Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Програма аудиторської перевірки ОС

Програма аудиторської перевірки згідно ФПСАД № 3 "Планування аудиту" відповідає завданням аудиту основних засобів і складається з перевірки правильності:

 • • відображення джерел придбання основних засобів, так як від цього залежить правильність оцінки об'єктів, що перевіряються і формування бухгалтерських проводок;
 • • віднесення об'єктів до основних засобів та їх класифікації;
 • • оцінки поступили основних засобів;
 • • документального оформлення руху основних засобів і відображення цього в синтетичному та аналітичному обліках;
 • • нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліках;
 • • обліку ремонтів основних засобів;
 • • обліку орендованих і зданих в поточну (операційну) оренду ОС;
 • • відображення в обліку лізингових операцій;
 • • достовірності формування даних про основні засоби в бухгалтерській звітності;
 • • достовірності визначення результатів від продажу та іншого вибуття ОС;
 • • визначення фактичних витрат, пов'язаних з утриманням основних засобів (технічний огляд, підтримання в робочому стані - поточний і капітальний ремонт, та ін.);
 • • забезпечення контролю над збереженням основних засобів, прийнятих до бухгалтерського обліку;
 • • проведення аналізу використання основних засобів, якщо его передбачено договором.

Аудит власних основних засобів

Перевірка джерел придбання ОС та напрямів їх вибуття

Аудитор при перевірці власних основних засобів встановлює джерела їх придбання та напрямки вибуття, які відповідно до звичаїв ділового обороту можуть бути різними, що впливає і на їх оцінку і первинне документування:

 • • придбання, спорудження та виготовлення за плату;
 • • придбання за договорами, які передбачають оплату негрошовими засобами;
 • • спорудження та виготовлення самою організацією;
 • • надходження від засновників у рахунок внесків до статутного (складеного) капітал, пайовий фонд; надходження від юридичних і фізичних осіб безоплатно;
 • • отримання ОС державним і муніципальним унітарним підприємством при формуванні статутного фонду;
 • • надходження ОС в дочірні (залежні) суспільства від головної організації;
 • • вступ у порядку приватизації державного та муніципального майна організаціями різних організаційно-правових форм (акціонерним товариством та ін.);
 • • викуп лізингового майна;
 • • придбання, зведення, спорудження об'єктів основних засобів за рахунок цільового фінансування;
 • • придбання, зведення, спорудження об'єктів основних засобів у рахунок цільового фінансування;
 • • придбання, зведення, спорудження об'єктів основних засобів за рахунок кредитів і позик.

Кожен джерело придбання об'єктів основних засобів має свої особливості формування первісної вартості об'єктів, па що повинен звернути увагу аудитор.

Вибуття об'єкта основних засобів визнається в бухгалтерському обліку організації на дату одноразової припинення дії умов прийняття їх до бухгалтерського обліку.

Перевірка правильності віднесення об'єктів до ОС і їх класифікація

Перш ніж перевіряти правильність оцінки основних засобів, аудитор перевіряє правильність віднесення перевіряються активів до основних засобів. Для обгрунтування думки про дотримання вимог законодавства в даному питанні, аудитор може скористатися Пам'яткою аудитора (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Пам'ятка аудитору для збору доказів по перевірці правильності віднесення об'єктів стосуються основних засобів

Вид порушення

Нормативно-законодавча база

Роз'яснення (коментарі)

Додаткові джерела та примітки

Об'єкт не відповідає вимогам, що пред'являються до основних засобів

ПБУ 6/01 (п.4)

Актив приймається до обліку, якщо він:

 • • використовується у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
 • • використовується протягом тривалого часу (терміну корисного використання), тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • • організацією не передбачається подальший перепродаж активів;
 • • здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому

Перевірити наявність договорів, ознайомитися з їх змістом. Вивчити цільове використання об'єктів основних засобів згідно розпорядчим локальним актам про передачу об'єктів в експлуатацію

Невстановлення ліміту віднесення об'єктів до ОС

ПБУ 6/01 (абз. 4 п. 5)

До основних засобів відносяться активи вартістю в межах ліміту, встановленого в обліковій політиці, або більш 40000 руб. за одиницю

Ознайомитися з обліковою політикою

Перевірка здійснюється на підставі інвентаризаційних описів за підсумками останньої інвентаризації та надходжень активів після інвентаризації згідно господарськими договорами, актами приймання (ОС-1), накладними, рахунками-фактурами, технічним паспортам, інвентарних картках (ОЗ-6) та ін. Крім того, потрібно перевірити класифікацію наявних основних засобів:

 • • за належністю (власні, орендовані, здані в оренду, отримані в лізинг, передані в лізинг, отримані в довірче, оперативне управління, господарське відання, передані в довірче управління і т.д.);
 • • за призначенням (виробничі і невиробничі);
 • • але ступеня використання (що знаходяться в експлуатації, запасі-резерві, ремонті, на консервації, в процесі дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації);
 • • по натурально-речовому складу відповідно до ОКОФ;
 • • амортизуються і не амортизуються основні засоби;
 • • рухоме і нерухоме майно, у тому числі рухоме майно, придбане після 1 січня 2013

Зазначена класифікація має особливе значення при нарахуванні амортизації і в бухгалтерському, і в податковому обліках.

Коментар. Остання класифікаційна група має особливе значення з 01.01.2013, оскільки Федеральний закон від 29.11.2012 № 202-ФЗ внесені зміни до гл. 30 НК РФ, згідно з якими рухоме майно, придбане після 1 січня 2013 не обкладається податком на майно.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук