Грошова пропозиція в економіці Росії

Період до 1991 р В умовах планової економіки регулювання грошового обігу СРСР грунтувалося на кредитному і касовому планах. З 1977 р Держбанк СРСР (далі також - Держбанк) становив в цілому по країні план грошового обігу. Його основою служив плановий баланс грошових доходів і витрат населення.

Кредитний план будувався на показниках виробничого плану і включав позики, що надаються підприємствам крім їх бюджетного фінансування. Кредити зараховувалися на спеціальні позичкові рахунки підприємств, тобто кошти надаються позичок не повинні були змішуватися з грошима на розрахункових рахунках. Це дозволяло контролювати їх цільове використання. Кредитний план міг бути складений з перевищенням погашення позик над їх наданням. Це означало б скорочення безготівкових грошей. Але на практиці мало місце стійке збільшення кредитування (кредитна експансія).

Використання поряд з кредитним планом касового плану розділяло грошовий обіг на дві сфери - готівкову і безготівкову. Навіть якщо у підприємства були значні безготівкові кошти, його можливості отримання готівкових коштів обмежувалися показниками касового плану.

Правом на емісію грошей володів Рада Міністрів СРСР. В рамках своїх повноважень Правління Держбанку СРСР визначало ліміти оборотної каси своїх територіальних установ. Переклад готівки з резервної каси в оборотну означав їх випуск в обіг.

У касовому плані для конкретної установи Держбанку могли передбачатися як випуск грошей в обіг, так і їх вилучення, тобто зменшення готівкової грошової маси. Підкріплення оборотної каси конкретної установи Держбанку за рахунок його резервної каси допускалося лише на основі спеціального емісійного дозволу Голови Правління Держбанку або його заступника. Для оперативного регулювання готівкового грошового обігу Правлінням Держбанку щодня складався емісійний баланс, відображав обсяги як випуску, так і вилучення грошей з обігу. Таким чином, у Держбанку були можливості впливу на готівкову грошову масу. Але наприкінці 1980-х рр. їх фактично не можна було використовувати, оскільки незбалансованість виробництва споживчих товарів і доходів населення постійно приводила до недостатнім надходженням в банк виручки від підприємств торгівлі. Для виплати заробітної плати доводилося постійно вдаватися до нової емісії.

Одним з головних напрямків кредитної емісії Держбанку була видача позичок державному бюджету на покриття його дефіциту. Така практика стала регулярною починаючи з 1960-х рр. В економічній літературі зустрічається інформація про те, що державний бюджет СРСР був дефіцитним ще на початку 1950-х рр. Однак навіть якщо дефіцит дійсно мав місце в зазначений період, це не призводило до переповнення каналів обігу надлишковою грошовою масою. Навпаки, саме на початку 1950-х рр. в економіці СРСР проявилася нестача засобів обігу. Вона вилилася в кризу неплатежів.

Таким чином, основною рисою грошово-кредитної системи, що існувала в період до 1988 р, було розділення готівкового та безготівкового грошового обороту. Можливості регулювання готівкового обігу в кінцевому рахунку визначалися ступенем збалансованості споживчого попиту і пропозиції. За інструменти такого регулювання у Держбанку були. Складніше було з впливом Держбанку на безготівковий грошовий оборот. Кредитна експансія в значній мірі визначалася кредитуванням державного бюджету. У даному випадку політика Держбанку цілком залежала від здатності держави збалансувати свої доходи і витрати.

Кредитування підприємств було прерогативою установ Держбанку, а згодом - Промбудбанку. Зрозуміло, контроль за кредитною емісією мав величезне значення. Але для забезпечення такого контролю у Держбанку не було необхідних інструментів. Емітовані гроші накопичувалися на розрахункових рахунках підприємств. В економіці постійно спостерігався надлишковий платоспроможний попит. Жорстке державне регулювання цін переводило інфляцію з відкритої в приховану форму. Спроби Держбанку стримувати надання кредитів викликали б невиконання кредитного плану і, відповідно, неминуче приводили б до невиконання виробничого плану.

Принципово нова ситуація виникла в економіці після прийняття Закону СРСР від 26.05.1988 № 8998-XI "Про кооперацію в СРСР". З'явилися кооперативні та комерційні банки. У 1990 р їх було майже 400. Створювані кооперативні підприємства володіли широкою самостійністю у господарській діяльності, зокрема в розпорядженні розрахунковими рахунками. Крім того, кооперативи, а згодом - малі приватні підприємства, створювані з серпня 1990 року, стали широко використовуватися керівництвом державних підприємств для отримання додаткових особистих доходів. У таких умовах за один готівковий рубль на чорному ринку давали трьох безготівкових рубля.

Розмежування готівкового та безготівкового грошових оборотів почало руйнуватися. Надлишкова маса безготівкових рублів стала обготівковувалось. У цей момент держава не зробила ефективних заходів щодо збалансування платоспроможного попиту та пропозиції товарів і послуг.

Період 1991-1998 рр. Дезінтеграція СРСР в 1991 р призвела до створення в колишніх союзних республіках власних центральних банків. Право емісії готівкових рублів зберігалося за ЦБ РФ, але право кредитної емісії отримали новоутворені центральні банки колишніх союзних республік. Однак загальні умови контролю за такою діяльністю не були вироблені. Невирішеність цих питань являла собою реальну загрозу економічній стабільності. Проте 2 січня 1992 в Росії почалася великомасштабна лібералізація цін. Вона відбулася, по-перше, при наявності величезної надлишкової грошової маси; по-друге, за відсутності механізму організації грошової пропозиції. Створені в країнах СНД і Балтії центральні банки продовжили емісію безготівкових радянських рублів і використовували їх для кредитування своїх підприємств при закупівлях товарів у Росії. В результаті цих операцій потік безготівкових рублів ринув в російську економіку.

Зростання цін в Росії протягом січня 1992 був здатний знищити надлишкову грошову масу. Але сформувалися інфляційні очікування економічних агентів і потік рублів з-за кордону визначили стійку тенденцію до подальшого підвищення цін. У 1992- 1993 рр. попит на гроші придбав тенденцію до зростання в силу розширення ринкових відносин - поступового збільшення обороту нерухомості, формування ринку цінних паперів. Проте проведена в той час грошово-кредитна політика нс враховувала цю тенденцію. Грошова пропозиція забезпечувалося за рахунок прямих кредитів ЦБ РФ. Періоди стиснення грошової маси, наприклад в першій половині 1992 року, поєднувалися з періодами її розширення. Але загальною тенденцією було значне відставання зростання кількості грошей від сукупного обсягу угод. Це призвело до браку грошової маси в обігу. Наприкінці 1992 в економіці проявилися неплатежі і бартер. У 1993-1994 рр. ці тенденції стали наростати.

У липні 1992 р було вжито заходів до впорядкування грошових потоків між Росією, з одного боку, та країнами СНД і Балтії - з іншого. Всі розрахунки між ними були сконцентровані в ЦБ РФ. У разі нестачі коштів на рахунку конкретної країни їй видавався технічний кредит. У 1992 р такі кредити росли значними темпами внаслідок швидкого розвитку інфляції. На наступний рік темпи їх зростання сповільнилися. У липні 1993 р ЦБ РФ оголосив про введення рубля нового зразка. Грошовий обіг Росії було відокремлено від країн СНД. Рублева зона перестала існувати. Виявилися розірваними багаторічні коопераційні зв'язки між підприємствами. Російські підприємства втратили свої традиційні ринки. Це негативно позначилося на обсязі промислового виробництва, посилило зростання цін. Держава сама відмовилося від колосального емісійного доходу. Росії було завдано величезний політичний і економічний збиток.

У 1993-1994 рр. основним інструментом забезпечення грошової пропозиції залишалися прямі кредити ЦБ РФ. Ці кредити носили цільовий характер. Тому ставка рефінансування не чинила на них впливу. Зміни ставки рефінансування або пасивно відображали стан міжбанківського кредитного ринку, або використовувалися як психологічної зброї проти валютних спекулянтів при їх атаках на рубль.

У жовтні 1994 р стався гострий криза, породжена браком ліквідності в економіці. В якості екстреної заходи грошову пропозицію було різко збільшено. Але ЦБ РФ швидко повернувся до колишньої політики стримування зростання грошових агрегатів, незважаючи на майже повну бартеризацію економіки.

Така політика призвела до гострого фінансовій кризі в серпні 1998 р Він мав руйнівні наслідки. Курс рубля впав у чотири рази, викликавши відповідне знецінення доходів населення.

Можливі наслідки проведеної в 1992-1998 рр. валютно-кредитної політики активно обговорювалися в передкризовий період в економічній пресі. Головне питання дискусії - обгрунтованість стиснення грошової маси. Прихильники урядового курсу 1992-1998 рр. стверджували: якщо є інфляція - значить, має місце надлишкова грошова маса. Часто цитувався відоме гасло: "Інфляція - суто грошовий феномен". На підтвердження наводилося рівняння обміну: якщо ціни ростуть - значить, на них впливає грошова маса.

Опоненти урядового курсу вважали, що про брак грошей в обігу свідчать: стійке зростання бартеру і взаємозаліків, поширення грошових сурогатів, динаміка заборгованості промислових підприємств перед постачальниками і бюджетною системою, вкрай низька монетизація економіки (відношення М2 до ВВП).

Насправді брак грошової пропозиції визначила високі ставки відсотка. На фінансовий ринок хлинули капітали нерезидентів. Пізніше відтік спекулятивних капіталів обвалив курс рубля. На його марну підтримку були витрачені майже всі валютні резерви Банку Росії. Саме стиснення грошової маси стало головною причиною кризи серпня 1998

Період 1999-2008 рр. Початком виходу економіки країни з кризового стану 1992-1998 рр. став лютий 1999 - місяць різкого скорочення бартеру і взаємозаліків. У березні 1999 р статистичні дані відзначили економічне зростання. Факторами підвищення ділової активності стали зростання грошової пропозиції і зниження валютного курсу рубля.

Підвищення світових цін на нафту в 2001-2008 рр. і швидке зростання експортних надходжень значно збільшили резерви Банку Росії. Скупка іноземної валюти на валютному ринку з метою запобігання швидкого зміцнення курсу рубля призвела до зростання грошової пропозиції. Наповнення економіки грошовою масою стало вирішальною умовою економічного зростання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >