Аудит Пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати

Відповідно до Закону № 402-ФЗ, а також ПБО 4/99 до складу бухгалтерської звітності включаються пояснення до бухгалтерського балансу (наказ Мінфіну Росії № 66н).

Виконуючи процедуру перевірки достовірності показників пояснень, аудитору необхідно звернути увагу на наступні аспекти:

  • • чи використовується аудіруемим суб'єктом зразок форми, наведеної в додатку до наказу Мінфіну Росії № 66н, або вона розроблена ним самостійно;
  • • чи відповідає порядок формування показників пісенний положенням нормативних актів.

При проведенні аудиту необхідно перевірити, чи виконуються вимоги нормативних актів при формуванні показників пояснень. Окремі показники, включені в пояснень згідно зразком форми, можуть представлятися у вигляді самостійних форм бухгалтерської звітності. Показники всіх складових бухгалтерської звітності повинні бути взаємопов'язані (табл. 21.1).

Аудитор повинен переконатися, що всі складові бухгалтерської звітності підписані керівником і головним бухгалтером організації, на всіх звітах повинна бути проставлена дата їх формування. Зазвичай звіт формується в один день.

ВАЖЛИВО!

Звітність організації повинна бути затверджена власниками. Щоб переконатися у виконанні цього положення, аудитор повинен запросити копії протоколу загальних зборів, до порядку якого включено питання затвердження річної бухгалтерської звітності.

Співвідношення показників річного бухгалтерського балансу та інших звітних форм

Порівнянні показники

Рахунок бухгалтерського обліку

Показники бухгалтерської звітності (на кінець звітного періоду)

Бухгалтерський баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про зміни капіталу

Пояснення до бухгалтерського балансу

Нематеріальні активи

Сальдо по Д-т 04 - сальдо за К-т 05

Графа 4 стор. 1110

Графа 13 - гр. 14 стор. 5 100

Основні засоби

Сальдо по Д-т 01 - сачь до але К-т 02: 1 "Амортизація ОС"

Графа 4 стор. ИЗО

Графа 12 - гр. 13 стр. 5200

незавершене будівництво

Сальдо по Д-т 07 і 08

Графа 4 стор. 1170

Графа 7 стор. 5240

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

Сальдо по Д-т 03 - сальдо за К-т 02-2 "Амортизація ОС, переданих у тимчасове користування"

Графа 4 стор. 1 140

Графа 12 - гр. 13 стр. 5220

Довгострокові фінансові вкладення

Сальдо по Д-т 58

Графа 4 стор. 1150

Графа 11 стор. 5301

відкладені податкові активи

Сальдо по Д-т 09

Графа 4 стор. 1 160

Графа 4 стор. 2450 "Відкладені податкові активи"

Дебіторська заборгованість

Сальдо по Д-т 62 - сальдо за К-т 63 + сальдо за Д-т 76, 60, 68, 69, 71, 73, 75. 79

Графа 4 стор. 1 230

Графа 12 стор. 5 500

Короткострокові фінансові вкладення

Сальдо по Д-т 58 - сальдо за К-т 59 + сальдо за Д-т 55

Графа 4 стор. 1 240

Графа 11 стор. 5 305

Статутний капітал

Сальдо за К-т 80

Графа 4 стор. 1310

Графа 3 стор. 3300 "Залишок на 31 грудня звітного року" розд. "Рух капіталу"

Додатковий капітал

Сальдо за К-т 83

Графа 4 стор. 1340, 1 350 (за джерелами виникнення)

Графа 5 стор. 3300 "Залишок на 31 грудня звітного року" розд. "Рух капіталу"

Резервний капітал

Сальдо за К-т 82

Графа 4 стор. 1360

Графа 6 стор. 3300 "Залишок на 31 грудня звітного року" розд. "Рух капіталу"

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Сальдо за К-т 84 - сальдо за Д-т 84 + сальдо за К-т 99 - сальдо за Д-т 99

Графа 4 стор. 1 370

Графа 4 стор. 2 400 "Чистий прибуток (збиток)"

Графа 7 стор. 3300 "Залишок на 31 грудня звітного року" розд. "Рух капіталу"

Позики і кредити довгострокові

Сальдо за К-т 67

Графа 4 стор. 1 410

Графа 10 стор. 5 552 "Кредити довгострокові" + стор. 5553 "Позики довгострокові"

Відкладені податкові зобов'язання

Сальдо за К-т 77

Графа 4 стор. 1420

Графа 4 стор. 2430 "Відкладені податкові зобов'язання"

Позики і кредити короткострокові

Сальдо за К-т 66

Графа 4 стор. 1510

Графа 10 стор. 5 561 "Кредити" + стор. 5 562 "Позики"

Кредиторська заборгованість

Сальдо за К-т 60, 76

Графа 4 стор. 1 520

Графа 10 стор. 5550 - стор. 5561 - стор. 5 562 - стор. 5 552 - стор. 5553

Класифікатор типових помилок

Основні помилки, які виявляються при проведенні аудиторських процедур при перевірці правильності заповнення форм звітності:

  • • використання форм звітності невстановленого зразка;
  • • розбіжність показників регістрів бухгалтерського обліку і показників форм звітності;
  • • невідповідність окремих показників форм звітності між собою (відповідність показників представлено в табл. 21.1).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >