Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

Попередження

Попередження як особлива превентивна санкція

Попередження являє собою особливу правоохоронну санкцію.

На відміну від інших видів адміністративних покарань, винесення попередження не тягне за собою обмежень конституційних прав і свобод порушника. Основна його мета - превентивний вплив на волю порушника, що перешкоджає рецидиву проступку. Попередження виноситься тільки при здійсненні адміністративних правопорушень, які не становлять значну суспільну небезпеку і не спричинили заподіяння значної шкоди. Винесення попередження коригує моральні підвалини порушника і тим самим сприяє його соціальної адаптації.

Обумовленість попередження

Попередження призначається тільки відносно первинного правопорушення, це покарання не може бути застосоване при рецидиві вчинення проступку, а також при заподіянні майнової шкоди. Факт заподіяння моральної або репутаційного шкоди не виключає застосування цього адміністративного покарання.

У кримінальному праві попередження стосується до примусових заходів виховного впливу, який призначається неповнолітньому в якості правоохоронної санкції, альтернативної кримінальному покаранню: згідно з ч. 1 ст. 91 КК попередження полягає в роз'ясненні неповнолітньому шкоди, заподіяної його діянням, і наслідків повторного вчинення злочинів, передбачених КК.

Попередження виноситься тільки в письмовій формі. При винесенні попередження протокол про адміністративне правопорушення не складається, це покарання оформляється на місці вчинення проступку (див. Ч. 1 ст. 28.6 КоАП).

У винесенні офіційного осуду виражається несхвалення, осуд протиправного діяння порушника.

Попередження як вид адміністративного покарання може встановлюватися і застосовуватися лише як основного адміністративного покарання.

На відміну від попередження, усне зауваження правопорушнику, передбачене ст. 2.9 КоАП при малозначності вчиненого проступку, не є покаранням. Оголошення усного зауваження порушнику тягне за собою винесення постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення (див. П. 2 ч. 11 ст. 29.9 КоАП).

Адміністративний штраф

Критерії обчислення розміру адміністративного штрафу

Адміністративний штраф являє собою єдину різновид адміністративного покарання, що обчислюється у грошовій формі.

Частиною 1 ст. 3.5 КоАП визначено правові критерії обчислення розміру адміністративного штрафу, згідно з якими штраф встановлюється у величині, кратній:

 • o фіксованої грошової сумі в рублевому еквіваленті. Максимальна сума адміністративного штрафу, який обчислюється у фіксованій сумі, встановленої санкцією відповідної статті КпАП, не може перевищувати 5 тис. Руб. для громадян, 50 тис. руб. для посадових осіб та 1 млн руб. для юридичних осіб, а у випадках, передбачених ч. 1-3 ст. 14.40 та ч. 1-6 ст. 14.42 КоАП - 5 млн руб. При скоєнні окремих адміністративних правопорушень, що посягають на громадську безпеку і громадський порядок, граничний розмір адміністративного штрафу, встановленого стосовно до діянь громадян і посадових осіб, багаторазово перевищує вказані значення і становить 300 тис. Руб. для громадян і 600 тис. руб. для посадових осіб (див. параграф 11.16 справжнього видання);
 • o вартості предмета адміністративного правопорушення на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення;
 • o сумі несплачених і підлягають сплаті на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення податків, зборів або мит;
 • o сумі незаконної валютної операції;
 • o сумі валютної виручки, що не проданої у встановленому порядку;
 • o сумі коштів, що не зарахованих у встановлений термін на рахунки в уповноважених банках;
 • o сумі грошових коштів, кратною розміру ставки рефінансування ЦБ РФ (див. п. 2 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);
 • o сумі грошових коштів, не повернутих у встановлений строк у Російську Федерацію;
 • o сумі несплаченого адміністративного штрафу;
 • o сумі грошових коштів, вартості цінних паперів, іншого майна, незаконно переданого юридичним особам;
 • o вартості майнових послуг, незаконно наданих юридичною особою;
 • o сумі виручки правопорушника від реалізації товару (роботи, послуги) (сума виручки обчислюється відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);
 • o сумі виручки правопорушника, отриманої внаслідок неправомірного завищення регульованого державою порядку ціноутворення (сума обчислюється відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);
 • o максимальною ціною публічного договору (п. 5 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);
 • o сумі зайвого доходу, отриманого правопорушником внаслідок неправомірного використання інсайдерської інформації або маніпулювання ринком (див. п. 6 ч. 1 ст. 3.5 КоАП в редакції п. 1 ст. 24 Федерального закону від 27 липня 2010 року № 224-ФЗ) ;
 • o сумі збитків, що не заподіяних порушнику, при неправомірному використанні інсайдерської інформації або маніпулюванні ринком (див. п. 6 ч. 1 ст. 3.5 КоАП в редакції вищевказаного Федерального закону).

Розмір адміністративного штрафу не може бути менше 100 руб.

Умови застосування адміністративного штрафу

Санкціями статей Особливої частини КоАП найбільш часто передбачається метод обчислення розміру адміністративного штрафу у фіксованій грошовій сумі. Решта критеріїв обчислення розміру адміністративного штрафу використовуються значно рідше.

Адміністративний штраф у величині, кратній вартості предмета адміністративного правопорушення, обчислюється при скоєнні:

 • o дрібного розкрадання (ст. 7.27 КоАП);
 • o екологічних правопорушень, встановлених ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.20 КоАП;
 • o порушень законодавства про експортний контроль (див. ч. 1 ст. 14.20 КоАП);
 • o митних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 16.1, ч. 1 ст. 16.2, ч. 2 ст. 16.19, ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21 КоАП.

У зазначених випадках розрізняється рухоме майно, относимое до предмета адміністративного правопорушення. Стосовно до дрібному розкраданню до такого майна відносяться викрадені речі, при вчиненні екологічних проступків предметом адміністративного правопорушення є водні біологічні чи мінеральні ресурси, у разі порушень законодавства про експортний контроль до предметів адміністративного правопорушення належать товари, інформація, роботи, послуги або результати інтелектуальної діяльності, а при порушенні митних правил - товари або транспортні засоби, користування якими здійснюється з порушенням митного законодавства.

Максимальний розмір адміністративного штрафу, який обчислюється на основі зазначеного критерію, тобто в сумі трикратного розміру вартості предмета адміністративного правопорушення (див. ч. 3 ст. 3.5 КоАП), передбачений при вчиненні адміністративних правопорушень, встановлених ст. 7.27, ч. 2 ст. 8.17, ч. 1, 2 ст. 16.1 КоАП.

Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратній сумі валютної виручки, що не проданої у встановленому порядку, або сумі грошових коштів, що не зарахованих на рахунки в уповноважених банках, або сумі грошових коштів, не повернутих у Російську Федерацію, передбачено при порушеннях валютного законодавства, встановлених відповідно ч . 3-5 ст. 15.25 КоАП.

Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратній сумі несплачених митних зборів, податків, передбачено при вчиненні порушень митних правил у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 16.2 КоАП.

Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратній сумі несплаченого адміністративного штрафу, передбачене тільки при здійсненні провин, встановлених ч. 1 ст. 20.25 КоАП.

Адміністративний штраф може встановлюватися і застосовуватися лише як основного адміністративного покарання. При його застосуванні береться до уваги юрисдикційний статус суб'єкта адміністративного правопорушення: фізичного, посадової, юридичної особи. Призначення штрафних санкцій до індивідуальним підприємцям обумовлено формалізованими критеріями, встановленими КпАП для конкретного правопорушення, при цьому застосовуються уніфіковані правила, які ототожнюють юрисдикційний статус індивідуального підприємця і посадової особи (див. Прим. До ст. 2.4 КоАП), або індивідуальні підприємці несуть відповідальність в якості самостійних суб'єктів або притягуються до відповідальності в якості юридичних осіб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук