Вимірювання інфляції

Статистика вимірює рівень інфляції з використанням системи індексів цін та індексу-дефлятора ВВП.

Система індексів цін, що розраховуються органами державної статистики, включає індекси цін і тарифів на товари та послуги на споживчому ринку, цін виробників промислової продукції, цін придбання організаціями основних видів еіергоресурсов, цін виробників на реалізовану сільськогосподарську продукцію, цін виробників у будівництві, тарифів на вантажні перевезення. Ці індекси розраховуються за даними реєстрації цін і тарифів па товари (послуги) - представники з вибіркового колу організацій усіх типів і форм власності [1].[1]

Фактичні дані системи індексів цін в Російській Федерації в 2005-2012 рр. представлені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Окремі індекси цін в Російській Федерації в 2005-2012 рр. (%, Грудень до грудня попереднього року)

Індекси цін, тарифів, грошова маса

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

+2010

+2011

2012

Індекс споживчих цін

110,9

109,0

111,9

113,3

108,8

108,8

106,1

106,6

Індекси цін на первинному ринку житла

117,5

147,7

123,4

110,3

92,4

100,3

106,7

110,7

Індекс цін виробників промислової продукції

113,4

110,4

125,1

93,0

113,9

116,7

112,0

105,1

Індекс цін виробників на реалізовану сільськогосподарську продукцію

103,0

110,4

130,2

102,5

98,2

123,6

94,9

110,8

Індекс тарифів на вантажні перевезення

116,6

115,8

106,8

132,3

97,5

133,1

107,7

107,5

Грошова маса М2 *

139

149

148

102

116

131

122

112

* В середньому за рік.

Слід звернути увагу, що індивідуальні індекси, що входять в систему індексів цін, змінюються не синхронно. У той час як деякі індекси зростають, інші можуть знижуватися.

Найбільш наочно це видно на рис. 4.1, графік на якому побудований за даними табл. 4.1, до яких додано ще тими зростання грошової маси М2.

Окремі індекси цін і темп зростання грошової маси М2 у Російської Федерації в 2005-2012 рр. (грудень до грудня попереднього року)

Рис. 4.1. Окремі індекси цін і темп зростання грошової маси М2 у Російської Федерації в 2005-2012 рр. (грудень до грудня попереднього року) [2]

При всьому різноманітті різних індексів цін найбільш важливим показником рівня інфляції в нашій країні вважається індекс споживчих цін (ІСЦ). Саме його використовує ЦБ РФ як офіційний показник інфляції в Російській Федерації.

Порядок розрахунку індексу споживчих цін. Розрахунок ІСЦ на федеральному і регіональному рівнях проводиться за єдиною методологією.

На підставі даних реєстрації цін визначаються середні порівнянні ціни звітного та попереднього періодів на конкретні товари та послуги. Порівнянної в порівнянні з базисним періодом вважається ціна, зареєстрована в одній і тій же організації торгівлі (сфери послуг) на один і той же товар.

Для забезпечення порівнянності цінової інформації (наприклад, у разі відсутності товарів у продажу в конкретній торговій організації або у всьому регіоні) використовується метод заміни.

Розрахунок ІСЦ здійснюється поетапно:

 • - Індивідуальні індекси цін па окремі товари і послуги по місту визначаються як частка від ділення середніх порівнянних цін;
 • - На базі індивідуальних індексів цін але містам, які беруть участь у спостереженні, і територіальних ваг визначаються агрегатні індекси цін на окремі товари (послуги) в цілому в регіону, економічному району, федеральному округу та Російської Федерації. Як терезів в цьому випадку використовується питома вага чисельності наявного населення обстежуваної території в загальній чисельності населення Російської Федерації;
 • - Виходячи з агрегатних індексів цін на окремі види товарів і послуг по суб'єкту РФ (економічному району, федеральному округу, Російської Федерації) і частки витрат на їх придбання в споживчих витратах населення визначаються зведені індекси цін по окремих товарних групах, в цілому по групах продовольчих, непродовольчих товарів та платних послуг, а також ІСЦ загалом по суб'єкту РФ (економічному району, федеральному округу, Російської Федерації);
 • - Розрахунок ІСЦ проводиться з місячною періодичністю;
 • - Розрахунок ІСЦ здійснюється відповідно до модифікованої формулою Ласпейреса [3]:[3]

де - зведений індекс споживчих цін і тарифів по групі товарів (послуг); - частка витрат домашніх господарств на придбання товару (послуги) - представника (вага базисного періоду); - індекс цін (тарифів) по товару (послузі) - представнику звітного місяця до грудня попереднього року; - індекс цін (тарифів) по товару (послузі) - представнику попереднього місяця до грудня попереднього року; t - поточний період; - попередній період; п - кількість товарів (послуг).

Щомісяця обчислюються індекси цін до попереднього місяця, відповідного місяця попереднього року, грудня попереднього року. Для перерахунку макроекономічних показників у порівнянні ціни здійснюється розрахунок індексів цін до відповідного періоду попереднього року.

Щокварталу визначаються індекси цін на кінець кварталу до кінця попереднього кварталу, відповідного кварталу попереднього року, відповідного кварталу базисного року, базисного року.

Розрахунок індексів цін на окремі товари (послуги) - представники, а також зведених індексів цін за квартал, період з початку року, період за ряд років проводиться "ланцюговим" методом, тобто шляхом перемноження відповідно місячних, квартальних або річних індексів споживчих цін.

Крім простої фіксації рівня даного індексу в публікаціях Банку Росії наводиться ряд додаткових даних але джерелами його формування.

При аналізі інфляції за допомогою ІСЦ фахівці ЦБ РФ виділяють базову і Небазова інфляції. Відмінністю між ними служить виключення з показника базової інфляції плодоовочевої продукції і платних послуг (рис. 4.2).

Структура інфляції

Рис. 4.2. Структура інфляції

Все більшу популярність при аналізі інфляції в посліді час набувають дефлятори ВВП і ВНП.

У загальному випадку дефлятор (англ. Deflator) - це індекс цін, використовуваний при перерахунку поточних вартісних показників в постійні ціпи. Застосовується для усунення впливу змін цін при визначенні динаміки фізичного обсягу вартісних показників, їх переоцінки та перерахунку.

Дефлятор валового національного продукту (ВНП) - середньозважений індекс або рівень цін на товари та послуги, формують ВНП, - дозволяє визначити, скільки б коштував поточний обсяг виробництва, якби збереглися ціни попереднього періоду. ВНП, обчислений у цінах, наведених за допомогою дефлятора до цін базового року, називається реальним, а в поточних цінах - номінальним.

Дефлятор ВВП характеризує ступінь інфляції по всій сукупності товарів і послуг, які виробляються і споживаються в даній країні. Він розраховується як відношення номінального ВВП до реального ВВП:

де - дефлятор ВВП; - номінальний ВВП; - реальний ВВП; - валовий продукт досліджуваного періоду в поточних цінах; - валовий продукт у цінах базисного періоду.

Дефлятор ВВП використовується для аналізу динаміки ВВП, а також в якості індексу цін, що характеризує темн інфляції, поряд з ІСЦ. На відміну від останнього, дефлятор ВВП розраховується за більш широкому колу цін, а не тільки споживчих. Побудовані на настільки різної базі показники часто дають неоднакові оцінки рівня інфляції.

Стабільність цін (відсутність інфляції) є найважливішим завданням центрального банку, але його повноваження у сфері грошового обігу недостатні для повного контролю над рівнем цін. Про це наочно свідчать немонетарні фактори інфляції.

При аналізі причин інфляції економісти виділяють фактори, пов'язані зі зміною обсягу грошової маси (монетарні чинники) і немонетарні фактори (інші) (рис. 4.3).

Фактори інфляції

Рис. 4.3. Фактори інфляції

Монетарні фактори відображають діяльність комерційних банків і центрального банку по збільшенню грошової пропозиції в країні.

До факторів, не пов'язаних безпосередньо з грошовою масою, відносять зростання ціп на товари, підвищення світових ціп па енергоносії, збільшення цін і тарифів на платні послуги населенню, особливо регульованих на федеральному і регіональному рівнях, зростання споживчих витрат населення.

Аналіз інфляційних процесів, робилися різні експертами, показує, що інфляційний значення сьогодні мають не тільки грошову пропозицію і збільшення витрат бюджету, а й загальна здатність економіки задовольняти збільшений попит, баланс сил конкуренції та монополізму, тобто фактори пропозиції.

Наприклад, за результатами недавнього опитування незалежних експертів в галузі макроекономіки, проведеного на прохання Мінекономрозвитку Росії, з 22 виділених товарних груп у семи групах основним чинником інфляції була монополізація локальних ринків. Зокрема, це ряд видів послуг і ринок бензину. На трьох ринках відзначена інфляція витрат (ринки хліба, молочних продуктів, плодоовочевої продукції). І в 10 випадках превалюють монетарні чинники. Причому це відзначається в основному на ринках непродовольчих товарів, де зростання цін досить помірний.

Інфляція сьогодні - его переплетення гріх процесів, які в різній пропорції представлені на різних ринках товарів і послуг:

 • • прояв локального і глобального монополізму;
 • • подорожчання витрат "інфляція витрат" (в Російській Федерації у тому числі за рахунок підвищення тарифів на послуги комунальних підприємств);
 • • дію монетарного чинника і чинника збільшення доходів населення.

Структурний фактор - недосконалість конкуренції і недостатня пропозиція - є визначальним для ряду найбільш ключових для населення товарів і послуг: продовольства, послуг ЖКГ. Уряд РФ вважає, що необхідний збалансований підхід до антиінфляційних заходів, що погоджує їх з проведенням ефективної соціальної політики та заходами щодо стимулювання економічного зростання, а також перетвореннями в таких відстаючих секторах, як ЖКГ та сільське господарство.

 • [1] Більш докладно про це див .: Ткачов В. Н. Грошово-кредитна статистика. М .: МГІМО- Університет, 2 008.
 • [2] Так як офіційні дані про обсяг грошової маси М2 публікуються станом на початок року, то тут вони умовно представлені на кінець грудня попереднього року. Тобто дані на 1 січня 2009 р представлені як дані на 31 грудня 2008 року і темп зростання (102%) показаний до 31 грудня 2007
 • [3] Див .: Методологічні положення зі спостереження за споживчими цінами на товари і послуги і розрахунку індексів споживчих цін, затверджені постановою Росстату від 30.12.2005 № 110.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >