Аудит операцій з вибуття НМА

При припиненні використання об'єктів НМА у виробництві продукції або у зв'язку із закінченням терміну дії патенту, свідоцтва та інших охоронних документів, а також в результаті поступки прав на результати інтелектуальної діяльності вартість НМА може бути списана.

У разі продажу НМА ціна встановлюється угодою сторін (ст. 424 ЦК України) і є ринковою ціною (ст. 40 НК РФ). Організації не можуть дарувати один одному НМА. Передача права власності на об'єкти НМА на безоплатній основі визнається їх реалізацією і обкладається ПДВ (п. 1 ст. 146 НК РФ). Організація повинна нарахувати з цієї угоди ПДВ і сплатити його до бюджету. Оподатковуваний база по ПДВ визначається на підставі ринкових цін на аналогічні нематеріальні активи (ст. 40 НК РФ).

Перевіряючи питання, пов'язані з вибуттям НМА, аудитор аналізує, чи все ці операції відображені на рахунку 90 "Продажі". При практиці накопичення амортизаційних сум амортизаційні відрахування списуються одночасно зі списанням вартості об'єкта НМА. Доходи і витрати від списання НМА відображаються в бухгалтерському обліку у відповідному звітному періоді і відносяться на фінансові результати організації.

Методика відображення операцій вибуття НМА у бухгалтерському обліку залежить від виду вибуття (табл. 12.3).

Таблиця 12.3

Матриця відображення операцій вибуття НМА

Господарська операція

Д-т

К-т

Продаж нематеріальних активів

Відображено заборгованість покупця за об'єкт нематеріальних активів, проданий за вартістю, зазначеною в договорі

62

91-1

Нараховано ПДВ від продажної вартості об'єкта нематеріальних активів

91-2

68

Списано нарахована амортизація проданого об'єкта нематеріальних активів

05

04

Списано залишкову вартість об'єкта нематеріальних активів

91-2

04-9

Надійшли грошові кошти від покупця

51

62

Прибуток (збиток) від продажу НМА

91-9 (99)

99 (91-9)

Списання нематеріальних активів

Списано нарахована амортизація об'єкта нематеріальних активів

05

04

Списано залишкову вартість об'єкта нематеріальних активів

91-2

04

Збиток від списання об'єкта НМА

99

91-9

Продаж нематеріальних активів за договором міни

Списано нарахована амортизація об'єкта нематеріальних активів

05

04

Списано залишкову вартість вибуває об'єкта нематеріальних активів

91-2

04

Нараховано ПДВ від вартості проданого об'єкта нематеріальних активів (по відвантаженню)

91-2

68

Відображено заборгованість за проданий об'єкт нематеріальних активів за вартістю цінностей, що отримані або підлягають отриманню організацією

62

91-1

Виконані зобов'язання сторін за договором міни

60

62

Безоплатна передача нематеріальних активів

Списано нарахована амортизація об'єкта нематеріальних активів

05

04

Списано залишкову вартість переданого об'єкта нематеріальних активів

91-2

04

Нараховано ПДВ від залишкової вартості переданого об'єкта нематеріальних активів

91-2

68

Збиток від безоплатної передачі об'єкта НМА

99-2

91-9

Класифікатор можливих помилок з обліку операцій з НМА

Розглянемо типові помилки обліку операцій з НМА і можливі місця їх появи:

  • • відсутність документів, що підтверджують віднесення об'єктів обліку до НМЛ:
  • • непідтвердження права власності на об'єкти НМА;
  • • невідповідність даних бухгалтерського обліку даними інвентаризації НМА;
  • • оприбуткування НМА не за ціною їх придбання;
  • • несвоєчасне віднесення витрат на рахунок 04;
  • • неправомірне збільшення вартості нематеріальних активів за рахунок поточних витрат;
  • • неправильне визначення терміну експлуатації НМА;
  • • неправомірне зміна методів нарахування амортизації;
  • • факти нарахування амортизації після закінчення встановленого терміну їх використання;
  • • просте розкрадання коштів.

При виявленні будь-яких спотворень обліку та звітності НМА аудитор повинен оцінити масштаби виявлених порушень і визначити, яким чином вони впливають на достовірність фінансової звітності організації і зниження ефективності виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >