Класифікація комерційних банків

У різних країнах банки відповідно до прийнятого законодавства можуть бути універсальними і спеціалізованими, тобто багатофункціональність банків може обмежуватися, і конкретні банки не можуть здійснювати весь спектр банківських операцій. У країнах, де діє концепція спеціалізованої банківської системи, спектр виконуваних операцій і послуг обмежується законодавчо. Так, у США тривалий час (з 1933 р до початку 2000-х рр.) Діяла спеціалізована банківська система, за якою банки поділялися на дві групи: комерційні, виконували в основному розрахункові операції і кредитування підприємств і населення, і інвестиційні, здійснювали операції на фондовому ринку, в тому числі за завданням клієнтів і за їхні кошти. З погляду наявності або відсутності такого обмеження, всі банки діляться відповідно на універсальні, які можуть проводити всі операції на фінансовому ринку, і спеціалізовані, які (відповідно до ліцензії) можуть здійснювати операції тільки на певному сегменті фінансового ринку або певний обмежений перелік операцій.

Залежно від того, який вид з вище зазначених банків становить основу національної банківської системи, виділяють універсальні й спеціалізовані банківські системи. Розвиток національної банківської системи в напрямку універсальної або спеціалізованої визначається передусім розвитком та сформованими особливостями фінансової системи країни в цілому та її фінансового ринку в зокрема.

Однак у складі універсальних банківських систем також можуть існувати спеціалізовані банки. У більшості країн національні банківські системи є універсальними, але при цьому ряд банків самостійно вибирає свою спеціалізацію. Так, у багатьох країнах є ощадні банки, які спеціалізуються на обслуговуванні населення (фізичних осіб). При цьому їх основною ресурсною базою є вклади фізичних осіб. До них примикають так звані ритейлові (роздрібні) банки, у яких основу клієнтської бази складають фізичні особи. Ритейлові та ощадні банки широко займаються кредитуванням населення, підприємств малого та середнього бізнесу. Ці банки є багатофіліальними.

У силу специфіки іпотечного житлового кредиту в багатьох країнах є ряд банків, які спеціалізуються на іпотечному кредитуванні житлової нерухомості. Такі банки називаються іпотечними.

Для обслуговування клієнтів на фінансовому ринку, зокрема фондовому, у багатьох країнах діють спеціалізовані інвестиційні банки, а також трастові банки, що спеціалізуються на довірчому управлінні капіталом і майном фізичних та юридичних осіб.

У Російській Федерації банківська система нс є спеціалізованою, формально всі комерційні банки є універсальними. Однак спектр операцій окремих банків може бути обмежений переліком операцій, зазначених у ліцензії Банку Росії. Так, далеко не всі російські комерційні банки можуть здійснювати операції з іноземною валютою, проводити операції на внутрішньому і зовнішньому валютних ринках.

Крім того, для операцій на ринку цінних паперів в якості професійних учасників ринку (брокерів, дилерів, керуючих компаній, депозитаріїв і т.п.) російські банки окремо ліцензувалися Федеральною службою з фінансових ринків (ФСФР). У зв'язку зі скасуванням ФСФР з 1 вересня 2013 і передачею її функцій Банку Росії ліцензування комерційних банків як професійних учасників ринку цінних паперів здійснюється Банком Росії.

Спеціалізація банків, спектр виконуваних операцій і послуг залежать від крупності банку і потреб його клієнтів. Чим більший банк, тим більше в нього можливостей здійснювати максимальний коло банківських операцій і послуг. Дрібні і середні банки більшою мірою спеціалізовані і виконують в першу чергу розрахунково-касові та кредитні операції.

Класифікація комерційних банків може бути проведена за досить великій кількості різноманітних ознак.

При групуванні за характером власності виділяються банки: державні, акціонерні, кооперативні, змішані, з участю іноземного капіталу.

За територіальною ознакою банки поділяються: на транснаціональні (міжнародні), національні, міжрегіональні, регіональні, місцеві (муніципальні).

За галузевої орієнтації виділяють банки: промислові, сільськогосподарські, торгові, будівельні, експортно-імпортні.

За наявністю філій банки поділяються: на ібагатофіліальних і безфіліальні.

За масштабами діяльності виділяються: великі системоутворюючі банки, дрібні і середні банки.

Залежно від кількості обслуговуваних сфер, галузей економіки та спектра виконуваних операцій виділяють банки: моногалузевої і багатогалузеві, універсальні, спеціалізовані, інвестиційні, кредитні, ощадні, трастові та ін.

Спеціалізація, масштаби діяльності, які обслуговуються сфери економіки часто відбиваються в назвах банків: "універсальний", "ощадний", "промисловий", "експортно-імпорт", "кредитний", "індустріальний" і т.п.

У Російській Федерації банки можуть створюватися на основі будь-якої форми власності. Однак на практиці так склалося, що майже всі кредитні організації, ліцензовані Банком Росії, утворені в наступних господарсько-правових формах:

  • • акціонерний банк;
  • • пайовий банк (товариство з обмеженою відповідальністю).

При цьому акціонерні банки можуть створюватися як у формі відкритого акціонерного товариства (ВАТ), так і у формі закритого акціонерного товариства (ЗАТ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >