарами, витрати на передачу і прийняття товару визначаються як договірні зобов'язання за будь-який з сторін (ст. 568 ЦК України). Право власності при такому договорі переходить до сторін одночасно після виконання кожної з них зобов'язань, якщо договором не передбачено інше (ст. 570 ЦК України). У російському бухгалтерському обліку придбані на умовах обміну НМА приймаються але первісною вартістю (ПБО 14/2007) (див. Додатки до гл. 12).

Первісна вартість НМА, отриманих за такими договорами, визначається виходячи з вартості товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цих товарів (цінностей) встановлюють виходячи з ціни, за якою організація в уявних обставинах звичайно визначає вартість аналогічних товарів (цінностей). З метою оподаткування при передачі товарів (робіт, послуг) за договорами міни приймається їх договірна ціна. Контроль правильності формування вартості НМА (п. 2 ст. 40 НК РФ) повинен бути перевірений аудитором при товарообмінних (бартерних) операціях; здійсненні зовнішньоторговельних операцій; угодах між взаємозалежними особами при відхиленні більш ніж на 20% у бік підвищення або зниження від рівня ціп, застосовуваних платником податків по ідентичним (однорідним) товарів, робіт або послуг.

Якщо виявиться, що ціни товарів або послуг, що застосовуються сторонами угоди, відхиляються більше ніж на 20% від ринкових, податкові органи вправі винести рішення про донарахування податків та пені. При цьому пені за несвоєчасну сплату податків розраховуються виходячи з ринкових цін на відповідні товари, роботи або послуги.

Аналогічним способом аудитор готується до роботи за всіма іншими варіантами появи об'єктів НМА в майново-господарському комплексі підприємства. Припустимо, НМА отриманий в результаті успішних науково-технічних розробок, проведених в самій організації або за її замовленням (пам'ятка аудитора в додатку до гл. 12).

Для цілей бухгалтерського обліку ділова репутація організації визначається як різниця між купівельною ціною організації та вартістю з бухгалтерського балансу всіх її активів і зобов'язань. Для цілей податкового обліку поняття ділової репутації як об'єкта НМА не існує. Тому при методиці аудиту даного об'єкта нематеріальних активів слід враховувати цю обставину (табл. 12.2).

Таблиця 12.2

Матриця перевірки відображення ділової репутації в податковому обліку

Господарська операція

Д-т

К-т

Позитивна ділова репутація

Відображені вкладення у необоротні активи

08

76

Оприбутковано активи організації

  • 01,04,
  • 10 і т.д.

08

Відображено позитивна ділова репутація

04

08

Відображено оплата продавцеві за договором купівлі-продажу підприємства

76

50,51

Негативна ділова репутація

Відображені вкладення у необоротні активи (основні засоби)

08

76

Оприбутковано активи організації

01,04, 10 і т.д

08

Відображено негативна ділова репутація

76

91-1

Відображено оплата продавцеві за договором купівлі-продажу підприємства

76

51

Позитивна ділова репутація організації являє собою цінову надбавку, сприйняту покупцем як ринково обумовлену гарантію майбутніх економічних успіхів. Позитивна ділова репутація враховується в якості об'єкта НМА.

Аукціонне або конкурсне придбання підприємства визначає ділову репутацію як різницю між сплаченою цінною і оціночною вартістю організації, що стала предметом продажу.

Термін амортизації ділової репутації в обліку визначається 20 роками. Нарахування амортизації ділової репутації проводиться шляхом рівномірного зменшення її первісної вартості.

Негативна ділова репутація, у свою чергу, сприймається як знижка з ціни, яку отримує покупець унаслідок функціонального недосконалості набувається ним бізнесу, наприклад низький рівень управління, погана репутація випускається цим підприємством товару і т.п. Негативна ділова репутація в повній сумі відноситься на фінансові результати організації в якості інших доходів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >