Грошова сфера і глобальна фінансова криза

Глобальна фінансова криза проявилася: в падінні біржових котирувань і цін на нерухомість; банкрутство комерційних банків, інвестиційних фондів, страхових компаній, промислових корпорацій; погіршенні умов кредитування; мінливості процентних ставок і валютних курсів; падінні доходів домашніх господарств і зростанні безробіття.

Якщо узагальнити думки численних авторів та експертів про причини сучасного глобального фінансової кризи, то до фундаментальних причин можна віднести наступні:

емісійне накачування світової економіки та економіки США доларовою масою. Це так звана політика "дешевих грошей", що проводиться

ФРС протягом останніх 20 років, яка призвела до формування моделі боргової економіки з високим рівнем заборгованості корпорацій реального сектору економіки, держав і домашніх господарств, а також сприяла утворенню зайвого платоспроможного попиту на активи фінансового ринку;

  • демонтаж в провідних країнах в 1990-і рр. основних елементів державного регулювання економіки (так звана політика дерегулювання);
  • циклічне уповільнення технологічного розвитку провідних країн.

Кризові явища почали проявлятися у світовому господарстві з 2001 р, коли відбулося різке падіння біржових індексів. Саме цей період став закінченням буму, пов'язаного зі становленням ємних світових ринків комп'ютерів, програмного забезпечення, систем зв'язку. Очікування щодо перспектив цих ринків значно перевищили реальні можливості їх розширення. Бурхливе зростання цих ринків припинився. Це проявилося в помірній динаміці обсягів продажів і рентабельності провідних виробників. На початку XXI ст. зростання світової економіки забезпечувалося не провідними країнами, а групою країн з наздоганяючих розвитком на основі використання технологій, створених у другій половині XX ст.

В умовах загрози економічної рецесії на початку XXI ст. центральні банки провідних країн використовували класичний інструмент підтримки ділової активності - зниження процентної ставки. Було збільшено грошову пропозицію. Якби світова економіка перебувала в той період в середньостроковій циклічної рецесії, цих заходів могло виявитися достатньо для виходу на траєкторію економічного зростання. Однак в умовах довгострокового уповільнення технологічного розвитку політика "дешевих грошей" призвела до надування спекулятивних бульбашок на фондовому ринку та ринку нерухомості.

Криза на фондовому ринку в 2001-2002 рр. і колапс на ринку іпотечних облігацій у 2007-2008 рр. є етапами одного і того ж глобальної кризи світової фінансової сфери. В умовах кризи зменшилася продуктивне використання капіталу. Періодичні падіння ринкових показників стали поєднуватися зі спекулятивною активністю, у тому числі на ринках акцій, нафтових ф'ючерсів, золота, нерухомості.

Демонтаж в 1990-і рр. у провідних країнах основних елементів державного регулювання проявився у відмові від використання процедур впливу на ринкову економіку. Зокрема, в США був скасований закон Гласса - Стіголла, який забороняв комерційним банкам проведення операцій з корпоративними цінними паперами і тим самим відділяв банківську діяльність від сфери операцій з фондовими цінностями. У результаті скасування закону Гласса - Стіголла в банківській сфері почалася бурхлива сек'юритизація активів - випуск цінних паперів під забезпечення наданих кредитів. Наприклад, комерційні банки формували зі своїх активів пули, в які в довільно обраної пропорції могли включатися кредити господарюючим суб'єктам, заборгованість клієнтів за кредитними картками, кредити на освіту й купівлю автомобілів, іпотека. Під забезпечення таких пулів емітувались облігації з певними термінами погашення. Ці облігації могли закладатися їх держателями в банках для отримання позик. Іншими словами, забезпеченням нових кредитів ставали раніше видані кредити. Так виникла кредитна піраміда.

Важливою причиною глобальної кризи стало формування в розвинених країнах моделі економіки, заснованої на високій заборгованості господарюючих суб'єктів - домашніх господарств, компаній, держави. У такій економіці через розмах фінансових операцій складаються м'які кредитні обмеження, тобто широкі можливості отримання позикових коштів домашніми господарствами та компаніями з доходами, недостатніми для погашення боргів.

У США, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, Греції, Фінляндії в передкризовий період сукупне споживання домашніх господарств перевищило їх сукупні наявні доходи, тобто величина заощаджень стала негативною. Сукупна заборгованість домашніх господарств у США становила: в 1929 р (перед початком економічної кризи) - 100% від ВВП; в 1950-і рр. - Близько 45% від ВВП; в 2007 р - 130% від ВВП.

Функціонування боргової економіки об'єктивно визначає необхідність перерозподілу ризиків власників зобов'язань. Результатом є широка практика формування складних портфелів деривативів.

Низькі процентні ставки, встановлені ФРС, стали причиною буму на ринку нерухомості та розвитку іпотечного кредитування. Сформувався ємний ринок іпотечних облігацій, підтримуваний частково субсидованими державою іпотечними агентствами.

У передкризовий період панувала думка, що функція центрального банку як кредитора останньої інстанції ефективно доповнюється ринкової дисципліною, в першу чергу ризик-менеджментом в самих фінансових інститутах і контролем з боку акціонерів. Крім того, вважалося, що ефективними інструментами профілактики фінансової нестабільності є банківський пруденційний нагляд, тобто контроль за дотриманням кількісних нормативів банківської діяльності, а також нагляд за ринком цінних паперів. Проте глобальна фінансова криза виявила неефективність як ринкової дисципліни, так і ризик-менеджменту фінансових інститутів.

В умовах глобальної фінансової кризи відбулося зниження ефективності використання конкретних інструментів грошово-кредитної політики. Залучення комерційними банками в якості застави широкого переліку цінних паперів, у тому числі деривативів, призвело до появи так званої коллекторалізірованной ліквідності (collateralized liquidity). Це означало, що поряд з її традиційними видами - грошовою базою та грошовими агрегатами - сформувався новий вид ліквідності. Його поява пояснювалося легкістю отримання грошових коштів під заставу цінних паперів.

Практика видачі кредитів йод фінансові інструменти призвела до зупинки кредитування при падінні цін на закладені активи. З'ясувалося, що багато структуровані фінансові інструменти настільки складні за своїм складом, що при зміні ситуації ринок не здатний їх адекватно оцінювати. У зв'язку з цим проявився ризик, названий оціночним.

На початку глобальної фінансової кризи сталася зупинка процесу кредитування - "страйк кредиторів". Банки вважали за краще утриматися від міжбанківського кредитування. Зупинився механізм мультиплицирования грошей. Перерозподіл ризиків по конкретних секторах фінансової сфери в результаті операцій хеджування на справі привів до створення системного ризику функціонування економічної системи.

В умовах "страйку кредиторів" і зниження забезпечення по кредитах в результаті падіння цін фінансових активів центральні банки провідних країн вжили заходів із прискореного збільшення грошової пропозиції, тобто ліквідності. Ці заходи носили екстрений характер. При їх реалізації з'ясувалося відсутність необхідних інструментів надання ліквідності банківському сектору. Такі інструменти грошово-кредитної політики довелося створювати в спішному порядку. Так, ФРС оголосила про початок дії аукціонів ліквідності (Term auction facility - TAF), на яких банки можуть отримувати кредити на строк до одного місяця. Введення TAF мало на меті надання кредитів під розширений перелік застав. Цей інструмент був використаний для зниження браку ліквідності на міжбанківському ринку.

У період кризи ФРС почала здійснювати програму з надання дилерам казначейських облігацій США під заставу менш ліквідних цінних паперів. Ця програма отримала назву Term Securities Lending Facility (TSLF). Здійснюючи її, ФРС приймає в заставу іпотечні облігації різних випусків. У ситуації на ринку ситуації рейтинги цих облігацій виявився умовним поняттям. Фактично ФРС взяла на себе ризик їх оцінки.

Європейський центральний банк (далі - ЄЦБ) з самого початку кризи зробив великомасштабні операції по збільшенню ліквідності банківського сектора і встановив широкий перелік цінних паперів, прийнятих у забезпечення кредитів комерційним банкам. У цей перелік були включені не тільки облігації, забезпечені активами, в тому числі іпотечні, але й акції корпорацій. Всі вони повинні були бути номіновані в євро. Право отримати кредити ЄЦБ використовували близько 8 тис. Банків. Оцінку застави за відсутності його ринкової ціни ЄЦБ взяв на себе.

Банк Англії на початку фінансової кризи не проводив екстраординарних операцій по збільшенню ліквідності і обмежувався підтримкою процентної ставки на міжбанківському ринку, але пізніше почав здійснювати операції РЕПО, приймаючи в заставу широкий набір облігацій, у тому числі іпотечних.

Таким чином, центральні банки, по-перше, створили додаткові інструменти з надання ліквідності фінансовому сектору; по-друге, брали в заставу іпотечні облігації за відсутності їх реальної ринкової вартості. Тим самим грошові влади виконували не тільки функцію кредитора останньої інстанції, а й регулятора ринку останній інстанції. Беручи в заставу облігації, центральні банки взяли на себе ризики оцінки цих цінних паперів. Вони фактично субсидували фінансовий сектор. Наслідки такої діяльності грошової влади провідних країн створюють загрозу інфляційної спалаху в світовій економіці і значно посилюють ризик нестійкості світової фінансової системи.

Причинами сильного негативного впливу глобальної фінансової кризи на російську економіку стали: переоцінка рубля в передкризовий період, допущена в умовах високих світових цін на енергоносії; приплив закордонного спекулятивного капіталу; надлишкові запозичення за кордоном російських корпорацій внаслідок високих процентних ставок в Росії.

Глобальна фінансова криза призвела до падіння експортної виручки російських компаній енергетичного сектора, а також до відтоку з Росії іноземного капіталу. Це призвело до падіння курсу рубля і різкої нестачі ліквідності. У таких умовах Банк Росії почав проведення політики, по-перше, підтримки національної валюти; по-друге, надання економіці значних обсягів ліквідності, в тому числі за рахунок кредитів комерційним банкам без забезпечення.

Банком Росії в другій половині 2008 - початку 2009 р в умовах скорочення експортних надходжень була проведена розтягнута в часі девальвація рубля. Традиційно цілями девальвації є: досягнення збалансованості торговельного балансу і збереження золотовалютних резервів. Однак тривалість періоду девальвації 2008- 2009 рр. зумовила зниження золотовалютних резервів Банку Росії на суму в 210 млрд дол. США.

Додаткова ліквідність в рублях, надана Банком Росії національній економіці, була використана комерційними банками для купівлі іноземної валюти. Кредити Банку Росії не дійшли в необхідному обсязі до компаній реального сектора і не змогли позитивно вплинути на економічну ситуацію в країні.

Досвід глобальної фінансової кризи показав, що в майбутньому для мінімізації наслідків негативних ринкових тенденцій необхідно розвивати інфраструктуру фінансового сектора, що включає стійку платіжну систему і структурообразующие банки, а також удосконалювати механізм забезпечення рівноваги грошового попиту та пропозиції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >