Юрисдикційний статус публічних юридичних осіб

Юрисдикційний статус публічних юридичних осіб обумовлений здійснюваними ними владними чи іншими соціально-значимими функціями. До публічних юридичних осіб належать органи державної влади, а також підпорядковані їм організації. Будь-яка владна організація такого типу наділена загальними цивілістичні правомочностями, встановленими п. 1 ст. 48 ЦК, і публічними правомочностями, встановленими відповідним актом адміністративного законодавства. Домінуюче значення в статусі будь-якої корпоративної владної організації займає їх публічна компетенція у сферах промисловості, економіки, соціальної політики, культури, адміністративно-політичної діяльності. Всі органи виконавчої влади, поряд з іншими вищевказаними публічними органами, наділені владними повноваженнями, здійснюваними ними з метою забезпечення загальнодержавних потреб, наприклад юрисдикційні органи наділені повноваженнями владного примусу, до їх відання віднесено порушення справ про адміністративні правопорушення, їх розгляд та застосування адміністративних санкцій.

До публічних юридичних осіб належать виконавчо-розпорядчі муніципальні органи, а також організації та установи, призначені для забезпечення муніципальних потреб. Особливість організації такого типу укладена в їх особливому статусі органів управління муніципальним майном, а також у здійсненні інших потреб місцевого значення, при реалізації яких муніципальні органи діють разом з органами виконавчої влади. Кожен публічний орган наділений відповідною компетенцією, при цьому розпорядчі муніципальні органи не входять до системи органів виконавчої влади. Презумпція незалежного співіснування муніципальних та державних органів має інше втілення в разі наділення муніципального органу публічної компетенцією, наприклад при делегуванні муніципальному органу повноважень регіонального або федерального органу виконавчої влади з наданням грошових коштів, призначених для їх реалізації. Делегування повноважень тягне за собою виконання владних прав і обов'язків, наприклад обов'язків, обумовлених проведенням фінансового, бюджетного, податкового, митного контролю, в цьому випадку муніципальний орган, стосовно до делегованих повноважень, діє в загальнодержавних цілях, зобов'язаний виконувати акти органу виконавчої влади. Фактично майже всі муніципальні органи, виступаючи в якості одержувачів казенних коштів у вигляді дотацій, субвенцій регіонального або федерального бюджету, задіяні у здійсненні державних функцій і входять в систему відповідного органу виконавчої влади. У деяких випадках муніципальні органи безпосередньо наділені юрисдикційними повноваженнями і тим самим ставляться до правоохоронних органів, наприклад, до юрисдикційним органам відносяться адміністративні комісії та комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав.

Публічні організації створюються на основі державного або муніципального майна, однак цей критерій застосуємо в основному до органів державної влади та муніципальним органам і його не можна розглядати як основоположного. З метою забезпечення загальнодержавних, соціально-пріоритетних потреб засновуються різні організації, їх організаційно-правові форми обумовлені виключно політико-правовими передумовами. До недержавним організаціям, створеним на основі казенних майнових активів, відносяться державні корпорації, цей різновид публічного юридичної особи наділена правомочностями некомерційної організації. До публічних організацій належать також акціонерні товариства, майнові активи яких переважно перебувають у державній власності, а також унітарні підприємства - єдиний різновид публічних комерційних організацій.

Таким чином, в якості найважливішого атрибуту публічного корпоративного освіти слід розглядати призначення діяльності, все інші цивілістичні критерії, в тому числі форма власності та майновий статус, не є універсальними і можуть застосовуватися лише у випадках реалізації публічним юридичною особою повноважень у сфері господарської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >