Принцип забезпеченості повернення кредиту

Даний принцип передбачає, що крім первинного джерела погашення позики та сплати відсотка, в якості якого виступають дохід, виручка від економічної діяльності (у тому числі заробітна плата), у позичальника повинен бути іншою (запасний, альтернативний) або так званий вторинний джерело погашення позики.

Наявність вторинного джерела погашення позики різко знижує ризик її неповернення. Якщо у позичальника не вистачає коштів з первинного джерела для погашення боргу (або їх по яких-небудь причин взагалі немає), то він погашається з вторинного джерела. Неможливість позичальникові своєчасно погасити кредит - нерідке явище в економічному житті минулого і теперішнього часу. Альтернативними джерелами погашення виступають майно позичальника та грошові кошти (майно) третіх осіб. Практика кредитування за багаторічну історію виробила певні форми забезпечення повернення кредитів (у діловій практиці замість даного повного терміну зазвичай використовується термін "забезпечення кредиту"), які в подальшому закріплювалися законодавчо в більшості країн. До основних сучасним формам забезпечення кредиту належать:

  • • заставу товарно-матеріальних цінностей і фінансових активів (банківські депозити, цінні папери у вигляді акцій, облігацій, векселів, дорогоцінні метали та ін.);
  • • заставу нематеріальних активів або заставу прав (права на торговельну марку, фірмовий знак, авторські права, програмні продукти тощо, що мають ринкову вартість);
  • • юридичні зобов'язання третіх осіб за даним кредитом (банківська гарантія, поручительство третьої особи, страхування відповідальності позичальника).

Застава товарно-матеріальних цінностей і фінансових активів означає, що у разі непогашення кредиту з первинного джерела кредитор може звернути стягнення на заставлене майно, виручка від продажу якого піде в рахунок погашення боргу. Можливий і варіант передачі активів у власність кредитору в рахунок компенсації неповернення кредиту. Суб'єктами відносин з приводу заставленого майна (заставні відносини) виступають заставодержатель (кредитор) і заставодавець (позичальник або третя особа). Майно, передане в заставу, називається предметом застави.

Заставні відносини оформляються документально у вигляді договору застави, який є невід'ємною частиною кредитної угоди (договору). У заставних відносинах важливий так званий режим застави, тобто право заставодавця користуватися майном протягом терміну застави.

Майно, що забезпечує позику, може як передаватися кредитору на відповідальне зберігання (векселі, інші цінні папери, дублікати залізничних накладних та ін.), Так і залишатися (з деякими обмеженнями) у використанні боржником (будівлі, квартири, земля, транспортні засоби). Існує кілька видів застави:

  • • тверда застава, коли матеріально-речова структура предмета застави нс міняється;
  • • заставу товарів в обороті (незавершене виробництво, складські запаси товарів, сировини, матеріалів, готової продукції), коли матеріально-речова структура може змінюватися, але вартість складських запасів не повинна бути нижче обумовленого рівня;
  • • заклад (ломбард), при якому предмет застави передається на відповідальне зберігання заставодержателю (кредитору) та позичальник або заставодавець не мають права ним користуватися. У разі невиконання зобов'язання позичальника за кредитом предмет застави залишається в рахунок компенсації неповернення позики (часто в безакцептному порядку).

У сучасній практиці кредитування підприємств реального сектора економіки в якості забезпечення кредитів широко використовується заставу товарно-матеріальних цінностей і фінансових активів. У споживчому кредиті забезпеченням є приобретаемая річ, рідше - поручительство третьої особи.

Банківська гарантія і поручительство третьої особи означають, що у випадку невиконання зобов'язань позичальником кредит за нього погашають відповідно банк-гарант або поручитель. При цьому право вимоги по боргу переходить до банку-гаранта або поручителя.

Забезпеченням великих довгострокових кредитів часто виступають гарантії державних органів управління (так звані бюджетні гарантії урядів і нижчестоящих органів управління), а також великих транснаціональних банків.

Забезпечення може покривати у вартісному відношенні кредитне зобов'язання позичальника або повністю, або частково. Однак у практиці кредитування окремі види короткострокових кредитів видаються без формального забезпечення, зокрема міжбанківський кредит, овердрафт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >