Аудит розрахунків за страховими внесками

В даному випадку додатковими джерелами інформації служать декларації по страхових внесках до пенсійного фонду, фонди медичного та соціального страхування. Даний розділ аудиту складається з наступних етапів:

 • • аудит бази для нарахування страхових внесків (табл. 17.6);
 • • аудит порядку нарахування страхових внесків;
 • • лічильна перевірка нарахованих страхових внесків, визначених Законом № 212-ФЗ;
 • • аудит порядку заповнення звітності щодо страхових внесків;
 • • перевірка коректності заповнення декларацій. Розрахунковим періодом за страховими внесками визнається календарний рік, звітними періодами - I квартал, півріччя, дев'ять місяців, календарний рік;
 • • аудит виконання обов'язку зі сплати страхових внесків.

Щомісячні обов'язкові платежі потрібно перераховувати не пізніше 15-го числа календарного місяця, наступного за календарним місяцем, за який нараховується щомісячний платіж (ч. 5 ст. 15 Закону № 212-ФЗ).

Аудит розрахунків по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Даний розділ аудиту складається з наступних етапів:

 • • аудит бази для нарахування страхових внесків;
 • • аудит порядку нарахування страхових внесків;
 • • аудит виконання обов'язку зі сплати страхових внесків.

Порядок перевірки аналогічний порядку попереднього розділу. Однак є принципові відмінності.

Тариф страхування визначається видом діяльності і щорічно підтверджується відповідним документом. Тариф варіюється від 0,2 до 8,5%.

Таблиця 17.6

Пам'ятка аудитора для збору доказів розрахунків за страховими внесками

Елемент перевірки

Нормативна база

Роз'яснення (коментарі)

База для нарахування

Статті 7, 8, 58 Закону № 212-ФЗ

Сума виплат співробітникам за трудовими договорами (заробітна плата, премії, відпускні, компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, за винятком пільгового); сума виплат за цивільно-правовими договорами, предметом яких є виконання робіт, надання послуг. База для нарахування за основною ставкою відносно кожної фізичної особи встановлюється в сумі, що не перевищує 512 000 руб. (2012) наростаючим підсумком з розпочата розрахункового періоду. Сума виплат на користь працівників, що перевищує граничну величину бази для нарахування страхових внесків, оподатковується за ставкою 10%

Пільга з оподаткування

Стаття 9 Закону № 212-ФЗ

 • • державні допомоги;
 • • одноразова матеріальна допомога при народженні дитини, але не більше 50 000 руб., У зв'язку зі стихійним лихом, смертю члена сім'ї;
 • • суми матеріальної допомоги працівникові, не більше 4000 руб. на одного працівника за розрахунковий період;
 • • суми виплат на користь іноземних громадян та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території Російської Федерації

Аудит залучення іноземної робочої сили

На сьогоднішній день багато організації запрошують на роботу іноземців з колишніх республік СРСР. При проведенні аудиторської перевірки необхідно врахувати, що прийом на роботу іноземців та оподаткування нарахованої їм оплати праці має особливості.

Основні положення з оформлення працевлаштування іноземних громадян регулюються Федеральним законом від 25.07.2002 № 115-ФЗ "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації".

Знаходяться на території Російської Федерації іноземці можуть бути:

 • • постійно проживають;
 • • тимчасово проживають;
 • • тимчасово перебувають.

Постійно проживають іноземні громадяни мають посвідку на проживання (термін дії - п'ять років, термін може бути продовжений). Тимчасово проживають визнаються іноземні громадяни, які отримали дозвіл на тимчасове (три роки) проживання. Якщо в іноземного громадянина немає перелічених документів, але він має міграційну карту, його статус - тимчасово перебуває (у більшості випадків термін перебування обмежується 90 днями). Громадяни Республіки Білорусь при в'їзді в Російську Федерацію міграційну карту не заповнюють, що передбачено відповідною Угодою [1]. Саме залучення тимчасово перебувають використовується найбільш часто.[1]

У загальному випадку організація-роботодавець має отримати дозвіл на залучення і використання іноземних працівників. Якщо залучаються працівники з держав, з якими діє безвізовий режим, дозвіл не потрібен. Безвізовий режим діє для громадян усіх держав колишніх республік СРСР, за винятком Грузії, Туркменії, Естонії, Латвії, Литви.

Незважаючи на безвізовий режим іноземний працівник повинен мати дозвіл на роботу (за винятком постійно проживаючих). Крім даного документа при перевірці запитуються:

 • • документ, що підтверджує повідомлення органу виконавчої влади у сфері міграції та органу виконавчої влади, що відає питаннями зайнятості, про залучення та використання даного іноземного працівника;
 • • копія документа, що посвідчує особу даного іноземного громадянина і визнається в Російській Федерації;
 • • міграційна карта з відміткою органу прикордонного контролю про в'їзд даного іноземного громадянина в Російську Федерацію або з відміткою територіального органу виконавчої влади у сфері міграції про видачу даному іноземному громадянинові зазначеної міграційної карти;
 • • повідомлення податкового органу за місцем обліку організації про залучення та використання іноземного працівника;
 • • трудова книжка.

 • [1] Договір між Російською Федерацією і Республікою Білорусь від 25.12.1998 "Про рівні права громадян" (ст. 3).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >