Теорії відсотка в Росії

Російська православна церква до 1551 р не виступала за заборону відсотка, але вважала допустимим лише низький рівень цього виду доходу. У діловій практиці середньовічної Русі відсоток зазвичай становив від 7,5 до 10%. Цьому значною мірою сприяли широка кредитна діяльність багатьох церков і монастирів, зокрема Иосифо-Волоцького, Троїце-Сергієва, Володимиро-Рождественського, Словацького та ін. Своїми операціями вони впливали на норму відсотка, перешкоджаючи її завищення.

При позичку жита (зерна) відсотки, що підлягають сплаті кредитору, розраховувалися по "прісопу". Це означало, що жито, передане позичальникові, вимірювалося заходом, наповненою не вище країв, а поверталося в обсязі, який міра утримувала в "гірці" над краями.

Брак благородних металів для грошового обігу привела в XII в. до підвищення відсотка. З Центральної Європи на Русь почали переселятися лихварі. Законодавча влада була змушена ввести обмеження на рівень процентних ставок. Пространная Руська Правда Володимира Мономаха визначила максимально можливу ставку по позиках у 20% річних.

У середині XVI ст. недолік благородних металів знову привів до підвищення відсотка. У цих умовах Стоглавий церковний собор (1 551) засудив стягування високих відсотків як лихоимство. Указом царя Федора Іоанновича в 1588 г. Був встановлений максимальний термін нарахування відсотків по позиках - 15 років. Але вже через рік в 1589 р в "Судебник" Федора Іоанновича термін нарахування відсотків був знижений до 5 років, а максимальна ставка визначена в 20% річних. Максимальний термін в 15 років для стягування відсотків був підтверджений "Соборним укладенням" царя Олексія Михайловича (1 649).

У XIX-XX ст. динаміка процентних ставок у Росії відображала циклічні закономірності капіталістичної економіки і формувалася з урахуванням фактора інфляції.

У радянський період "ціна" грошей при наданні кредитів встановлювалася в плановому порядку і не грала істотної ролі у формуванні рентабельності підприємств. У плановому господарстві рішення про інвестиції приймалися органами управління залежно від оцінки ними перспектив формування потреб підприємств і населення і НТП. Рентабельність виробництва приймала форму планової рентабельності. Ставка відсотка представляла "технічний" показник.

Основоположники соціалістичної доктрини вважали, що в суспільстві, заснованому на суспільній власності, нс буде необхідності в грошах. Але побудова негрошовій економіки виявилося нереальним через неможливість відмовитися від грошей як соизмерителя витрат і результатів виробництва. Ставка відсотка - необхідний атрибут грошового господарства. Гроші, але яким не виплачувався відсоток, не могли б виконувати функцію засобу накопичення. Єдина можливість перетворити "папірці з водяними знаками" в засіб накопичення - забезпечити їх оплатне використання, тобто виплату відсотка по них. За для цього необхідно, щоб грошова маса перебувала в певній пропорції і до товарній масі, і до маси сукупного капіталу, тобто грошовий капітал повинен бути достатній для забезпечення обороту сукупного капіталу.

Відсоток існує і в негрошовій економіці. Але при пануванні паперових грошей він починає відігравати особливу роль. Саме ставка відсотка перетворює "папірці з водяними знаками" в елемент грошового механізму. Остання обставина пояснює існування норми відсотка в плановій економіці. Більше того, як показали дослідження такої економіки на основі економетричних моделей, що розробляються для ринкової економіки, і при плановому господарстві попит на гроші був пов'язаний зі ставкою відсотка.

Перехідний період від планової до конкурентної, або точніше, децентралізованою, економіці - період "розгортання" категорії відсотка. Але таке "розгортання" грунтується на формуванні ринкової норми рентабельності в реальному секторі. Це означає, що норми рентабельності в конкретних галузях і виробництвах повинні скластися відповідно до цін попиту та пропозиції на їх продукцію і рівнем мінімальних витрат. Ставка відсотка по суті - частина загальної норми рентабельності. Вона визначає той обсяг сукупного доходу, який підприємець зможе передати власнику грошового капіталу заради розширення свого виробництва.

Зростання рентабельності в конкретних галузях економіки в результаті НТП не в змозі вплинути на норму відсотка. На неї впливає зростання рентабельності в економіці в цілому, оскільки в цьому випадку власники грошових коштів (кредитні організації) матимуть можливість претендувати на додаткову частку новостворюваної вартості. Це передбачає певний розклад сил між реальним сектором економіки і банківським сектором.

Саме цей розклад сил, тобто конкурентоспроможність секторів, в змозі визначити верхню межу норми відсотка. Таким чином, ми знаходимо два фактори, що обмежують верхнє значення ставки відсотка, - рентабельність виробництва в реальному секторі і взаємна конкурентоспроможність реального і банківського секторів. Причому очевидно, що конкурентоспроможність останнього визначається ступенем монополізації в кредитній сфері.

Третій фактор - ступінь доступності ресурсу, тобто пропозиції грошей. Як показав досвід Росії 1990-х рр., Цей фактор може ставати основним.

Брак грошей в обігу призвела до того, що норма відсотка перевищила рентабельність у більшості галузей російської економіки. Грошова пропозиція скоротилася не тільки в силу зниження ефекту мультиплікатора, а й у силу падіння грошової бази. Забезпеченість економіки необхідним обсягом грошової маси є найголовнішим чинником формування норми відсотка. У цьому випадку має місце нормальна конкуренція між реальним і банківським секторами економіки. Банківський сектор виявляється в змозі претендувати лише на частину доданої вартості, створюваної в реальному секторі.

Досвід Росії 1990-х рр. дозволяє зробити наступні висновки, що стосуються сучасної теорії відсотка.

Брак грошової пропозиції, обумовлена згортанням грошової бази, призводить до різкого підвищення ставки відсотка. Остання навіть здатна перевищувати рентабельність у реальному секторі економіки. Це говорить про те, що співвідношення попиту та пропозиції грошей є первинним і найважливішим фактором формування ставки відсотка. Криза 1990-х рр. в Росії протікав в умовах хронічної незбалансованості грошового ринку - перевищення попиту на гроші над їх пропозицією. Через незбалансованість грошового ринку виявився незбалансованим ринок товарів. Це вказує на значення ставки відсотка для стану ринку товарів. При нестачі грошової маси в обігу банківський капітал перетворюється на монопольного розпорядника кредитних ресурсів і забезпечує перерозподіл новоствореної вартості на свою користь. Реальний сектор позбавляється значної частини ресурсів.

В умовах збалансованості грошового попиту та пропозиції проявляється взаємозалежність ставки відсотка по депозитах і чистої прибутковості підприємницької діяльності (далі у цій главі - ЧДПД). Остання являє собою різницю між загальною рентабельністю виробництва і процентною ставкою за залученими кредитами. Взаємовплив ставки але депозитах і ЧДПД забезпечує зв'язок грошового ринку і ринку товарів, тобто грошового і реального секторів. Співвідношення між ставкою відсотка по депозитах і ЧДПД обумовлює ступінь інтенсивності ефекту грошового мультиплікатора. У сучасних умовах, коли гроші в основній своїй частині знаходяться не на руках, а на рахунках у банках, вони автоматично стають кредитними ресурсами. Тому у формуванні ставки відсотка бере участь вся грошова маса, а не її окремі сегменти.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >