Антиінфляційна політика

В умовах ринкової економіки набір інструментів для впливу держави на інфляцію включає в себе не тільки заходи фінансової та бюджетної політики, а й заходи структурного плану, спрямовані на регулювання імпорту, активізацію дії сил конкуренції і обмеження монополізму на окремих ринках.

В останні роки рівень інфляції в Росії формується під впливом світової фінансово-економічної кризи і пов'язаних з ним негативних процесів у російській економіці. Головним завданням Банку Росії в цих умовах є підтримка стабільності в банківській системі і на фінансових ринках і створення умов для подальшого зниження інфляції.

Уповільнення темпів зростання споживчих цін і стабілізація ситуації на внутрішньому валютному ринку в умовах спаду виробництва стали підставою для пом'якшення грошово-кредитної політики Банком Росії. Застосування інструментів грошово-кредитної політики було спрямовано на стимулювання економіки шляхом зниження вартості кредитних ресурсів та забезпечення достатнього обсягу ліквідності. Разом з тим високі ризики кредитування, зростання простроченої заборгованості, високі процентні ставки не дозволили відновити необхідні темпи зростання кредитів економіці, незважаючи на активні заходи Уряду РФ і Банку Росії.

Зниження темпів зростання кредитів нефінансовому сектору економіки і темпів зростання грошової маси протягом тривалого періоду, а також ослаблення девальваційного впливу на ціни свідчать про зменшення тиску па динаміку інфляції з боку монетарної сфери.

Світова фінансова криза змушує уважно проаналізувати особливості такої популярної стратегії реалізації грошово-кредитної політики, як інфляційне таргетування. У міжнародній практиці під цією стратегією розуміється встановлення центральним банком кількісного показника допустимої інфляції та забезпечення зростання цін у межах встановленого діапазону. Основним механізмом досягнення показника динаміки цін є вплив на інфляційні очікування господарюючих суб'єктів. При цьому головний інструмент впливу центрального банку на динаміку цін - короткострокова процентна ставка. Тому успіх політики інфляційного таргетування зумовлюється здатністю центрального банку переконати приватний сектор у своїх можливостях щодо попередження зростання цін. Інфляційне таргетування не базується на взаимозависимостях між макроекономічними показниками. Його основою є стійкість процесів, що склалися в економічній системі в попередній період, тобто якість економічного середовища. Відповідно, можливість зміни цих умов не враховується центральними банками, які оголосили про перехід до таргетування інфляції.

Таргетування інфляції припускає взаємозалежне, збалансоване зміна основних макроекономічних параметрів. Канал формування раціональних очікувань є основним при реалізації такого варіанту грошово-кредитної політики. При цьому центральний банк повинен створювати основний інформаційний потік для функціонування зазначеного капала. Але для господарюючих суб'єктів інформація, що надходить від грошової влади, не є ні основний, ні превалюючою. В умовах глобальної економіки і обширних зовнішньоекономічних зв'язків господарюючі суб'єкти будують свою політику на основі широкого набору джерел інформації. Тому грошово-кредитна політика, заснована на каналі раціональних очікувань, не може бути визнана теоретично обгрунтованою.

Країни, що використовують інфляційне таргетування (Австрія, Великобританія, Канада, Швеція) домоглися в 1990-і рр. таких же результатів в зниженні зростання цін, які були досягнуті країнами, що не застосовували зазначений варіант грошово-кредитної політики (США, країни єврозони, Японія). Це пояснюється особливостями циклічного піднесення світової економіки в 1990-х рр. Слід враховувати і те, що інфляційне таргетування не застосовується ні в однієї з країн з недиверсифікованим експортом. Це пов'язано з низькою прогнозованістю макроекономічної ситуації в таких країнах, а також зі значними коливаннями кон'юнктури світових товарних ринків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >