Принципи кредитування

Надання кредиту (кредитування) в будь-яких його формах і видах - досить складний у методичному відношенні процес. Якісна визначеність кредиту органічно пов'язана з його наданням на певних умовах і принципах, які за своєю суттю є найбільш загальними організаційно-методичними прийомами кредитування. До цих принципів належать:

 • • зворотність;
 • • терміновість;
 • • платність;
 • • забезпеченість повернення кредиту;
 • • цільовий характер;
 • • диференційований підхід до надання кредиту.

На початку даної глави про повернення, терміновості і платності говорилося як про об'єктивні, внутрішньо властивих ознаках кредиту, як про його родових властивостях, що визначають його специфіку. У процесі кредитування ці його об'єктивні властивості служать організаційно-методичною основою кредитування.

Принцип зворотності

Як організаційно-методичного принципу зворотність розуміється як необхідність повернення кредитору позиченої вартості. А це означає, що кредитор може надати кредит тільки тому позичальникові, який зможе сто повернути. Це передбачає певну технологію кредитування, що передбачає, зокрема, попереднє вивчення кредитоспроможності позичальника, тобто здатності до повернення кредиту та сплати відсотків. Якщо позичальник не повертає кредит в обумовлений термін, то, взагалі-то кажучи, в цьому винен не позичальник, а сам кредитор - нс тому дав кредит (нс того "довірив" гроші). Тому практика кредитування за багаторічну історію виробила певні методи оцінки кредитного ризику (тобто ризику невиконання позичальником своїх зобов'язань). Якщо кредитний ризик високий по даній конкретній позику (по даному позичальнику), то кредитор, як правило, відмовляє в кредиті цього позичальнику. Для прийняття рішень про видачу кредиту у різних типів кредиторів існують свої методики оцінки кредитного ризику за різними видами кредитів та різним типам позичальників.

Принцип поворотності пронизує всі стадії кредитного процесу, і на його основі формуються та інші організаційно-методичні принципи (принцип цільового характеру кредиту, принцип забезпечення повернення кредиту). Принцип повернення стає своєрідною ментальністю працівників кредитних організацій: неповернутих кредит повинен бути тим чи іншим способом повністю або хоча б частково компенсований. У зв'язку з цим у банківських методиках з кредитування є спеціальні розділи, присвячені роботі з проблемними і неповернутих позиками.

Дотримання принципу поворотності кредитів особливо важливо для організації банківського кредитування, оскільки банки оперують в основному вторинними кредитними ресурсами, які сформовані з депозитів фізичних і юридичних осіб і які треба повертати вкладникам у встановлені терміни. Дотримання цього принципу забезпечує відновлюваність кредитних ресурсів і дає кредиторам можливість продовжувати кредитну діяльність.

Принцип поворотності важливий і для позичальників. Він дає можливість позичальникові підтримувати кредитні відносини з кредитором на постійній основі, для чого позичальник повинен так використовувати отримані в позику грошові кошти, щоб у ході їх кругообігу (що є основою зворотності) вони були в наявності до часу погашення позики.

Принцип терміновості кредиту

Цей принцип нерозривно пов'язаний з принципом зворотності і конкретизує його. Принцип терміновості означає повернення боргу нс в будь-який прийнятний для позичальника, а в строго зафіксоване у кредитному (депозитному) договорі час. Причому при встановленні терміну, тобто граничного часу до повного погашення позики, не завжди допускається можливість для боржника повернути кредит передчасно (достроково) без сплати визначеного штрафу. Адже дострокове повернення грошей позбавляє кредитора можливості отримати в повному обсязі дохід, на який він розраховував, особливо в умовах несприятливого для кредитора зміни цінових умов кредитування (процентних ставок) на ринку. Від дотримання принципу терміновості залежить своєчасне забезпечення громадського відтворення грошима, підтримка ліквідності кредитних інститутів, можливість позичальників отримувати нові позики. Важливо і те, що дотримання цього принципу убезпечує боржників від можливих додаткових витрат у зв'язку з обслуговуванням прострочених боргів.

Принцип терміновості означає, що кредит надається на той термін, на який ці кошти позичальникові необхідні для його бізнес-проекту або кредитованого заходу, що сприяє раціональному використанню позикових коштів. Тому терміни кредиту встановлюються з урахуванням термінів оборотності кредитуються матеріальних цінностей і окупності витрат.

Кредити можуть надаватися на термін від одного дня до декількох (іноді десятків) років. У практиці кредитування прийнято і депозити та кредити поділяти за ознакою терміновості на такі групи:

 • • до вимоги:
 • • короткі (строком до 30 днів);
 • • короткострокові (від 31 дня до 1 року);
 • • середньострокові (від 1 року до 3 років);
 • • довгострокові (понад 3 років).

У методичному відношенні принцип терміновості дає кредитору тимчасової критерій реалізації кредитного ризику. Порушення строку повернення кредиту є для кредитора підставою для підвищення плати за кредит або навіть (при тривалому порушенні цієї умови боржником) пред'явлення офіційних вимог про стягнення не виплаченого вчасно боргу в судовому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >