Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Шляхи поліпшення структури балансу організації та її платоспроможності

Якщо структура балансу є незадовільною, а організація - неплатоспроможною, необхідно проаналізувати динаміку її майна і виявити фактори, що впливають на його зміну:

 • • проаналізувати структуру майна організації як з точки зору їх участі у виробництві, так і з позиції їх ліквідності. При вивченні структури особливу увагу потрібно приділити зміні основних складових - необоротних і оборотних активів;
 • • оцінити частку позикових коштів у джерелах фінансування господарської діяльності. Якщо частка позикових коштів у динаміці збільшується, це може свідчити про підвищення ступеня фінансового ризику для організації, зниженні її платоспроможності або активному розподілі в умовах інфляції доходів на користь підприємства-позичальника;
 • • проаналізувати використання прибутку, якщо організація отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможною;
 • • оцінити ділову активність організації, тобто швидкість обороту капіталу і його складових.

Зменшення вартості майна свідчить про скорочення підприємством господарського обороту, що обумовлено скороченням платоспроможного попиту на продукцію та послуги, обмеженням доступу на ринки сировини, включенням у господарський оборот дочірніх підприємств за рахунок материнської компанії і т.п. При збільшенні вартості майна необхідно оцінити вплив на цю зміну таких факторів, як збільшення вартості виробничих запасів, готової продукції, переоцінки основних фондів. Якщо при збільшенні активів підприємство є неплатоспроможним, основні причини криються в нераціональної структурі майна, необгрунтованому відволікання коштів для покриття дебіторської заборгованості, нераціональному управлінні виробничими запасами, прорахунках при формуванні цінової політики підприємства і т.д.

Заходами щодо відновлення платоспроможності організації можуть бути:

 • • перепрофілювання виробництва;
 • • закриття нерентабельних виробництв;
 • • ліквідація дебіторської заборгованості;
 • • продаж частини майна організації;
 • • поступка прав вимоги організації;
 • • продаж організації (бізнесу);
 • • інші способи відновлення платоспроможності.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства - одна з найважливіших характеристик його фінансової діяльності. Сутністю аналізу фінансової стійкості є оцінка забезпеченості запасів і витрат джерелами формування. Ступінь фінансової стійкості є причина певною мірою платоспроможності організації. Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел формування запасів і витрат. Для визначення фінансової стійкості організації але даними балансової звітності можна використовувати наступну методику:

 • • визначити величину запасів і витрат. Дана величина включає в себе запаси і ПДВ, так як до прийняття його до відшкодування по розрахунках з бюджетом він повинен фінансуватися за рахунок джерел формування майна (стор. 1 210 + стор. 1220);
 • • визначити джерела формування запасів і витрат.

Основними джерелами формування запасів і витрат є:

 • • власні оборотні кошти (ІС1) - перша група;
 • • нормальні джерела формування запасів і витрат, що включають власні оборотні кошти, короткострокові кредити і позики і кредиторську заборгованість (ІС2) - друга група;
 • • загальна величина джерел формування запасів і витрат, яка містить перелічені вище групи і частина власного капіталу, стримуючу фінансову напруженість (тимчасово вільні грошові кошти спеціальних фондів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською, кредити банків на поповнення оборотних коштів та ін.) (ІС3) - третя група.

Значення величини кожної групи має бути зменшено на величину іммобілізації оборотних коштів (прострочена дебіторська заборгованість та інші ненульові витрати, не перекриті засобами фондів і цільового фінансування).

Залежно від співвідношень між розміром запасів і витрат і джерелами їх покриття фінансова стійкість може бути наступних видів (рис. 23.1):

Типи фінансової стійкості підприємства

Рис. 23.1. Типи фінансової стійкості підприємства

• абсолютна стійкість фінансового стану - всі запаси і витрати повністю покриваються власними оборотними коштами, орг анізація при цьому абсолютно не залежить від зовнішніх кредиторів: ЗАПЗ <ІС1.

Така ситуація на практиці зустрічається рідко. Вона не є ідеальною, оскільки свідчить про невміння керівництва організації використовувати зовнішні джерела для фінансування поточної діяльності;

• нормальна стійкість фінансового стану - все запаси і витрати повністю покриваються нормальними джерелами фінансування: власними оборотними коштами, короткостроковими кредитами і позиками, а також кредиторською заборгованістю. Виконується умова ІС1 ≤ ЗАПЗ <ІС2.

Це співвідношення гарантує платоспроможність підприємства;

• нестійке фінансове становище - всі запаси і витрати покриваються за рахунок усіх джерел покриття. Виконується умова ІС2 ≤ ЗАПЗ <ІС3.

Підприємство має можливість відновити платоспроможність за рахунок кредитів банків під товарно-матеріальні цінності з урахуванням сум, зарахованих банком при кредитуванні. Фінансова нестійкість допустима, якщо величина залучених кредитів і позикових коштів не перевищує сумарну вартість виробничих запасів і готової продукції;

• кризовий фінансовий стан - спільних джерел покриття не вистачає для покриття запасів і витрат. Виконується умова ЗАПЗ> ІС3.

Виконання цієї нерівності свідчить, що підприємство знаходиться на межі банкрутства. Грошові кошти, цінні короткострокові папери і дебіторська заборгованість організації не покривають його кредиторську заборгованість і прострочені позики. Стійкість може бути відновлена за рахунок обгрунтованого зниження рівня запасів і витрат.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук