Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

АУДИТ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • порядок проведення аудиту розрахунків з нарахування і виплати заробітної плати;
 • • порядок проведення аудиту обліку розрахунків збереження оплати у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • • порядок проведення аудиту обліку утримань із заробітної плати, виплат державних допомог та розрахунків за страховими внесками;

вміти

 • • розробляти програму аудиту розрахунків з оплати праці;
 • • аналізувати відповідність порядку обліку розрахунків по заробітній платі, страхових внесків, державних допомог чинному законодавству;
 • • аналізувати відповідність чинному законодавству порядку укладення трудового договору з іноземними громадянами;

володіти

 • • навичками аудиту розрахунків з нарахування і виплати заробітної плати;
 • • навичками аудиту обліку розрахунків збереження оплати у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • • навичками аудиту обліку утримань із заробітної плати, виплат державних допомог та розрахунків за страховими внесками.

Мета аудиту даного розділу - підтвердження достовірності витрат на оплату праці, підтвердження відповідності чинному законодавству порядку оподаткування доходів фізичних осіб та нарахування страхових внесків.

Для отримання аудиторських доказів аудитору потрібні наступні джерела інформації:

 • • штатний розклад (форма № Т-3);
 • • накази (розпорядження) про прийом працівників на роботу (форма № Т-1 або Т-1а);
 • • табель робочого часу (форма № Т-13);
 • • накази (розпорядження) про направлення працівників у відрядження (форма № Т-9 або Т-9а);
 • • накази (розпорядження) про направлення працівників на підвищення кваліфікації (навчання);
 • • накази (розпорядження) про заохочення працівників;
 • • накази (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівниками (звільнення) (форма № Т-8 або Т-8а);
 • • накази (розпорядження) про переведення працівників на іншу роботу (форма № Т-5 або Т-5а);
 • • розрахункова відомість (форма № Т-51);
 • • платіжна відомість (форма № Т-53);
 • • розрахунково-платіжна відомість (форма № Т-49);
 • • наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникам (форма № Т-6 або Т-6а);
 • • графік відпусток (форма № Т-7);
 • • особиста картка працівника (форма № Т-2);
 • • записка-розрахунок про надання відпустки працівнику (форма № Т-60);
 • • розрахункові листки, договори підряду, акти за договорами підряду.

Поряд з цими джерелами при проведенні аудиторських процедур необхідно керуватися законодавчими нормативними актами (див. Перелік у гл. 7) і локальними нормативними актами в межах конкретних організацій (роботодавців).

До локальних нормативних актів належать положення про оплату праці та преміювання, правила внутрішнього трудового розпорядку, контракти (трудові договори), колективний договір.

Аудит розрахунків з оплати праці крім аудиту прямих виплат включає в себе аудит виплат за рахунок коштів фонду соціального страхування Росії та обов'язкових платежів, пов'язаних із заробітною платою (страхові внески, ПДФО):

 • • аудит розрахунків з оплати праці;
 • • аудит розрахунку допомог;
 • • аудит виплат державних допомог громадянам, які мають дітей;
 • • аудит утримань із заробітної плати;
 • • аудит порядку здійснення виплат працівникам організації;
 • • аудит нарахування та розрахунків з бюджетом по ПДФО;
 • • аудит розрахунків за страховими внесками;
 • • аудит розрахунків по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • • аудит залучення іноземної робочої сили.

Виконання аудиторських процедур має передувати вивчення застосовуваних в організації форм і систем оплати праці, організаційної структури підприємства, видів діяльності. По кожній позиції даного розділу перевіряється порядок заповнення документів, наявність підписів, дат, виконується лічильна перевірка нарахованих сум (табл. 17.1 і 17.2).

Таблиця 17.1

Пам'ятка аудитора для збору доказів за розрахунком нарахованої оплати праці

Види виплат

Нормативна база

Роз'яснення (коментарі)

Додаткові джерела та примітки

Оплата понаднормової роботи

Стаття 152 ТК РФ

Понаднормова робота оплачується за перші дві години роботи нс менш ніж у полуторному розмірі, за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі

Постанова Уряду РФ від 22.06.2008 № 554

Оплата праці у вихідні й неробочі святкові дні

Стаття 153 ТК РФ

Оплачується не менш ніж у подвійному розмірі, якщо відповідно до графіка роботи співробітника дані дні не є робочими. Якщо згідно з графіком роботи співробітник повинен працювати в ці дні, оплата проводиться відповідно до контракту

Оплата праці в нічний час

Стаття 154 ТК РФ

Мінімальний розмір підвищення оплати праці за роботу 'в нічний час (з 22 до 6:00) становить 20% годинної тарифної ставки (окладу (посадового окладу), розрахованого за годину роботи) за кожну годину роботи в нічний час

Таблиця 17.2

Пам'ятка аудитора для збору доказів по нарахуванню щорічних оплачуваних відпусток, компенсації за невикористану відпустку і нарахувань у разі збереження середньої заробітної плати за російським законодавством

Елементи розрахунків

Нормативна база

Роз'яснення (коментарі)

Види виплат, що приймаються для розрахунку

Підпункти 2 і 3 Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922 (далі - Положення)

У розрахунку враховується:

 • • заробітна плата (по всіх підставах);
 • • премії та винагороди, передбачені системою оплати праці;
 • • інші види виплат по заробітній платі, застосовувані у відповідного роботодавця.

Для розрахунку середнього заробітку не враховуються виплати соціального характеру й інші, не пов'язані з оплатою праці (матеріальна допомога, оплата вартості харчування, проїзду, навчання, комунальних послуг, відпочинку та ін.)

Винятки при обчисленні середнього заробітку

Пункт 5 Положення

При обчисленні середнього заробітку з розрахункового періоду виключається час, а також нараховані за цей час суми, якщо:

• за працівником зберігався середній заробіток відповідно до російського законодавства (оплачувана відпустка, відрядження, навчання);

Винятки при обчисленні середнього заробітку

Пункт 5 Положення

• працівник отримував допомогу з тимчасової непрацездатності або по вагітності та пологах

Розрахунковий

період

Пункт 4 Положення

Загальний випадок - 12 календарних місяців, що передують періоду. Календарним місяцем вважається період з 1-го по 30-е (31-е) число відповідного місяця включно (у лютому - по 28-е (29-е) число включно)

Пункт 6 Положення

Якщо працівник не мав заробітної плати за розрахунковий період, середній заробіток визначається виходячи із суми заробітної плати, фактично нарахованої за попередній період, рівний розрахунковому

Пункт 7 Положення

Якщо працівник не мав заробітної плати і в цей період, середній заробіток визначається виходячи з розміру заробітної плати, фактично нарахованої в місяці настання випадку, з яким пов'язано збереження середнього заробітку

Пункт 8 Положення

Якщо працівник не мав фактично нарахованої заробітної плати або фактично відпрацьованих днів за розрахунковий період, до початку розрахункового періоду і до настання випадку, з яким пов'язано збереження середнього заробітку, він визначається виходячи з встановленої йому тарифної ставки, окладу (посадового окладу)

Загальний порядок обліку премій

Пункт 15 Положення

При розрахунку середньої заробітної плати премії враховуються в наступному порядку (дані роз'яснення дані дня премій, нарахованих за фактично відпрацьований час, в іншому випадку при розрахунку треба звертатися до тексту Положення):

• щомісячні премії та винагороди розрахункового періоду,

але не більше однієї виплати за кожен показник за кожен місяць цього періоду;

• премії та винагороди за період роботи, що перевищує один місяць; якщо тривалість періоду, за який вони нараховані, перевищує тривалості розрахункового періоду, -

у розмірі місячної частини кожний місяць розрахункового періоду;

• винагорода за підсумками роботи за рік, одноразова винагорода за вислугу років (стаж роботи), інші винагороди за підсумками роботи за рік, нараховані за попередній події календарний рік, - незалежно від часу нарахування винагороди

Середній

денної

заробіток

Пункт 9 Положення

Крім випадків визначення середнього заробітку для оплати відпусток і виплати компенсацій за невикористані відпустки середній денний заробіток обчислюється шляхом ділення суми заробітної плати, фактично нарахованої за відпрацьовані дні в розрахунковому періоді, включаючи премії та винагороди, що враховуються відповідно до п. 15 Положення, на кількість фактично відпрацьованих у цей період днів

Пункт 10 Положення

Середній денний заробіток для оплати відпусток, що надаються в календарних днях, і виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюються шляхом ділення суми заробітної плати за розрахунковий період на 12 і на середньомісячне число календарних днів (29,4).

Середній

денної

заробіток

Пункт 10 Положення

Якщо місяць розрахункового періоду відпрацьований нс повністю або з нього виключалося час відповідно до п. 5 Положення, середній денний заробіток обчислюється шляхом ділення суми заробітної плати за розрахунковий період на суму середньомісячного числа календарних днів (29,4), помноженого на кількість повних календарних місяців , і кількості календарних днів у неповних календарних місяцях.

Кількість календарних днів у неповному календарному місяці розраховується шляхом ділення середньомісячного числа календарних днів (29,4) на кількість календарних днів цього місяця і множення на кількість календарних днів, що припадають на час, відпрацьований у даному місяці

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук