Функції кредиту

Призначення кредиту як суспільних відносин проявляється в його функціях. До основних функцій кредиту відносяться наступні:

  • 1) емісійна;
  • 2) перерозподільна;
  • 3) заміщення готівкових грошей;
  • 4) стимулююча;
  • 5) соціальна.

Емісійна функція

Ця функція кредиту виникла з появою банків і в даний час стала першорядною.

Банк, який зберігає гроші одного клієнта і видає ці гроші в кредит іншому клієнтові, збільшує загальну суму грошей, що перебувають в обігу. Це мало місце і в часи металевого обігу. Отримавши золоті або срібні гроші на зберігання (депонування), банк записував їх на рахунок власника як свій обов'язок (зобов'язання) перед ним. Запис грошової суми по рахунку власника по суті вже виступає як безготівкові гроші. Якщо потім банк видавав ці металеві гроші іншому клієнту в кредит, то в господарському обороті з'являлися готівку поряд з тим, що на рахунку власника залишалися безготівкові гроші як зобов'язання банку.

Але дуже швидко банкіри зрозуміли, що необов'язково видавати кредит раніше здепонував готівкою (металевими) грошима, а можна видати кредит спеціально оформленими своїми зобов'язаннями - банкнотами (банківськими квитками), випущеними (емітованими) на суму задепонованих металевих грошей. У цьому випадку зобов'язання банку були реальними - сума випущених банкнот дорівнювала сумі раніше депонованих готівкових грошей. Іншими словами, банкнотна емісія (тобто емісія паперових грошей) була забезпечена зберігаються в банку металевими грошима.

Проте завжди є спокуса випустити банкнот на суму більшу, ніж сума які у банку металевих грошей. У цьому випадку частина емісії паперових грошей була не забезпечена металевими грошима (або золотим запасом банку) взагалі. Така ситуація в економічній історії людства часто приводила до дестабілізації грошового обігу, знецінення паперових грошей.

При пануванні кредитних (умовних) грошей в фідуціарних грошових системах кредитна (грошова) емісія теоретично може бути необмеженою. Прийнявши один депозит певної суми, банк видасть цей депозит вже в якості кредиту своєму клієнту-позичальнику, зарахувавши цю суму на його розрахунковий рахунок. У свою чергу клієнт направляє цю суму в інший банк на розрахунковий рахунок свого партнера (контрагента) в порядку оплати поставки товару. У банку контрагента, таким чином, осідає грошова сума початкового депозиту. Якщо ця сума найближчим часом не потрібна контрагенту, то банк її може надати в кредит позичальникові, і він відправить її в третій банк на рахунок вже свого партнера і так до нескінченності. З нашого прикладу видно, що одна і та ж сума початкового депозиту виявилася тричі зафіксованої в трьох банках і статистично врахована в потрійному розмірі в грошових агрегатах Ml і М2.

Механізм кредитної емісії отримав назву мультиплікації грошей. Оскільки вона здійснюється через систему депозитно-кредитних інститутів, основу якої складають банки, то часто її називають банківської мультиплікацією. З низкою моделей мультиплікації читач вже познайомився в розділі I "Гроші та грошові системи" даного видання, це "депозитний мультиплікатор", "кредитний мультиплікатор" і "грошовий мультиплікатор" (див. Параграф 3.2).

Принципова необмеженість кредитної емісії послужила причиною розробки та впровадження, по-перше, спеціальних організаційно методичних прийомів (принципів) кредитування, що дозволяють обмежувати обсяги кредитування у зв'язку з можливістю реалізації кредитного ризику; по-друге, спеціальних інструментів грошово-кредитного регулювання, за допомогою яких можна обмежувати кредитну експансію банків (тобто емісію) або навіть на якийсь час скорочувати обсяг повелася грошової маси і обсяг кредитних ресурсів, якими володіють банки. Методи та інструменти грошово-кредитного регулювання докладно розглядаються в гл. 12 даного видання.

Масштаби кредитної емісії комерційних банків дуже великі. У результаті кредитної емісії комерційних банків в грошовий обіг вводяться їх кредитні ресурси, що при недостатньому регулюванні кредитної експансії банків призводить до виникнення незабезпечених товарною масою грошей. Саме через грошового (кредитно-депозитного) мультиплікатора, тобто передачі кредитів (депозитів) з банку в банк, можливість кредитної емісії набагато зростає, що ускладнює контроль над нею. Саме кредитна мультиплікація створює інфляційний ефект, а сучасні кредитні гроші принципово схильні до інфляції, тобто знеціненню.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >