АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • цілі та завдання аудиту розрахункових операцій;
 • • законодавчі основи, що регулюють взаємовідносини між контрагентами;
 • • джерела аудиторських доказів із зазначеної теми;

вміти

 • • складати програму аудиту розрахункових операцій;
 • • виявляти основні спотворення, що виникають при обліку розрахункових операцій;

володіти

• сучасними методами збору аудиторських доказів із зазначеної теми.

Будь-який господарюючий суб'єкт не може обійтися без взаємодії з іншими економічними суб'єктами. У результаті цих взаємодій виникають розрахунки. В аудиті, як і в бухгалтерському обліку, прийнято виділяти: розрахунки з постачальниками та підрядниками, з покупцями і замовниками, з іншими дебіторами і кредиторами, у тому числі розрахунки за претензіями, з персоналом за іншими операціями і з підзвітними особами.

Основні завдання аудиту розрахункових операцій:

 • • перевірка документального підтвердження розрахункових операцій;
 • • контроль документів з використанням методів інспектування, перерахунку, економічного аналізу;
 • • перевірка організації аналітичного обліку розрахункових операцій по кожному працівнику, кожній сумі, виданої під звіт;
 • • звірка даних аналітичного і синтетичного обліку по рахунках розрахунків;
 • • перевірка організації синтетичного обліку відповідно до Інструкції щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку та робочим планом рахунків;
 • • звірка оборотів і сальдо по рахунках в регістрах синтетичного обліку, головній книзі і бухгалтерському балансі;
 • • перевірка дотримання розрахункової дисципліни, дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • • перевірка інвентаризаційної роботи, підтвердження достовірності залишків по рахунках розрахунків.

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками

Мета аудиту даного розділу - підтвердження достовірності відображення в обліку кредиторської заборгованості та її реальності.

Перевірка розрахунків повинна здійснюватися за такими напрямами:

 • • наявність і правильність оформлення договорів (контрактів) на поставку ТМЦ, виконання робіт, послуг;
 • • повнота та своєчасність оприбуткування цінностей і послуг;
 • • своєчасність і повнота оплати;
 • • правомірність перерахування авансових платежів;
 • • дотримання строків позовної давності.

Законодавча основа для збору аудиторських доказів включає:

 • • Цивільний кодекс РФ;
 • • Податковий кодекс РФ;
 • • Федеральний закон "Про бухгалтерський облік".

Для отримання аудиторських доказів аудитору потрібні джерела інформації, тому необхідно зробити запит документів. Джерелами інформації служать звітність аудируемого особи та регістри бухгалтерського обліку по дебету і кредиту рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", договори поставки (виконання робіт, послуг), товарні накладні, акти виконаних робіт, довідки, розрахунки і т.д.

Аудит договірних взаємовідносин

Поставка товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), як правило, здійснюється на основі договорів, укладених з постачальниками, і тільки невелика частина ТМЦ закуповується па підприємствах роздрібної торгівлі через підзвітних осіб (розрахунки з підзвітними особами будуть розглянуті далі).

При проведенні перевірки аудитору слід звернути увагу на наявність договорів поставки і правильність їх оформлення. Згідно з п. 1 ст. 420 ГК РФ договір - це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір дозволяє учасникам економічного обороту відчужувати матеріальні цінності, отримуючи натомість їх відповідний грошовий еквівалент.

Цивільний кодекс РФ наказує: договори юридичних осіб між собою і договори юридичних осіб з громадянами повинні відбуватися в простій письмовій формі (ст. 160). Дотримати вимоги закону про простій письмовій формі договору можна кількома способами:

 • • скласти і підписати документ під назвою "договір";
 • • скласти і обмінятися документами, що містять всі істотні умови договору (оферта і акцепт);
 • • прийняти пропозицію, що містить всі істотні умови договору до виконання.

Наявність правильно складеного договору у вигляді єдиного документа важливо нс лише для виконання вимог ГК РФ, але й бухгалтерського та податкового обліку. Договір дозволяє правильно зрозуміти і відобразити в обліку господарську операцію, врахувати витрати з метою оподаткування прибутку, включити в них невозмещаемие податки.

Договір є як засобом врегулювання взаємин з контрагентами, так і інструментом податкового планування. Виходячи з вищесказаного в ході аудиту слід проаналізувати господарські та податкові наслідки укладаються організацією договорів (табл. 20.1).

Таблиця 20.1

Пам'ятка аудитору по перевірці правильності укладення господарських договорів

Позиції

(етапи)

Нормативна база

Роз'яснення

(коментарі)

Види і форми угод

Статті 153-165.1 ГК РФ

Усні угоди.

Проста письмова форма. Нотаріальне посвідчення. Державна реєстрація

Додержання письмової форми

Стаття 454 ГК РФ

Договір про купівлю-продаж

Стаття 506 ГК РФ

Договір поставки

Стаття 539 ГК РФ

Договір енергопостачання

Аналіз податкових наслідків

Стаття 40 НК РФ

Податкові органи мають право перевіряти правильність застосування цін але операціях в окремих випадках

Пункт 2 ст. 171 НК РФ

Відрахуванням підлягають суми ПДВ, пред'явлені платникові податків

Статті 253-255, 260-264 НК РФ

Аналіз витрат, що враховуються з метою оподаткування прибутку

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >