Аудит розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

У розділ включені питання аудиту розрахунків з підзвітними особами, персоналом за іншими операціями.

Аудит розрахунків із підзвітними особами

Даний етап аудиту полягає у перевірці дотримання чинного законодавства, правильності документального оформлення і відображення в обліку всіх видів розрахунків з підзвітними особами.

Джерелами інформації для проведення перевірки є запитувані аудитором бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліків за рахунком 71 "Розрахунки з підзвітними особами", авансові звіти з додатком первинних виправдувальних документів, видаткові касові документи, накази, розпорядження організації про призначення осіб, уповноважених отримувати готівку під звіт , про терміни звітності, про витрати на відрядження і т.д.

При проведенні перевірки аудитор повинен здійснити такі процедури:

 • • оцінити систему внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами;
 • • підтвердити достовірність видачі і повернення підзвітних сум;
 • • визначити ступінь дотримання нормативно-правових норм по повноті повернення підзвітних сум;
 • • перевірити організацію аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами та його взаємозв'язок з синтетичним обліком;
 • • перевірити дотримання організацією податкового законодавства по операціях, пов'язаних з розрахунками з підзвітними особами.

Для проведення тестування системи внутрішнього контролю з питання обліку розрахунків з підзвітними особами аудитор може перевірити:

 • • оформлення авансових звітів;
 • • оформлення відрядних витрат (у тому числі за кордон);
 • • своєчасність повернення підзвітних сум і здачі авансових звітів в бухгалтерію;
 • • істота відображених в обліку операцій з підзвітними особами.

Документальна перевірка авансових звітів передбачає перевірку за формою і по суті відображених операцій і тестування авансових звітів за формою:

 • • відповідність затвердженої організацією формі "Авансовий звіт";
 • • наявність номера та дати складання;
 • • вказівка підзвітної особи;
 • • зазначення суми отриманого авансу, витраченої суми, суми залишку і перевитрати;
 • • вказівка призначення авансу;
 • • наявність підписів;
 • • заповнення зворотного боку авансового звіту.

Методика документальної перевірки авансових звітів

по суті полягає у перевірці законності відображених в обліку операцій з підзвітними особами.

Аудитору необхідно проконтролювати дотримання термінів надання авансових звітів в бухгалтерію та їх оформлення.

Термін подання звітності не може перевищувати трьох робочих днів після закінчення терміну, на який видані гроші, або з дня повернення з відрядження. При цьому аудитор повинен переконатися в наявності наказу керівника організації про встановлення підзвітних осіб, яким можуть видаватися під звіт, і про терміни звітності. Звітність підзвітних осіб аудитор, керуючись Порядком ведення касових операцій в Російській Федерації, перевіряє шляхом звіряння дат у видаткових касових ордерах на видачу грошей під звіт та в авансових звітах. Паралельно перевіряється наявність значної дебіторської заборгованості підзвітних осіб і терміни її відображення в бухгалтерському обліку, а також причини її непогашення.

Керівник організації самостійно встановлює розміри добових, що виплачуються працівникам за час перебування у відрядженні. Витрати на найм житлового приміщення і проїзд до місця відрядження і назад підтверджуються відповідними документами. Суму авансу, видають під звіт, визначають розрахунковим шляхом [1]. При відрядженні працівників за кордон видається аванс у валюті країни відрядження виходячи з норм добових і квартирних [2]. Основні бухгалтерські записи представлені в табл. 20.5.[1][2]

Таблиця 20.5

Матриця бухгалтерських проводок з відображення операцій з розрахунку з підзвітними особами

Господарська операція

Д-т

К-т

Реалізація товарів

Відображено видача грошових коштів підзвітним особам (у російських рублях)

71-1

50-1

Відображено видача грошових коштів підзвітним особам (у валюті країни відрядження)

71-2

50-2

Відображено повернення невикористаних грошових сум

50

71

Відображені суми, що підлягають утриманню з сум оплати праці працівника (за його згодою), у зв'язку з наявністю у нього невитрачених сум

70

71

Відображено витрати працівника за відрядження

20, 23, 25, 26

71

Прийняті до обліку цінності, придбані підзвітними особами

08, 10, 15, 41

71

Відображено списання підзвітних сум, втрачених внаслідок надзвичайних обставин

99

71

Аудит розрахунків з персоналом за іншими операціями

У поточній роботі організації виникають різноманітні розрахунки з персоналом (крім розрахунків на оплату праці). При плануванні перевірки аудитор повинен переконатися в наявності таких розрахунків та їх суттєвості.

Даний етап аудиту полягає в перевірці розрахунків за наданими позиками, продажу працівникам товарів у кредит і відшкодування матеріального збитку.

Організація може надати працівникові позику на індивідуальне будівництво, придбання необхідного майна, у випадку важкого матеріального становища і т.п.

Позики можуть бути видані як на оплатній, так і безоплатній основі. З працівником укладається договір, де відображаються строки та умови видачі та погашення позики. У разі надання безпроцентної позики аудитор повинен переконатися, що організація (податковий агент) правильно обчислити ПДФО з сум отриманої матеріальної вигоди (п. 3 ст. 212 НК РФ).

Під час виконання трудових обов'язків працівник може заподіяти організації збиток в результаті виробництва бракованої продукції. Матеріально відповідальні особи не застраховані від виникнення нестач ТМЦ і розкрадань. Всі випадки заподіяння матеріальної шкоди розслідуються і відносяться на винну особу при визнанні їм провини або за наказом керівника. При цьому працівники можуть залучатися до повної або обмеженої матеріальної відповідальності.

Розмір заподіяної шкоди визначають за даними бухгалтерського обліку на основі балансової вартості ТМЦ.

Розрахунки з працівниками за іншими операціями ведуться з використанням рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (табл. 20.6).

Таблиця 20.6

Матриця бухгалтерських проводок з відображення операцій по розрахунку з персоналом за іншими операціями

Господарська операція

Д-т

К-т

Реалізація товарів

Відображено видача позики працівникові

73-1

50

Відображено надходження грошових коштів від працівника в погашення позики

50

73-1

Відображено суму утримана із заробітної плати працівника в погашення позики

70

73-1

Списано суму неповернутої позики

91-2

73-1

Утримано ПДФО з суми матеріальної вигоди

70

68-1

Віднесені на винну особу суми збитку

73-2

94

Утримано із заробітної плати працівника суми в погашення збитку

70

73-2

Продані працівникові в розстрочку товари

73-3

91-1

Нараховано ПДВ з суми реалізації

91-1

68-2

Утримано із заробітної плати в погашення заборгованості за продані товари

70

73-3

Видано поручництво працівникові для придбання товарів у кредит

73-4

66, 67

Утримано із заробітної плати заборгованість за кредитами

70

73-4

Перераховано заборгованість по кредиту

66, 67

51

Класифікатор типових помилок

Типові помилки обліку по розрахунках з персоналом за іншими операціями (позики, погашення збитку, підзвіт та ін.):

 • • видача позикових коштів працівнику без укладення письмового договору;
 • • відсутність у договорі позики термінів повернення та умов погашення боргу;
 • • утримання із заробітної плати працівника сум заборгованостей за іншими операціями без його письмової згоди.

 • [1] Кондраков Η. П. Бухгалтерський облік: навч. посібник. М .: ИНФРА-М, 2008.
 • [2] Постанова Уряду РФ від 13.10.2008 № 749 "Про особливості направлення працівників у службові відрядження".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >