Бухгалтерський облік лізингових операцій

Аудитору при перевірці відображення лізингових операцій в бухгалтерському обліку слід керуватися вказівками про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу, затв. наказом Мінфіну Росії від 17.02.1997 № 15 (в ред. від 23.01.2000). У договорі лізингу повинно бути вказано, на балансі лізингодавця або лізингоодержувача знаходиться майно. Сторона, яка приймає лізингове майно на баланс, і нараховує амортизацію.

Аудитор акцентує увагу на варіантах бухгалтерського обліку лізингових операцій в залежності від умов договору лізингу.

Організація повинна сама вибрати варіант обліку і закріпити його в обліковій політиці з метою бухгалтерського обліку.

У табл. 13.6 та 13.7 представлені операції з майном лізингодавця.

Таблиця 13.6

Матриця бухгалтерських проводок за договором лізингу (майно на балансі лізингодавця)

Господарська операція

Д-т

К-т

Лізингодавець

Придбано майно для передачі в лізинг

08

60

Враховано ПДВ

19

60

Оприбутковано майно

03

08

Придбано майно для передачі в лізинг

08

60

Враховано ПДВ

19

60

Оприбутковано майно

03

08

Передано майно лізингоодержувачу

03, субрахунок "Передане майно Лизи! ^ Одержувачу"

03

Враховано витрати лізингодавця

20

02, 10, 70, 69, 76 та ін.

Нараховано лізингові платежі

62-1

90-1

Нараховано ПДВ

90-3

68

Списані витрати по лізингу

90-2

20

Поступили лізингові платежі

51, 50

62-1

Лізингоодержувач

Отримано лізингове майно за актом

001

Нараховано лізингові платежі

20. 23, 25, 26, 44, 29 та ін.

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

Враховано ПДВ

19

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

Перераховано лізингові платежі

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

51, 50

Прийнятий до відрахування ПДВ

68

19

Повернено лізингове майно за актом або викуплено

001

Викупна вартість

08

60

Враховано ПДВ

19

60

Перераховано викупна вартість

60

51, 50

Оприбутковано власне майно

01

08

Таблиця 13.7

Матриця бухгалтерських проводок але договором лізингу (майно на балансі лізингоодержувача)

Господарська операція

Д-т

К-т

Лізингодавець

Придбано майно для передачі в лізинг

08

60

Враховано ПДВ

19

60

Оприбутковано майно

03

08

Передано майно лізингоодержувачу

За вартістю лізингового майна

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

03

Дохід лізингодавця

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

98

Надійшли платежі від лізингоодержувача

51, 50

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

Нараховано дохід лізингодавця поточного періоду

98

91-1

Нараховано ПДВ

91-2

68

Прийнятий до податкового відрахування ПДВ

68

19

Повернено лізингове майно за актом

011

Оприбутковано лізингове майно в умовній опенке

03

91-1

небудь реалізовано лізингове майно після викупної вартості

62

91-1

Нараховано ПДВ

91-2

68

Отримано кошти по викупної вартості

51, 50

62

Лізингоодержувач

Отримано лізингове майно

08

76, субрахунок "Лізингові зобов'язання"

Враховано ПДВ

19

76, субрахунок "Лізингові зобов'язання"

Лізингове майно введено в експлуатацію

ОМ

08

Нараховано лізингові платежі за звітний період

76, субрахунок "Лізингові зобов'язання"

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

Перераховано лізингові платежі

76, субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

51,50

Прийнятий до податкового відрахування ПДВ

68

19

Нараховано амортизацію лізингового майна

20, 25, 26, 44 та ін.

02-1

Повернено лізингове майно за актом

02-1

01-1

або викуплено

08

60

Викупна вартість

Нараховано ПДВ

91-2

68

Перераховано викупна вартість лізингодавцю

60

51, 50

Оприбутковано власне майно, включаючи

викупну вартість

01

08

лізингові платежі

01

01-1

Сформована амортизація власного майна

02-1

02

При придбанні предмета лізингу у продавця лізингодавець має право на податкові відрахування з ПДВ при виконанні наступних умов:

  • • майно отримано лізингоодержувачем від продавця, що підтверджується відповідними документами (товарними накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі і т.д.);
  • • у лізингодавця є рахунок-фактура, виписаний продавцем, з виділеною сумою ПДВ.

Право на застосування відрахувань по ПДВ виникає відразу після прийняття до обліку цього майна і не пов'язане з порядком нарахування амортизації.

При передачі лізингодавцем предмета лізингу лізингоодержувачу об'єкт ПДВ не виникає.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >