Грошова пропозиція і електронні гроші

Важливим чинником формування грошової пропозиції в сучасній економіці є використання електронних грошей.

Здійснення комерційними банками розрахунків через платіжну систему центрального банку зумовлюється встановленням обов'язкових резервних вимог, які означають централізацію частини ресурсів банківської системи. Зниження резервних вимог в одних країнах і відмова від них в інших, а також розвиток технологій електронних розрахунків призвели до появи приватних платіжних систем. Спочатку широкого поширення набули системи, засновані на принципі неттинга. Залік взаємних зобов'язань робив можливим перерахування з банку в банк "чистої" суми належних платежів. При такій системі різко знижується попит на резерви, тобто на гроші центрального банку, складові грошову базу.

Однак подальший розвиток електронних розрахунків дозволило здійснювати платежі в режимі реального часу. Це дало можливість перейти від неттинга до зустрічного перерахуванню всього обсягу взаємних платежів (валовим розрахунками). На відміну від неттинга валові системи забезпечують остаточний розрахунок, тому вони вважаються більш надійними. Їх використання збільшило попит на гроші і зумовило зростання грошової бази.

Розширення використання електронних грошей є важливим етапом еволюції грошової системи. Сенс цього етапу полягає у набутті грошима нового носія - електронних символів. Розвиток грошової системи в даному напрямку була цілком очікуваною і з розумінням сприйнято користувачами грошей. Людству було куди важче прийняти більш різкі метаморфози грошей на ранніх стадіях їх еволюції: поява банкнот і казначейських знаків (тобто грошей на паперових носіях), початок використання жирорахунків - цифрових записів, що забезпечують безготівкові розрахунки.

Електронні гроші у вигляді дебетових і кредитних карт грунтуються на грошах комерційних банків. Останні використовуються як рахункових одиниць і засобу обігу. Поширення карт призводить до зменшення готівки, а отже, і грошей центрального банку.

Смарт-карти дозволяють зберегти грошовий запас на електронному носії і є подобою гаманця. Подальше поширення смарт-картки може призвести до широкого використання грошей, емітованих комерційними банками. Емісія смарт-карт, затребуваних широким колом споживачів, готових здійснювати з їх допомогою взаємні розрахунки, може призвести до появи грошей, незалежних від центрального банку. Однак реалізація цієї теоретичної можливості зіткнеться зі значними труднощами. По-перше, використання таких грошей буде пов'язано з високими витратами через невизначеність курсових співвідношень смарт-карт різних емітентів. По-друге, розрахунки ними будуть пов'язані з ризиком функціонування приватних платіжних систем. По-третє, незаперечні конкурентні переваги збережуть гроші центрального банку, оскільки, найімовірніше, лише вони будуть прийматися при сплаті податків. По-четверте, розрахунки грошима центрального банку збережуться в громадському секторі економіки, що включає в сучасному трактуванні всю бюджетну сферу. Але в будь-якому випадку гроші комерційних банків повинні забезпечуватися грошима центрального банку. Сучасний грошовий механізм являє собою симбіоз державної і приватної емісії.

Неможливо уявити економіку зі зверненням виключно приватних грошей в нетоварної формі. У такому випадку економічні агенти отримали б можливість виробляти остаточні розрахунки за своїми зобов'язаннями емісією своїх же зобов'язань.

Аналіз розвитку платіжних систем навів деяких дослідників висновку про появу таких різновидів грошей, як "клірингові" і "казначейські". Однак механізм клірингу відомий кілька століть. Залік вимог ніяк не пов'язаний з появою нових засобів обігу.

Уявлення про "казначейських" грошах пов'язані з використанням технічних можливостей здійснення операції з державними цінними паперами через електронні системи розрахунків у режимі реального часу. При цьому комерційні банки погашають заборгованість за взаємними платежами, проводячи в кінці робочого дня операції з казначейськими векселями. У цих умовах знижується попит на гроші центрального банку.

У ряді робіт з теорії грошей аналізуються можливі напрямки грошово-кредитної політики при повному зникненні грошей центрального банку. Відзначається, що в таких умовах центральний банк буде грати роль нс кредитора останньої інстанції, а брокера останньої руки. Він повинен буде встановлювати процентну ставку, за якою банки з чистою кредитової позицією по щоденному неттинга (тобто клірингові) будуть зобов'язані надавати кредити банкам з дебетовою позицією.

Дійсно, з розвитком приватних платіжних систем обсяг грошей центрального банку може зменшуватися. За уявлення про їх повному зникненні нереалістичні. Грошові агрегати зростають і знижуються, але вони не існують самі по собі, а формуються на основі грошей центрального банку. Як показує досвід Росії 1990-х рр., Надмірне стиснення грошової бази не дозволяє банківській системі створити в необхідному обсязі агрегат M1 (вторинну ліквідність).

Великий інтерес представляє вивчення можливості взаємозаміни грошей центрального банку і кредитних банків при одночасному функціонуванні в економіці як централізованої (организуемой центральним банком), так і приватних платіжних систем. Розрахунки в централізованій платіжній системі здійснюються через кореспондентські рахунки комерційних банків у центральному банку. Залишки на цих рахунках здатні частково трансформуватися в обов'язкові резерви при збільшенні кредитної активності банків і, відповідно, створенні нових депозитів. Але зміни залишків па рахунках конкретного банку призводять до адекватних змін на рахунках його кореспондентів. Отже, загальна сума грошей центрального банку не змінюється. В умовах, коли на додаток до централізованим розрахунками частина розрахунків ведеться за кореспондентськими рахунками, відкритими банками один одному, загальна сума грошей центрального банку також не змінюється. Це пов'язано із здійсненням остаточних розрахунків через центральний банк. Залишки на рахунках комерційних банків у центральному банку і їх загальна величина змінюються при отриманні готівки або їх вкладенні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >